Інші завдання дивись тут...

Завдання 300

120  сто двадцять

243 – двісті сорок три

125 – сто двадцять п'ять

506 – п'ятсот шість

203 – двісті три

560 – п'ятсот шістдесят 

Числа, що не містять одиниць другого розряду: 203, 506

 

Завдання 301 Щоб зробити зачіску з косичок, Христинка розрізала стрічку за­вдовжки 306 см на 3 рівні части­ни. Якої довжини кожна части­на стрічки?

Розв'язання

306 : 3 = (300 + 6) : 3 = 102 (см)

Відповідь: довжина стрічки 102 сантиметри.

 

Завдання 302, 303, 304 Письмове ділення

_505 |   5 

  5       101

  _5

    5

    0

_306 | 2  

  2       153

_10

  10

   _6

    6

    0

_408 |   4 

  4       102

   _8

     8

     0

 

_605 |   5

 5      121

_10

  10

    _5

      5

      0

х 204

       3

   612

Завдання 305

2 ц 45 кг : 7 = 245 кг : 7 = 35 кг

 

Завдання 306 675 кг яблук поклали в декілька ящиків, по 9 кг в кожному. Скільки ящиків для цього використали?

Розв'язання

_675 |  9  

 63       75 (ящ.)

 _45

   45

     0   

Відповідь: використали 75 ящиків.

 

Завдання 307 

Правильні (істинні) нерівності: 252 : 3 > 324 : 4     32 • 5 < 41 • 4   609 : 3 < 210

Неправильні нерівності: 315 • 3 < 462 : 3    

 

Завдання 308 На комп'ютері за 4 години можна набрати 28 сторінок тек­сту. За скільки годин можна набрати 84 сторінки тексту, якщо працювати в такому самому темпі?

Розв'язання

1) 28 : 4 = 7 (стор.) – за годину
2) 84 : 7 = 12 (год)
Відповідь: за 12 годин можна набрати 84 сторінки тексту.

Обернена задача.

На комп'ютері за 4 годин можна набрати 28 сторінок тек­сту. Скільки сторінок тексту можна набрати за 12 годин та­кої самої роботи?

Розв'язання

1) 28 : 4 = 7 (стор.) – за годину
2) 7  12 = 84 (стор)
Відповідь: 84 сторінки тексту можна набрати за 12 годин такої самої роботи.
 

Завдання 309 Оператор на комп'ютері за зміну (6 год) набирає a сторінок наукового тексту. Інший оператор — b сторінок. Разом вони за зміну набрали 90 сторінок.

Склали рівність за текстом за­дачі: a + b = 90

 

Завдання 310  Побудуй відрізок завдовжки 3 см 5 мм. Який периметр пра­вильного (всі сторони рівні) семикутника з цією стороною?

Р = 3 см 5 мм • 7 = 35 мм  • 7 = 245 (мм) = 24 см 5 мм

 

Завдання 311 До навчального року батьки придбали тобі 15 зошитів у клітинку, по b грн кожний, і 20 зошитів у лінію, по d грн кожний. Скільки коштувала вся покупка? Обчисли, якщо b = 4 грн, d = 3 грн.

Якщо b = 4 грн, d = 3 грн, тоді 15 • b + 20 • d = 15 • 4 + 20 • 3 = 60 + 60 = 120 (грн)

 

Завдання 312

а) Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване збільшити на 30, а від'ємник збільшити на 5? Збільшиться на 25

б) Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване зменшити на 30, а від'ємник зменшити на 5? Зменшиться на 35

в) Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване збільшити на 30, а від'ємник зменшити на 20? Збільшиться на 50

г) Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване і від'ємник збільшити на 100? Не зміниться 

 

Завдання 313 Ціна пазлів великого формату 424 грн, а ціна пазлів малого формату в 4 рази нижча. Яка ціна пазлів малого формату?

