Інші завдання дивись тут...

§3 Для чого потрібні глобуси і карти

• Як на глобусі та карті позначають суходіл, водні об'єкти? Суходіл позначають зелено-коричневими кольорами, водні – синіми кольорами. Який колір переважає на глобусі й карті півкуль? Синій колір морів та океанів.

• За глобусом або картою встановіть, де на земній кулі найбільше ділянок суходолу – на півночі чи на півдні. На півночі.

• З'ясуйте, у якій півкулі відносно екватора розташована Україна. У Північній півкулі відносно екватора.

• Чи однакової довжини меридіани, а паралелі? Меридіани однакової довжини, а паралелі – різної.

• Як називається атлас, яким ви користуєтесь у школі та які карти до нього входять? Атлас «Загальна географія». До нього входять карти: фізична, карта океанів, кліматична, природних зон, населення, політична, адміністративна.

• Людям яких професій для роботи потрібні карти? Геологам, синоптикам, морякам, аграріям.

• Допоможіть третьокласникам дібрати карти із шкіль­ного атласу, щоб з'ясувати такі питання:

Питання

Карта

Де на території України росте смерека?

Карта рослинності

З якими країнами межує Україна?

Політична карта

Яка найвища гірська вершина України?

Фізична карта

Де розміщено заповідник Асканія–Нова?

Карта природних зон

Де розташована область, у якій ви проживаєте?

Адміністративна карта

Перевіряємо себе

1� Що таке карта? Які бувають карти? Зменшене зображення земної поверхні на пло­щині, на якому географічні об'єкти позначено умовними знаками. Карти бувають: за масштабом (великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні), за тематикою (фізичні, топографічні, політичні, геологічні), за розміром охопленої поверхні (світу та півкуль, материків і океанів, країни, регіону).

2� Що на картах указує напрямки: північ – південь, захід – схід? На карті проведено меридіани й паралелі, що вказують напрямки: меридіани – на північ і південь, а паралелі – на захід і схід.

3� Діаграма Вена порівняння глобуса і карти

Глобус

Спільне

Карта

Кругла форма

Зменшене зображення земної поверхні

Плоска форма

Видно половину поверхні, нема більшості позначень.

Використовуються однакові позначення.

Видно усю поверхню, проте на полюсах більше спотворення до дійсності.

Менш зручний у користуванні, займає багато місця.

Однакове призначення – вивчення земної поверхні.

Більш зручний у користуванні, займає менше місця.

4� Знайдіть помилку у висловлюванні: «З ілюмінатора кос­мічного корабля добре видно на поверхні Землі паралелі та меридіани». З ілюмінатора космічного корабля не видно поверхні Землі, бо її закриває атмосфера. Паралелі та меридіани – це умовні позначення для відображення земної поверхні.

5� Наведіть приклади спеціальних карт та яку інформацію з них можна отримати: ґрунтів (про види та розміщення), рослин­ного світу (про природні зони та розміщення рослин), тваринного світу (про розміщення типових представників природних зон), розміщення населення (про народи та густоту населення), погоди (про течії, вітри, опади, температуру), політичні (про держави та столиці), історичні (про подорожі, події в певній місцевості).

6� Порадь карти, які допоможуть відповісти на запи­тання:

Як називається озеро або річка, де ти влітку купаєшся?

Фізична карта

Які корисні копалини видобувають у твоїй місцевості?

Геологічна карта корисних копалин

Які історичні пам'ятки є у твоїй області?

Адміністративна, історична

§4 Про що розповідають карти

• Скільки океанів на планеті, який океан найбільший, а який – найменший? На планеті п’ять океанів: Тихий океан (найбільший), Атлантичний океан, Індійський, Південний, Північно-Льодовитий (найменший).

• Розгляньте шкалу висот і глибин на карті. Яким кольором позначено мілководдя, а яким – великі глибини? Водойми зафарбо­вано блакитним кольором різних відтінків, чим глибше, тим темніший відтінок. Мілководдя блакитні, глибини – темно-сині.

