Слова-назви ознак предметів відповідають на питання який?, яка?, яке?, які?

1. Відгадайте загадку. Зробіть звуко-буквений аналіз слова-відгадки. На які питання відповідають підкреслені слова?

Довгі ноги, довгий ніс.

Прилетів — обід приніс: 

смачних жабеняток 

для своїх маляток.

Лелека  6 зв., 6 б.  [ – •| – •' | – •]            [л е л е к а]

Довгі (які?), довгий (який).

2. До намальованих предметів доберіть слова-назви ознак. Спишіть за зразком.

Зразок: Буряк (який?) столовий, ... , ... . 

Ромашка (яка?) польова, біла, ніжна.

Буряк (який?) столовий, червоний, смачний.

Яблуко (яке?) соковите, велике, зелене.

3. Прочитайте слова в колонках. З'єднайте їх за значенням.

мак польовий

суниця солодка

груша соковита 

береза білокора

4. Пригадайте оповідання 3. Мензатюк «Як до жабок говорити». 

ЯК ДО ЖАБОК ГОВОРИТИ

Приїхала Оксанка в гості до бабусі. Та й така біда: стоїть вишня в стиглих ягодах, немов у коралях, але ж равлик на гілці, рогатий, ще вколе! На городі маківки, молоденька морква, а хтось сидить у калині на межі та все:

— Вуд-вуд! Вуд-вуд!

— Оксанко! — кличуть сусідські дівчата. — Ходімо шовковиці трусити. Уже достигли!

— Не піду... — похнюпилась Оксанка, мало що не плаче: — Там жаба в рові, гульк і стрибне... (Покажіть, як похнюпилася дівчинка).

— Ти жаби боїшся! — засміялися дівчатка.

— Ходи, Оксанко, — каже Мирослава, — я навчу тебе, як до жабок говорити.

— Хіба є такі слова?

— Є! ! до жабок, і до пташок, і до равлика. До всіх є!

— То ходімо!

Вийшли на леваду. А на леваді жаби голови повиставляли, витрішки продають.

— Зараз котрась як стрибне... — злякалась Оксанка.

Мирослава тоді: 

— Кум-кума, де була?

— На яр... яр... ярмарку!

— Що купила?

— Черевики-ки-ки-ки, 

Черевики-ки-ки-ки, 

На ко-о-орках,

На ко-о-орках!

— Квак, квак! — підтакнули жабки. — Таки на ко-о-орках!

Сміється Оксанка, аж сльози повиступали:

— У жабок черевики? Та вони ж босі! 

Так сміялася, що й боятися перестала.

Прийшли до шовковиць. 

Глянула Оксанка — левада зелена, як рута, золоті півники мерехтять, а шовковиці гілки понахиляли, кивають: «Ану до нас! Ми вже дітей заждалися...» Як сипнули стиглих ягід — повні роти, повні жмені, повні кошики! (Покажіть рухами). Дівчатка частуються: смачно, весело!

                                               За Зіркою Мензатюк

Про що в ньому йдеться? Спишіть текст, уставляючи слова з довідки.

Приїхала Оксанка в гості до ... бабусі. А там: вишні в ... ягодах. На городі... морква, ... шовковиця. А далі — ... левада.

Довідка: старенької, стиглих, молоденька, солодка, зелена.

У ньому йдеться про те, що бабуся любила та розуміла природу. Вона навчала Оксанку знати її мову.

Приїхала Оксанка в гості до старенької бабусі. А там: вишні в стиглих ягодах. На городі молоденька морква, стигла шовковиця. А далі — зелена левада.

5. Відділіть слова й запишіть речення.

Гарнесловодімбудує,апоганеруйнує.

Гарне слово дім будує, а погане руйнує.