Інші правила дивись тут...

1 КЛАС.

Слова-назви істот відповідають на питання хто? Мама, білка, сииця. Слова-назви неживих предметів відповідають на питання що? Берег, стіл, сонце.

Слова-назви ознак предметів відповідають на питання який?, яка?, яке?, які? Жовтий, сміливий.

Слова-назви дії предметів відповідають на питання що робить?, що роблять? Пишуть, лунає, танцюють.

Є деякі слова, які не належать до цих видів і служать для зв’язку в реченні інших слів (і, та ,в , перед, та інш.).

 

Є три основні види слів: слова-назви (позначають або підкреслюють однією рискою ____), слова-ознаки (позначають або підкреслюють хвилястою рискою ~~~~~~), слова-дії (позначають або підкреслюють двома рисками ====).

Червоне (яке?) яблуко(що?) впало (що зробило?).   

~~~~~         _______       ====.

 

2 КЛАС.

Назви людей і тварин відповідають на питання хто? Назви всіх інших предметів відповідають на питання що? Слова, які відповідають на питання хто? або що ? означають назви предметів - це іменники (папка, Оленка).

Слова, що називають ознаки предметів, відповідають на питання який? яка? яке? які? - це прикметники (добрий, зелений).

Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання що робити? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що буде робити? що зробить? - це дієслова (прочитати, вивчити).

Слова в реченні, до яких не можна поставити питання , це службові слова. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Слова до, на, над, під, з, із, в, у, за, перед, біля називаються прийменниками.

 

3 КЛАС

Іменники змінюються за числами (однина, множина) і відмінками (називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний), мають рід (чоловічий, жіночий, середній).

Прикметники змінюються за родами (чоловічий, жіночий, середній), числами (однина, множина) і відмінками (називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий).

Дієслова змінюються за часами (минулий, теперішній, майбутній).

 

До частин мови належать також прийменники і сполучники. Вони є службовими частини мови, не відповідають на питання, а питання і слугують для поєднання інших слів у реченні.

Прийменники (в, на, під, над, перед, до, за, без, від, із-за та ін.) найчастіше вживаються разом з іменниками: по (снігу), з (гірки)Це службові слова, що не відповідають на питання й, зазавичай, допомагають визначити місцезнаходження одних предметів  відносно до інших.

Прийменники не слід плутати з префіксами. Таблиця порівняння префікса з прийменником, щоб правильно їх розрізняти.

Прийменники — це окремі слова

Префікс — це частина слова

Пишуться окремо від інших слів

Пишуться разом зі словом

з мила (прийменник з іменником)

змила (дієслово з префіксом з-)

після прийменника можна поставити запитання з (чого?) мила

 

після прийменника можна вставити додаткове слово з (ароматизованого) мила

 

 

Сполучники і, й, та, а, але сполучають між собою слова і речення (Викотився й зупинився)

 

5 КЛАС

Частини мови. Основні способи їх розпізнавання. 

Слова поділяються на частини мови за такими ознаками:

що слово означає (предмет, дію, ...);

на яке питання відповідає (хто? де? ...);

які граматичні ознаки має (рід, число, ...);

яким членом речення виступає (підмет, присудок, другорядні члени речення).

Назва частини

мови

Що означає

На які питання відповідає

Іменник

предмет

хто? що?

Прикметник

ознаку предмета

який? яка? яке? які?

Займенник

указує на особу або предмет

хто? що? чий? який?

Числівник

кількість, порядок предметів при лічбі

скільки? котрий? котра? котре? котрі?

Дієслово

дію предмета

що робити? що зробити?

Прислівник

ознаку дії

як? де? куди? звідки? коли?

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші правила дивись тут...