Розв'язання

_424 |  4  

 4       106 (грн)

  _24

    24

      0   

Відповідь: використали 75 ящиків.

 

Завдання 314, 315

_436 | 4  

  4       109

  _36

    36

      0

_535 | 5  

  5       107

  _35

    35

      0

_756 |  7  

  7       108

  _56

    56

      0

_832 | 8  

  8      104

  _32

    32

      0

_460 |  2  

  4       230

  _6

    6

    0

 

_460 |    4 

  4      115

   _6

     4

    _20

      20

        0

Завдання 316   У двох четвертих класах 57 учнів. Скільки учнів у кожному класі окре­мо, якщо в одному з них на 5 учнів більше, ніж в іншому?

Розв'язання

1) 57 - 5 = 52 (уч.) – у двох класах порівно
2) 52 : 2 = 26 (уч.)  – у іншому класі
3) 26 + 5 = 31 (уч.)  у одному класі.
Відповідь: у одному класі 31 учень, а в іншому  26 учнів.
 

Завдання 317 Рівняння

х + 37 = 107 • 9

х + 37 = 963

х = 963 – 37

х = 926

х – 232 = 96 • 8

х – 232 = 768

х = 768 + 232

х = 1000

х : 5 = 1000 – 855

х : 5 = 145

х = 145 • 5

х = 725

х • 7 = 800 – 177

х • 7 = 623

х = 623 : 7

х = 89

8 • х = 477 + 379

8 • х = 856

х = 856 : 8

х = 107

992 : х = 720 : 90

992 : х = 8

х = 992 : 8

х = 124

Завдання 318

х • 3 = 306 • 2

х • 3 = 612

х = 612 : 3

х = 204

1) Якщо невідоме число збільшити в 3 рази,

то отримаємо добуток чисел 306 і 2

х : 7 = 400 : 10

х : 7 = 40

х = 40 • 7

х = 280

2) Частка невідомого числа і числа 7

дорівнює частці чисел 400 і 10

Завдання 319  В Олесі було кілька пакетів серветок, по 100 серветок у кож­ному. А всього серветок було стільки, скільки їх у 4 пакетах, по 200 серветок у кожному. Скільки пакетів серветок було в Олесі?

План

1) Скільки серветок у великих пакетах?

2) Скільки малих пакетів серветок?

3) Скільки всього пакетів серветок в Олесі?

Розв'язання

1) 200 • 4 = 800 (с.) – у великих пакетах
2) 800 : 100 = 8 (п.)  – малих пакетів
3) 4 + 8 = 12 (п.)
Відповідь: всього в Олесі було 12 пакетів серветок.

 

Завдання 320

_384 | 4  

  36      96

  _24

    24

      0

_423 | 3  

  3       141

_12

  12

     3

     3

     0

+ 516

   368

   884

_ 774

   359

   415

Завдання 321

х • 5 = 422 – 362

х • 5 = 60

х = 60 : 5

х = 12

618 : х = 904 – 698

618 : х = 206

х = 618 : 206

х = 3

x + 673 = 500 • 2

x + 673 = 1000

x = 1000 – 673

x = 327

Завдання 322  Мобільний телефон коштував 640 грн. Під час акції його ціна знизилася на 1/8 його ціни. Скільки коштує мобільний телефон зараз?

Розв'язання

1) 640 : 8 = 80 (грн) – знижка
2) 640 – 80 = 560 (грн)
Відповідь: мобільний телефон зараз коштує 560 гривень.
 

Завдання 323

а) Як зміниться добуток двох чисел, якщо перший множник збільшити в 3 рази, а другий зменшити в 3 рази? Не зміниться

б) Як зміниться добуток двох чисел, якщо перший множник збільшити в 3 рази, а другий — у 2 рази? Збільшиться у 6 разів

в) Як зміниться добуток двох чисел, якщо перший множник зменшити в 3 рази, а другий — у 4 рази? Зменшиться у 12 разів

Інші завдання дивись тут...