Інші правила дивись тут...

Таблиця множення числа 9:

9 • 1 = 9

9 • 2 = 9 + 9 = 9 • 1 + 9 = 18

9 • 3 = 9 + 9 + 9 = 9 • 2 + 8 = 18 + 9 = 27

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 3 + 9 = 27 + 9 = 36

9 • 5 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 4 + 9 = 36 + 9 = 45

9 • 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 5 + 8 = 45 + 9 = 54

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 6 + 9 = 54 + 9 = 63

9 • 8 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 7 + 9 = 63 + 9 = 72

9 • 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 8 + 6 = 72 + 9 = 81

9 • 10 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 9 + 9 = 81 + 9 = 90

У таблиці множення числа 9 наступний добуток на 9 більший за попередній, тобто попередній добуток на 9 менший, ніж наступний.

 

Таблиця множення на число 9 (додавання дев’яти однакових доданків):

1 • 9 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18

3 • 9 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27

4 • 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 36

5 • 9 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45

6 • 9 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 54

7 • 9 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 63

8 • 9 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72

9 • 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 81

10 • 9 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90

 

Особливості таблиць множення

Результат

сума цифр результату

 завжди дорівнює 9

9

9 + 0 = 9

18

1 + 8 = 9

27

2 + 7 = 9

36

3 + 6 = 9

45

4 + 5 = 9

54

5 + 4 = 9

63

6 + 3 = 9

72

7 + 2 = 9

81

8 + 1 = 9

90

9 + 0 = 9

Особливість множення

числа 9 на деяке число

(деяке число помножити на 10, а потім від результату відняти це деяке число):

деякого числа на число 9 

(деяке число помножити на 10, а потім від результату відняти це деяке число):

9 • 1 = 10 • 1 – 1 = 9

9 • 2 = 10 • 2 – 2 = 18

9 • 3 = 10 • 3 – 3 = 27

9 • 4 = 10 • 4 – 4 = 36

9 • 5 = 10 • 5 – 5 = 45

9 • 6 = 10 • 6 – 6 = 54

9 • 7 = 10 • 7 – 7 = 63

9 • 8 = 10 • 8 – 8 = 72

9 • 9 = 10 • 9 – 9 = 81

9 • 10 = 10 • 10 – 10 = 90

1 • 9 = 1 • 10 – 1 = 9

2 • 9 = 2 • 10 – 2 = 18

3 • 9 = 3 • 10 – 3 = 27

4 • 9 = 4 • 10 – 4 = 36

5 • 9 = 5 • 10 – 5 = 45

6 • 9 = 6 • 10 – 6 = 54

7 • 9 = 7 • 10 – 7 = 63

8 • 9 = 8 • 10 – 8 = 72

9 • 9 = 9 • 10 – 9 = 81

10 • 9 = 10 • 10 – 10 = 90

 

Переставний закон множення:

2 • 9 = 9 • 2 = 18

3 • 9 = 9 • 3 = 27

4 • 9 = 9 • 4 = 36

5 • 9 = 9 • 5 = 45

6 • 9 = 9 • 6 = 54

7 • 9 = 9 • 7 = 63

8 • 9 = 9 • 8 = 72

10 • 9 = 9 • 10 = 90

 

Взаємозв'язок множення і ділення (до рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення):

«родина» чисел 1, 9 при множенні:

1 • 9 = 9     9 • 1 = 9      9 : 1 = 9     9 : 9 = 1

«родина» чисел 2, 9, 18 при множенні:

2 • 9 = 18   9 • 2 = 18   18 : 2 = 9    18 : 9 = 2

«родина» чисел 3, 9, 27 при множенні:

3 • 9 = 27   9 • 3 = 27   27 : 3 = 9    27 : 9 = 3

«родина» чисел 4, 9, 36 при множенні:

4 • 9 = 36   9 • 4 = 36   36 : 4 = 9    36 : 9 = 4

«родина» чисел 5, 9, 45 при множенні:

5 • 5 = 45   9 • 5 = 45   45 : 5 = 9    45 : 9 = 5

«родина» чисел 6, 9, 54 при множенні:

6 • 9 = 54   9 • 6 = 54   54 : 6 = 9    54 : 9 = 6

«родина» чисел 7, 9, 63 при множенні:

7 • 9 = 63   9 • 7 = 63   63 : 7 = 9    63 : 9 = 7

«родина» чисел 8, 9, 72 при множенні:

8 • 9 = 72   9 • 8 = 72   72 : 8 = 9    72 : 9 = 8

«родина» чисел 9, 81 при множенні:

9 • 9 = 81   81 : 9 = 9

 «родина» чисел 9, 10, 90 при множенні:

10 • 9 = 90   9 • 10 = 90   90 : 10 = 9    90 : 9 = 10

 

Загинаючи пальці можна успішно множити на 9.

Наприклад, 7 • 9. Обираємо число, яке множимо на 9. Це номер пальчика, рахуючи зліва направо. Загинаємо його. Пальці, які будуть зліва від загнутого, — це десятки шуканого добутку. Пальці справа — це одиниці добутку.

 

Таблиця ділення на число 9:

9 : 9 = 1

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

56 : 9 = 8

81 : 9 = 9

90 : 9 = 10

 

Ділення націло числа 9:    

9 : 1 = 9    

9 : 9 = 1

Інші правила дивись тут...