Інші правила дивись тут...

Деякі дзвінкі та глухі приголосні звуки утворюють пари:

Дзвінкі

[б]

[г]

[ґ]

[д]

[д']

[ж]

[з]

[з']

[дж]

[дз]

[дз']

Глухі

[п]

[х]

[к]

[т]

[т']

[ш]

[с]

[с']

[ч]

[ц]

[ц']

 

Дзвінкі приголосні звуки в кінці слів і складів вимовляються виразно, чітко, дзвінко: дуб, ріг. 

Правильно вимовляй — будеш правильно писати.

Дзвінкий приголосний звук перед глухим не змінюється (не оглушується): книжка, ніжка, дужка, лігво, крім слів-винятків (легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю, борідка та похідних від них). Для правильного написання треба зробити перевірку сумнівного приголосного звуку.

Наприклад

Вимовляємо (орфоепія)

Пишемо

Перевіряємо

дзвінкий звук [г] перед глухим [т'] вимовляється як [х]

[к ´ х т' і]

кігті

кіготь

[н' і х т' і]

нігті

ніготь

дзвінкий звук [г] перед глухим [к] вимовляється як [х]

[л е х к и й]

[в о х к и й]

легкий

вогкий

легенький

вологий

дзвінкий звук [д] перед глухим [к] вимовляється як [т]

[б о р' і д к а]

борідка

борода

 

У префіксах з-, роз-, без-, через-  звук [з] перед глухими вимовляється як  [с]: безперечно – [б еи с п еи р é ч н о], зсипати [с: и п а т и]. Перевірка виконується за правилом написання префіксів з-,   правилом написання префіксів  роз-, без-, через.

 

Глухий приголосний звук перед дзвінким приголосним звуком вимовляються як парний йому дзвінкий приголосний звук (дзвінко, бо одзвінчується). Для правильного написання треба зробити перевірку сумнівного приголосного звуку.

Наприклад

Вимовляємо (орфоепія)

Пишемо

Перевіряємо

глухий звук [с] перед дзвінким [б] вимовляються як парний дзвінкий [з']

[п р о з' б а]

просьба

просити

глухий звук [т'] перед дзвінким [б] вимовляються як парний дзвінкий [д']

[б о р о д' б а]

боротьба

боротися

глухий звук [к] перед дзвінким  звуком [з]  вимовляється як парний дзвінкий [ґ]

[в о ґ з а л]

вокзал

(за словником)

 

ОРФОГРАМА «Буква, що позначає сумнівний приголосний звук»

Інші правила дивись тут...

  • Софія
    Я соня
    27 вересня 2022 14:00