• Опишіть у парі за поданою схемою дві карти шкіль­ного атласу або карти, розміщені на форзацах під­ручника:

Назва

Складові частини (назва, умовні позначення, масштаб)

Про що можна дізнатися

Чим подібні

Чим різняться

Карта природних зон

Колір природних зон, характерних рослин і тварин, течії.

Розміщення природних зон і характерних тварин і рослин.

деякими спільними позначеннями, кольорами поверхні

Тематикою

Карта корисних копалин

Значки корисних копалин, шкала висот.

Про розміщення корисних копалин.

Перевіряємо себе

1� Знайдіть на карті найвищі гори нашої планети. Найвищі гори в світі – Гімалаї. Їхня найвища гора – Еверест (8848 м)

2� Знайдіть на карті найглибші й наймілководніші ділянки Чорного моря: глибина найглибшої ділянки 2240 м, наймілководніші ділянки біля узбереж.

3� Використовуючи адміністративну карту України, назвіть області: Київська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Сумська, Донецька, Луганська.

4� Чи може інформація із цієї теми знадобитися вам у житті? Читати карту має навчитися кожна освічена людина для вивчення країн, рослинного і тваринного світу, передбачення погоди, плануванні подорожей, загального розвитку.

Інструкція виготовлення макету карти України…

 

Програма 2015 року

§ 15 ГЕОГРАФІЧНА КАРТА. УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ

Перевір себе

1. Що називають картою? Карта — це зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків.

2. Як на карті позначають міста, водойми, гори? Міста на картах позначають кружечком або зірочкою, водойми — блакитним кольором, гори коричневим.

3. Яку інформацію, що міститься в параграфі, можна отримати за допомогою географічної карти? Зменшене зображення земної поверхні, на якій географічні об'єкти позначені знаками. А яку – ні? Не можна отримати детально відображену місцевість.

4. Що на картах указують напрямки: північ–південь і захід–схід? Напрямки: північ-південь па картах вказують меридіани, а захід-схід — паралелі.

Робота з фізичною картою світу

1. Розглянь умовні знаки на фізичній (політичній) карті світу в атласі. Що на ній позначають? На фізичній карті позначено материки, острови, океани, моря, корифеї копалини, вершини, низовини, гори, течії, миси.

На політичній карті зображено кордони країн, країни, столиці, океани.

2. Знайди та покажи на карті меридіани й паралелі.

1) Нульовий меридіан

2) Меридіани

3) Паралелі

4) Екватор

3. Як на карті позначено моря й океани? Блакитним кольором.

4. На карті всі країни світу зображено різними кольорами. Знайди найбільшу за площею країну. Назви її.  Росія, позначена на карті рожевим кольором.

5. Знайди на карті гори Гімалаї. Гімалаї, — найвищі гори на Землі, розташовані в Південній Азії між Тибетським нагір'ям на півночі та Індо-Гангською рівниною на півдні. Установи їхню найвищу вершину. Висота над рівнем моря: 8 848 м.

6. Знайди на карті міста Париж і Київ. Визнач відстань між ними спочатку за допомогою сантиметрової лінійки, а потім, користуючися масштабом, установи, якій відстані відповідає цей відрізок на місцевості. 2222 км

7. Установи за допомогою карти, які моря омивають береги Австралії. Тіморське, Арафурське, Коралове, Фіджі й Тасманове моря.

Екскурсія

Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компаса й місцевих ознак

Орієнтуватися можна за допомогою Сонця. Опівдні в Північній півкулі Сонце завжди буде на півдні. У цей час тінь від предметів найкоротша і завжди спрямована на північ. Щоб визначити сторони горизонту за Сонцем, потрібно опівдні стати обличчям у напрямі своєї тіні. Попереду буде північ, позаду — південь, справа — схід, а зліва — захід.

Орієнтуватися можна за місцевими ознаками. 

У берези кора завжди тонша, чистіша й біліша з південної сторони, мохи та лишайники вкривають стовбури дерев та камені з північної сторони, гриби ростуть з північної сторони дерев, кущів та пеньків, ягоди дозрівають швидше з південної сторони куща, у поодиноких дерев на галявинах з південної сторони гілки дерев густіші та довші, мурашки будують мурашники з південної сторони дерев та пеньків, пологий схил мурашника завжди повернутий на південь.

Інші завдання дивись тут...