Інші правила дивись тут...

Послідовність розбору словосполучення

1. Визначити головне й залежне слово

2. Поставити питання від головного слова до залежного

3. Визначити, якими частинами мови виражено головне й залежне слово

4. Указати, як граматично пов'язане головне слово із залежним: за допомогою тільки закінчення або за допомогою закінчення та прийменника одночасно

 

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Дружна сім'я.

У словосполученні дружна сім'я головне слово — сім'я, залежне — дружна. Сім'я (яка?) дружна. Головне слово виражене іменником, залежне — прикметником. Граматично залежне слово пов'язане з головним за допомогою закінчення -а.

 

Вишивала давно.

У словосполученні вишивала давно головне слово — вишивала, залежне — давно.

Вишивала (коли?) давно. Головне слово виражене дієсловом, залежне — прислівником.

 

Прихилилась до шибки.

У словосполученні прихилилась до шибки головне слово - прихилилась, залежне - шибки. Прихилилась (до чого?) до шибки. Головне слово виражене дієсловом, залежне – іменником. Залежне слово пов'язане з головним за допомогою прийменника до та закінчення.

 

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО РОЗБОРУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

3 клас

тендітний <— (який?) пролісокХ

визирнув Х (як?) —> несміливо

визирнувХ (звідки?) —> з-під снігу

 

5 клас

 

      яка?

  <——— Х

Дружна  сім'я

(прикм.)    (ім.)

 

  <——————— Х

Дружна  (яка?)  сім'я

(прикм.)              (ім.)

 

         коли?

    Х ————>

Вишивала давно

  (дієсл.)     (присл.)

 

        

    Х ————————>

Вишивала (коли?) давно

  (дієсл.)                  (присл.)

 

            до чого?

        Х —————>

Прихилилась до шибки

    (дієсл.)                 (ім.)

 

           

        Х ———————————>

Прихилилась (до чого?) до шибки

   (дієсл.)                                     (ім.)

Інші правила дивись тут...