Інші правила дивись тут...

У коренях дієслів (наприклад, бер – бир, дер – дир., жер – жир, мер – мир, тер – тир, пер – пир, стел – стил, клен – клин тощо) можуть чергуватися голосні звуки [е] – [и].

 

• У коренях дієслів перед буквами р, л звук [и] маємо перед наголошеним суфіксом –а– та похідних іменниках на –нн(я).

Наприклад, беру – забира́ти, дерти – видира́ти, жерти – пожира́ти, вмерти – вмира́ти, терти – стира́ти, сперти – спира́ти, стелити – застила́ти, клену – проклина́ти.

Інші правила дивись тут...