Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Корчевська О., Козак М."

СТОРІНКА 49

Завдання 1  Взаємозв'язок дійдодаванняі віднімання (до рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання)

«Родина» чисел 1, 2: 1 + 1 = 2    2 – 1 = 1

«Родина» чисел 1, 2, 3:  2 + 1 = 3    1 + 2 = 3    3 – 2 = 1     3 – 1 = 2

«Родина» чисел 1, 3, 4:  3 + 1 = 4    1 + 3 = 4    4 – 3 = 1    4 – 1 = 2

«Родина» чисел 2, 4:  2 + 2 = 4     4 – 2 = 2

Завдання 2

4 + 5 = 9        7 – 7 = 0

Завдання 3

Чотирикутників

1 чотирикутник

2 чотирикутники

Всього чотирикутників

2 чотирикутники

3 чотирикутники

Малюнки

Завдання 4

Було — 3 яблука

Знайшов — 1 яблуко

Стало — ?

Було — 4 рибки

Відпустив — 3 рибки

Залишилось — ?

Було — 4 яблука

З’їли — 1 яблуко

Залишилось — ?

OOO  O

3 і 1 стане 4

∆∆∆

4 без 3 залишиться 1

OOOO

4 без 1 залишиться 3

3 + 1 = 4

4 – 3 = 1

4 – 1 = 3

СТОРІНКА 50

Завдання 1 Рівності на основі складу числа 5

«Родина» чисел 1,4,5: 4 + 1 = 5     1 + 4 = 5      5 – 4 = 1     5 – 1 = 4

«Родина» чисел 2,3,5: 3 + 2 = 5     2 + 3 = 5      5 – 3 = 2     5 – 2 = 3

Завдання 2

Рівності

Вирази

9 – 1 = 8     (9 мінус 1 дорівнює восьми)

3 + 4 = 7    (сума чисел 3 і 4 – буде 7)

8 – 1 = 7     (від восьми відняти 1 – буде 7)

2 + 4 = 6    (2 плюс 4 дорівнює шести)

8 + 1

5 – 2

10 – 1

3 + 2

8 + 1 = 9     5 – 2 = 3     10 – 1 = 9       3 + 2 = 5

Завдання 3

«Родина» чисел 2,3,5: 3 + 2 = 5   2 + 3 = 5    5 – 2 = 3    5 – 3 = 2

«Родина» чисел 3,4,7: 4 + 3 = 7   3 + 4 = 7    7 – 3 = 4    7 – 4 = 3

Якщо від суми чисел відняти доданок, тоді отримаємо інший доданок.   

Завдання 4, 5

Склад числа 7: 7 = 2 + 5    7 = 4 + 3   7 = 6 + 1    7 = 6 + 1

Склад числа 10: 10 = 2 +   10 = 5 + 5    10 = 6 +    10 = 6 + 4

Склад числа 9:  9 = 8 + 1     9 = 2 + 7      9 = 4 + 5      9 = 3 + 6

Склад числа 6:  6 = 1 + 5     6 = 4 + 2      6 = 3 + 3      6 = 2 + 4

Завдання 6

«Зайва» фігура трикутник серед чотирикутників.

 

СТОРІНКА 51

Завдання 1

«Родина» чисел 1,5,6:  5 + 1 = 6   1 + 5 = 6   6 – 5 = 1   6 – 1 = 5

«Родина» чисел 2,4,6:  4 + 2 = 6   2 + 4 = 6   6 – 2 = 4   6 – 4 = 2

«Родина» чисел 3,6:  3 + 3 = 6      6 – 3 = 3

Завдання 2 Додавання

Доданок + Доданок = Сума

2 + 1 = 3      5 + 1 = 6      4 + 1 = 5      1 + 3 = 4

1 + 4 = 5      3 + 1 = 4      1 + 5 = 6

Завдання 3

5 + 1 = 6

6 – 1 = 5

5 + 1 = 6

2 + 2 = 4

5 – 1 = 4

6 – 1 = 5

4 – 4 = 0

3 + 0 = 3

Додати 1 – це знайти наступне число.

Відняти 1 – це знайти попереднє число.

Якщо відняти два однакових числа, отримаємо 0.

Якщо до числа додати 0, отримаємо таке саме число.

