Інші завдання дивись тут...

Чергування звуків — мовне явище, при якому іноді, коли утворюємо нове слово або його форму, звук може замінюватися на інший. 

Більшість чергувань у коренях слів — історичні, вони виникли внаслідок дії фонетичних законів і закріпились у мові.

 

Чергування звуків — це закономірна зміна звуків у коренях, суфіксах або префіксах під час словозміни чи творення нового слова: ст[і]л — ст[о]ла — ст[о]лу, пр[о]­рвати — пр[і]рва, дру[г] — дру[ж]е, па[л]ець — па[л´]­ця, ру[к]а — ру[ч]ка.

Зверніть увагу: зміна закінчення — це не чергування, тому в парі гроза — грози а – и  — це зміна закінчення, а в парі  гроза — грізний а – и  — це чергування.

 

В українській мові можливі чергування голосних звуків і приголосних звуків.

Зверніть увагу: чергуємо звуки, а не букви.

 

Щоб перевіряти чергування, можна, наприклад:

• поставити іменник у форму родового, давального або місцевого відмінка однини (осінь — осені, рука — руці);

• діє­слово — у форму 1-ї особи однини теперішнього часу (ходити — ходжу);

• дібрати спільнокореневе слово (дуга — дужка).

 

Чергування голосного звуку

Чергування приголосного звуку

Інші завдання дивись тут...