Інші завдання дивись тут... 

ВСТУП

§ 1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПРИРОДІ.

Перевір себе

1. Доведи або спростуй твердження: «Людина - частина живої природи». Будь-яка жива істота - це організм, якому властиве живлення, дихання, виділення, ріст, розвиток, розмноження і відмирання. Людині властиві ознаки живих організмів, тому вона частина живої природи.

2. Що свідчить про зв'язок людини з неживою природою? Відповідь ілюструй прикладами. Людині для дихання потрібен кисень повітря, вона будує житло з будівельних матеріалів, добуває корисні копалини, не може обійтись без води, на ґрунті вирощує культурні рослини, озон повітря захищає організми від сонячної радіації.

3. Як життя людини пов'язане з живою природою? Наведи приклади. Рослини фотосинтезом дають кисень для диханням людини, рослинну та тваринну продукцію вживає в їжу, лікарські рослини використовує для лікування, деревину використовує для обігріву та як будівельний матеріал, пошиття одягу не обходиться без бавовни, льону, шерсті тварин.

4. Що призводить до забруднення навколишнього середовища? Вихлопи транспорту, відсутність очисних фільтрів на виробництві, лісові та торф'яні пожежі, розливи нафти в океані, надмірне внесення в ґрунт отрутохімікатів та мінеральних добрив, звалища сміття. 

• Доведи двосторонні зв'язки людини і природи. Наведи приклади впливу людини на природу і природи на людину. Забруднення людиною середовища веде до хвороб людини, погіршує самопочуття. У містах зі смогом важко дихати. Потрапляння вуглекислого газу в повітря руйнує озоновий шар, що збільшує негативний вплив сонячної радіації на людину. Нафтові розливи в океані ведуть до загибелі морських тварин, яких споживає людина. Надмірне використання отрутохімікатів, які просочуються в підземні води, забруднюють воду в колодязях.  

Інші завдання дивись тут...