Інші правила дивись тут...

Орфоепія (від грец. orthos – правильний, epos – мова, мовлення) — це розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.

 

• Усі наголошені голосні звуки вимовляємо чітко й виразно.

 

Голосні звуки [а], [у], [і] вимовляємо чітко й у ненаголошених складах: малюнок [мал'у́нок], осінь [о́с'ін'], меду [ме́ду].

 

• Ненаголошений [о] перед складом з наголошеним [у] або [і] вимовляємо з наближенням до [у]: зозуля [зоузу́лʹа], мотузка [моуту́зка], поті́к [поутʹі́к].

 

• Ненаголошений [е] вимовляємо з наближенням до [и]: зерно [зеирно́].

 

• Ненаголошений [и] вимовляємо з наближенням до [е]: зима [зиема́].

 

• Проте в закінченнях слів ненаголошені [е], [и] звучать виразно: море [мо́ре], мами  [ма́ми].

 

Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу, слова вимовляємо чітко: дуб [дуб], казка [ка́зка], загадка [за́гадка].

Інші правила дивись тут...