Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Корчевська О., Козак М."

СТОРІНКА 71

Завдання 1 Проста задача на збільшення на деяке число

У першій нірці 4 кролики, а в другій — на З кролики більше. Скільки кроликів у другій нірці?

Короткий запис

І нірка — 4 кролики

ІІ нірка — ?, на 3 кролики більший

Схема

Розв’язання

4 + 3 = 7 (кр.) – кроликів у другій нірці.

Відповідь: у другій нірці 7 кроликів.

 

Завдання 2 Проста задача на зменшення на деяке число

На першій гілці 8 яблук, а на другій — на 3 яблука менше. Скільки яблук на другій гілці?

Короткий запис

І гілка — 8 яблук

ІІ гілка — ?, на 3 яблука менше

Схема

Розв’язання

8 – 3 = 5 (яб.) – яблук на другій гілці.

Відповідь: на другій гілці 5 яблук.

Завдання 3

8 – 4 = 4    10 – 4 + 3 = 6 + 3 = 9      5 + 4 – 3 = 9 – 3 = 6      3 см + 4 см = 7 см

Завдання 4 Накреслили відрізок, на 4 см коротший, ніж 10 см

Міркуємо так

10 – 4 = 6 (см) – довжина шуканого відрізка

Завдання 5 Поставили знаки арифметичних дій

8 5 = 3          8 4 = 4         6 + 4 = 10          4 + 4 = 8

5 4 = 1          5 + 4 = 9        4 + 5 = 9            4 4 = 0

Спочатку більше, а потім менше – дія віднімання (зменшуване більше, ніж різниця).

Спочатку менше, а потім більше – дія додавання (доданок менший, ніж сума).

 

СТОРІНКА 72

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 5

1 + 5 = 6      2 + 5 = 7     3 + 5 = 8     4 + 5 = 9      5 + 5 = 10

6 – 5 = 1      7 – 5 = 2      8 – 5 = 3      9 – 5 = 4      10 – 5 = 5

Завдання 2

4 + 5 – 1 = 9 – 1 = 8       10 – 5 – 3 = 5 – 3 = 2       3 + 5 – 1 = 8 – 1 = 7

7 – 5 + 3 = 2 + 3 = 5       2 + 5 + 2 = 7 + 2 = 9      10 – 4 – 4 = 6 – 4 = 2

Завдання 3

а) Проста задача на знаходження суми

У вазі лежало 4 яблука і 2 груші. Скільки разом яблук і груш лежало у вазі?

Яблука

Груші

Всього

4 штуки

2 штуки

?

Короткий запис

Яблука — 4 штуки

Груші — 2 штуки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 2 = 6 (шт.) – разом яблук і груш лежало у вазі.

Відповідь: у вазі лежало разом 6 яблук і груш.

 

б) Проста задача на зменшення на деяке число

На озері плавало 6 качок, а лебедів — на 2 менше. Скільки лебедів плавало на озері?

Короткий запис

Качки — 6 птахів

Лебеді — ?, на 2 птахів менше

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (л.) – лебедів плавало на озері.

Відповідь: на озері плавали 4 лебеді.

Завдання 4

6 + 3 = 9      9 – 3 = 6      5 см – 3 см = 2 см         6 см – 3 см = 3 см

4 + 3 = 7     8 – 3 = 5      5 см + 3 см = 8 см        7 см + 3 см = 10 см

 

СТОРІНКА 73

Завдання 1  Переставний закон додавання  (від перестановки доданків сума не змінюється)

 1 + 4 = 5       4 + 1 = 5        4 + 1 = 1 + 4

Що легше: до 1 кубика присунути 4 кубики чи до 4 кубиків присунути 1 кубик?

До 4 кубиків присунути 1 кубик.

Завдання 2

4 + 2 = 6           3 + 6 = 9         1 + 3 + 5 = 4 + 5 = 9

2 + 4 = 6           6 + 3 = 9         5 + 1 + 3 = 6 + 3 = 9

Переставний закон додавання :2 + 4 = 4 + 2     3 + 6 = 6 + 3       1 + 3 + 5 = 5 + 1 + 3

Завдання 3

2 + 7 = 7 + 2 = 9          1 + 6 = 6 + 1 = 7          3 + 5 = 5 + 3 = 8

1 + 8 = 8 + 1 = 9          3 + 7 = 7 + 3 = 10        2 + 8 = 8 + 2 = 10

Завдання 4  Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати

2 + 3 < 7   5 < 7    6 + 2 > 4     8 > 4     7 – 3 < 5     4 < 5

Завдання 5  Порівняння чисел

7 + 1 < 9    8 < 9     6 + 3 > 7    9 > 7    2 + 4 < 8    6 < 8    3 + 4 > 5    7 > 5

Завдання 6   Числа, які більші від двох, але менші від дев'яти: 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

СТОРІНКА 74

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 6

1 + 6 = 7          2 + 6 = 8         3 + 6 = 9          4 + 6 = 10

7 – 6 = 1           8 – 6 = 2         9 – 6 = 3          10 – 6 = 4

Завдання 2

3 + 6 – 2 = 9 – 2 = 7             2 + 6 – 3 = 8 – 3 = 5

9 – 6 + 4 = 3 + 4 = 7            8 – 6 + 4 = 2 + 4 = 6

10 – 6 – 3 = 4 – 3 = 1            6 – 6 + 5 = 0 + 5 = 5

2 + 6 – 4 = 8 – 4 = 4             4 + 6 – 2 = 10 – 2 = 8

Завдання 3

3 + 4 = 4 + 3 = 7         3 + 7 = 7 + 3 = 10           1 + 7 = 7 + 1 = 8

1 + 8 = 8 + 1 = 9         2 + 6 = 6 + 2 = 8             2 + 8 = 8 + 2 = 10

Завдання 4

а) Проста задача на знаходження суми

На стоянці було 5 легкових і 3 вантажні автомо­білі. Скільки всього автомобілів було на стоянці?

