Інші правила дивись тут...

 

Просте речення має одну граматичну основу (головні члени речення – підмет та присудок).

 

Речення називається двоскладним, якщо граматична основа складається з підмета та присудка.
Сонце зайшло за горизонт.

Речення називається односкладним, якщо граматична основа складається з одного головного члена речення – підмета або присудка.

ВечорієРанок.

 

Речення, до складу якого входять тільки головні члени (підмет, присудок), називається непоширеним.
Заспівав соловейко.

Речення, до складу якого входять головні (підмет, присудок) та другорядні (додаток, обставина, означення), називається поширеним.

Дзвінку пісню заспівав соловейко в гаю.

 

Інші правила дивись тут...