Завдання 4 Порівняння чисел

10 > 9       5 < 8       6 < 9      7 = 7

4 см < 6 см               7 см > 3 см

Завдання 5

«Родина» чисел 4,5,9:  4 + 5 = 9   5 + 4 = 9   9 – 5 = 4   9 – 4 = 5

Завдання 6

Всього відрізків 3

Всього відрізків 4

•————•———•

_____|______

СТОРІНКА 52

Завдання 1

«Родина» чисел 1, 6, 7:  6 + 1 = 7   1 + 6 = 7    7 – 6 = 1   7 – 1 = 6

«Родина» чисел 2, 5, 7:  5 + 2 = 7    2 + 5 = 7   7 – 5 = 2   7 – 2 = 5

«Родина» чисел 3, 4, 7:  4 + 3 = 7    3 + 4 = 7   7 – 4 = 3   7 – 3 = 4

Завдання 2 Обчислили вирази, у яких другий доданок дорівнює 2

Перший доданок + Другий доданок = Сума

3 + 2 = 5     0 + 2 = 2    4 + 2 = 6    5 + 2 = 7

Завдання 3

OO  OOOO

2 і 4 всього 6

3 + 1 = 4

Зліва — 2 шишки

Справа — 4 шишки

Всього — ?

Схема

Завдання 4

7 = 4 + 3        7 = 5 + 2

Дібрали знаки дій:

9 + 1 = 10      7 + 1 = 8

5 – 1 = 4    4 – 1 = 3

Спочатку менше, потім більше – дія додавання (доданок менший, ніж сума)

Доданок + Доданок = Сума

Спочатку більше, потім менше – дія віднімання (зменшуване більше, ніж різниця)

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Завдання 5

OOOO

OOO

4 і 3 всього 7

||| 

||||||

3 і 6 всього 9

Оранжеві — 4 рибки

Блакитні — 3 рибки

Всього — ?

У стакані — 3 олівці

На столі — 6 олівців

Всього — ?

4 + 3 = 7

3 + 4 = 7

7 – 4 = 3

7 – 3 = 4

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

СТОРІНКА 53

Завдання 1

«Родина» чисел 1,7,8: 7 + 1 = 8    1 + 7 = 8    8 – 7 = 1    8 – 1 = 7

«Родина» чисел 2,6,8: 6 + 2 = 8    2 + 6 = 8    8 – 6 = 2    8 – 2 = 6

«Родина» чисел 3,5,8: 5 + 3 = 8    3 + 5 = 8    8 – 5 = 3    8 – 3 = 5

«Родина» чисел 4,8:   4 + 4 = 8     8 – 4 = 4

Завдання 2

Іринка принесла мавпочкам 8 бананів. 5 бананів вони з'їли. Скільки бананів залишилося?

OOOOOOOO

8 без 5 залишиться 3

Було — 8 бананів

З’їла — 5 бананів

Залишилось — ?

Схема

Вираз  8 – 5

Рівність 8 – 5 = 3

Завдання 3

На гілці сидить одне білченя, а в дуплі — ще 2. Скільки всього білченят?

O  OO

1 і 2 всього 3

На гілці — 1 білченя

У дуплі — 2 білченят

Всього — ?

Схема

Вираз  1 + 2

Рівність 1 + 2 = 3

Завдання 4  Усі можливі рівності на додавання і віднімання з числами 0 і 6:

0 + 6 = 6    6 + 0 = 6     6 – 0 = 6     6 – 6 = 0

Якщо до 0 додати число, отримаємо те саме число.

Якщо до числа додати 0, отримаємо таке саме число.

Якщо від числа відняти 0, отримаємо початкове число.

Якщо відняти два однакових числа, отримаємо 0.

Завдання 5

Многокутники, на які розбито кожний чотирикутник:

трикутник,

трикутник

чотирикутник,

трикутник

п’ятикутник,

трикутник

чотирикутник,

чотирикутник

СТОРІНКА 54

Завдання 1

«Родина» чисел 1,8,9:  8 + 1 = 9    1 + 8 = 9     9 – 8 = 1    9 – 1 = 8

«Родина» чисел 2,7,9:  7 + 2 = 9    2 + 7 = 9     9 – 7 = 2    9 – 2 = 7

«Родина» чисел 3,6,9:  3 + 6 = 9    6 + 3 = 9     9 – 6 = 3    9 – 3 = 6

«Родина» чисел 4,5,9:  5 + 4 = 9    4 + 5 = 9     9 – 5 = 4    9 – 4 = 5

Завдання 2

На дроті сиділо 8 пташок. 2 пташки полетіли. Скільки пташок залишилося на дроті?