Легкові

Вантажні

Всього

5 автомобілів

3 автомобілі

?

Короткий запис

Легкові — 5 автомобілів

Вантажні — 3 автомобілі

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (авт.) – всього автомобілів було на стоянці.

Відповідь: на стоянці стояло 8 автомобілів.

 

б) Проста задача на збільшення на деяке число

Максим помив 5 чашок, а тарілок — на З більше. Скільки тарілок помив Максим?

Короткий запис

Чашки — 5 штук

Тарілки — ?, на 3 штуки більше

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (т.) – тарілок помив Максим.

Відповідь: Максим помив 8 тарілок.

Завдання 5  Одиниці вимірювання

6 см + 2 см = 8 см       9 см – 4 см = 5 см    

10 см – 3 см =  7 см      5 см + 1 см = 6 см

 

СТОРІНКА 75

Завдання 1

1) Проста задача на віднімання

На тарілці було 6 пиріжків. За сніданком з'їли 4 пиріжки. Скільки пиріжків залишилось на тарілці?

Було

З'їли

Залишилось

6 пиріжків

4 пиріжки

?

Короткий запис

Було  — 6 пиріжків

З'їли — 4 пиріжки

Залишилось — ?

Розв’язання

6 – 4 = 2 (п.) – пиріжків залишилось на тарілці.

Відповідь: на тарілці залишилось 2 пиріжки.

 

2) Проста задача на зменшення на деяке число

На тарілці було 6 пиріжків. За сніданком з'їли на 4 пиріжки менше. Скільки пиріжків  з'їли за сніданком?

Короткий запис

Було  — 6 пиріжків

З'їли — ?, на 4 пиріжки менше

Розв’язання

6 – 4 = 2 (п.) – пиріжків  з'їли за сніданком.

Відповідь: за сніданком з'їли 2 пиріжки.

 

Завдання 2

а) Проста задача на віднімання

У коробці було 5 олівців. Іринка взяла 2 олівці, щоб розма­лювати квіти. Скільки олівців залишилося в коробці?

Було

Взяла

Залишилось

5 олівців

2 олівці

?

Короткий запис

Було  — 5 олівців

Взяла — 2 олівці

Залишилось — ?

Розв’язання

5 – 2 = 3 (ол.) – олівців залишилося в коробці.

Відповідь: у коробці залишилося 3 олівці.

 

б) Проста задача на знаходження суми

Щоб розмалювати малюнок, Артем взяв з коробки 5 олівців, а потім — ще 2. Скільки олівців взяв Артем?

Спочатку

Потім

Всього

5 олівців

2 олівці

?

Короткий запис

Спочатку — 5 олівців

Потім — 2 олівці

Всього — ?

Розв’язання

5 + 2 = 7 (ол.) – олівців взяв Артем.

Відповідь: Артем узяв 7 олівців.

Завдання 3  Запиши рівності, як дрібними купюрами можна набрати 5 грн

2 + 2 + 1 = 5      2 + 1 + 1 + 1 = 5      1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

Завдання 4

1 + 6 = 7           2 + 6 = 8            3 + 6 = 9           4 + 6 = 10

9 – 6 = 3           7 – 6 = 1             8 – 6 = 2            10 – 8 = 2

3 + 5 = 8          5 + 5 = 10            4 + 5 = 9           2 + 5 = 7

Завдання 5

3 + 5 = 8       8 – 6 = 2     2 + 2 =     

10 – 5 = 5    5 + 4 = 9     9 – 6 = 3

 

СТОРІНКА 76

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 7

1 + 7 = 8      2 + 7 = 9     3 + 7 = 10    8 – 7 = 1     9 – 7 = 2      10 – 7 = 3

Завдання 2

2 + 7 – 4 = 9 – 4 = 5               3 + 7 – 5 = 7 – 5 + 3 = 5

10 – 7 + 5 = 3 + 5 = 8             9 – 7 + 6 = 2 + 6 = 8

1 + 7 – 4 = 8 – 4 = 4                7 – 7 + 1 = 0 + 1 = 1

8 – 7 + 6 = 1 + 6 = 7               2 + 7 + 1 = 9 + 1 = 10

Завдання 3  Проста задача на віднімання

У кошику було 7 цибулин. Три цибулини взяли для салату. Скільки цибулин залишилося в кошику?

Було

Взяла

Залишилось

7 цибулин

3 цибулини

?

Короткий запис

Було  — 7 цибулин

Взяла — 3 цибулини

Залишилось — ?

Розв’язання

7 – 3 = 4 (ц.) – цибулин залишилося в кошику.

Відповідь: у кошику залишилося 3 цибулини.

Завдання 4

6 см < 9 см    4 см < 6 см   10 см > 1 см

9 см > 4 см   5 см > 8 см   3 см < 7 см

Завдання 6  Склад числа 9:

10 = 8 + 2       10 = 7 + 3    10 = 9 + 1    10 = 6 + 4

10 = 5 + 5       10 = 9 + 1    10 = 8 + 2    10 = 7 +  3

Інші завдання дивись тут...