Інші правила дивись тут...

3 КЛАС.

У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний, розписати, розбити, безкрилий, безкраїй, беззвучний, розгорнути.

 

Нагадаємо, що при переносі префіксів роз-, без- не можна від­ривати букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня.

Треба переносити так: роз-бити, без-хмарний, роз-віяв. 

Інші правила дивись тут...