OOOOOOOO

8 без 2 залишиться 6

Було — 8 пташок

Полетіли — 2 пташки

Залишилось — ?

Схема

Вираз  8 – 2

Рівність 8 – 2 = 6

Завдання 3

Червоний відрізок = 4 см.

Зелений відрізок = 5 см.

Фіолетовий відрізок = 8 см.

Завдання 4

4 = 1 + 3     6 = 3 + 3    9 = 2 + 7      9 = 5 + 4     7 = 5 + 2

 

СТОРІНКА 55

Завдання 1

«Родина» чисел 1,9,10:  9 + 1 = 10    1 + 9 = 10    10 – 9 = 1    10 – 1 = 9

«Родина» чисел 2,8,10:  8 + 2 = 10    2 + 8 = 10    10 – 8 = 2    10 – 2 = 8

«Родина» чисел 3,7,10:  7 + 3 = 10    3 + 7 = 10    10 – 7 = 3    10 – 3 = 7

«Родина» чисел 4,6,10:  6 + 4 = 10    4 + 6 = 10    10 – 6 = 4    10 – 4 = 6

«Родина» чисел 5,10:  5 + 5 = 10      10 – 5 = 5

Завдання 2

«Родина» чисел 3,7,10: 3 + 7 = 10     7 + 3 = 10     10 – 3 = 7    10 – 7 = 3

Завдання 3  Поставили дії додавання або віднімання

6 + 1 = 7     6 + 1 = 5    2 + 2 = 4     3 + 2 = 5

2 – 2 = 0      9 – 1 = 8    1 + 8 = 9     3 – 2 = 1

Спочатку менше, потім більше – дія додавання.

Спочатку більше, потім менше – дія віднімання.

Якщо результат більший за числа, тоді дія додавання, бо сума більша від доданків.

Якщо перше число більше, ніж результат,  тоді дія віднімання, бо зменшуване більше, ніж  різниця.

Завдання 4

8 плюс 1:  8 + 1 = 9

10 мінус 2:  10 – 2 = 8

Перший доданок — 7, другий — 3:  7 + 3 = 10

Від числа 10 відняти 5:  10 – 5 = 5

Завдання 5  Всього трикутників на кожному рисунку

2 трикутники

3 трикутники

4 трикутники

СТОРІНКА 56

Завдання 1, 2 Додавання і віднімання числа 1

9 – 2 – 1 = 7 – 1 = 6

3 + 2 + 1 = 5 + 1 = 6

Завдання 3

7 + 1 + 1 = 8 + 1 = 9

5 + 1 + 1 = 5 + 1 = 7

9 – 1 – 1 = 8 – 1 = 7

6 – 1 – 1 = 5 – 1 = 4

1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 3

4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6

Завдання 4 Дібрали відповідні знаки дій і числа

Спочатку менше, потім більше – дія додавання. Спочатку більше, потім менше – дія віднімання.

10 1 = 9      6 – 1 = 5      8 – 1 = 7     6 + 1 = 7

7 + 1 = 8       4 – 1 = 3      9 – 1 = 8     9 + 1 = 10

 

СТОРІНКА 57

Завдання 1, 2, 3

Було — 4 жабки

Припливло — 1 жабка

Стало — ?

Було — 6 жабок

Втекла — 1 жабка

Залишилось — ?

Рожеві — 2 м’ячики

Зелені — 2 м’ячики

Всього — ?

Було — 6 листочків

Полетіло — 3 листочки

Залишилось — ?

Скільки стало жабок?

Скільки жабок залишилося?

Скільки всього м’ячиків у слонів?

Скільки листочків залишилося?

OOOO  O

4 і 1 стане 5

OOOOOO

6 без 1 залишиться 5

OO OO

2 і 2 всього 4

OOOOOO

6 без 3 залишиться 3

Вираз     4 + 1

Рівність  4 + 1 = 5

Вираз     6 – 1

Рівність  6 – 1 = 5

Вираз   2 + 2

Рівність 2 + 2 = 4

Вираз     6 – 3

Рівність  6 – 3 = 3

Завдання 4

8 см > 6 см         5 см < 6 см        10 см > 1 см

0 < 10                9 > 6                  9 > 0

Інші завдання дивись тут...