Інші завдання дивись тут...

У коренях дієслів (наприклад, мог – маг, лом – лам, кот- кат, гон – ган та інших)   чергуються голосні звуки [о] – [а].

 

• Звук [а] маємо у коренях дієслів перед наголошеним суфіксом –а– (–я–).

Такі дієслова називають дію повторювану, багаторазову.

Наприклад: хапа́ти, ганя́ти, помага́ти, перемага́ти, лама́ти, края́ти, ката́ти.

 

• Звук [о] в інших випадках.

Такі дієслова позначають дію одноразову, закінчену.

Наприклад, схопити, гонити, могти, перемогти, ломити, кроїти, котити.

 

Проте у багатьох дієсловах таке чергування звуків не відбувається: вимовити – вимовля́ти, простити – проща́ти, переконувати – перекона́ти.

Інші завдання дивись тут...