Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Листопад Н."

СТОРІНКА 66

Завдання 1 Задача на різницеве порівняння

На столі було 5 чашок і 6 блюдець. Якого посуду більше? На скільки більше? 

Короткий запис

Чашки 5 штук

Блюдця 6 штук, на ? більше

Схема

Розв’язання

6 > 5    блюдець більше, ніж чашок

6 – 5 = 1 (шт.) – на стільки більше блюдець, ніж чашок

Відповідь: на 1 блюдце більше, ніж чашок

 

Завдання 2  Довжина червоного олівця 10 см, а довжина зеленого — 8 см. На скільки сантиметрів зелений олівець коротший (менший), ніж червоний?

Короткий запис

Червоний 10 см

Зелений 8 см, на ? коротший

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (см) – на стільки сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний

Відповідь: на 2 см зелений олівець коротший, ніж червоний

 

Завдання 3 Куби — 6 фігур, циліндри — 3 фігури, конуси — 1 фігура

Піраміду складено з 10 фігур (4 + 3 + 2 + 1 = 10), у якій 6 кубів (4 + 2 = 6)

6 – 3 = 3 (ф.) – на стільки більше кубів, ніж циліндрів

6 – 1 = 5 (ф.) – на стільки менше конусів, ніж кубів

 

Завдання 4   Додавання і віднімання

9 – 5 = 4     9 – 4 = 5     9 – 3 = 6

5 + 3 = 8     8 – 5 = 3     8 – 3 = 5

5 + 5 – 1 = 10 – 1 = 9

7 – 4 + 1 = 3 + 1 = 4

3 + 3 + 3 = 6 + 3 = 9

4 + 6 – 8 = 10 – 8 = 2

10 – 3 – 7 = 7 – 7 = 0

6 – 6 + 5 = 0 + 5 = 5

 

СТОРІНКА 67

Завдання 1 Слон важчий, ніж мавпа.  Теля важче, ніж козеня

 

Завдання 2, 3 Маса гарбуза 8 кг, маса кавуна 5 кг. Що важче (має більшу масу) — гарбуз чи кавун?

8 > 5, тому  8 кг > 5 кг, отже, гарбуз — важчий

 

Завдання 4 Задача на знаходження суми

Купили 4 кг картоплі й 2 кг капусти. Яка маса покупки?

Картопля

Капуста

Всього

4 кг

2 кг

?

Короткий запис

Картопля — 4 кг

Капуста — 2 кг

Всього — ?

Схема

Розв’язання  

4 + 2 = 6 (кг) – маса покупки

Відповідь: маса покупки 6 кг

 

Завдання 5 Задача на різницеве порівняння

Маса лисички — 9 кг, а маса білки — 1 кг. Хто з них важчий? На скільки важчий?

Короткий запис

Лисичка — 9 кг, на ? більше

Білка — 1 кг

Схема

Розв’язання

9 кг > 1 кг     лисичка важча, ніж білка

9 – 1 = 8 (кг) – на стільки важча лисичка, ніж білка

Відповідь: на 8 кг важча лисичка, ніж білка

 

Завдання 6

5 + 3 – 4 = 8 – 4 = 4        4 + 3 – 5 = 7 –  5 = 2

8 + 1 – 6 = 9 – 6 = 3        7 – 4 – 1 = 3 – 1 = 2

7 – 2 – 3 = 5 – 3 = 2         10 – 5 + 1 = 5 + 1 = 6

4 + 2 – 3 = 6 – 3 = 3        9 – 7 + 6 = 2 + 6 = 8

 

СТОРІНКА 68

Завдання 1 Маємо 1 л молока, 2 л солодкої води, 5 л мінеральної води. Якого напою найбільше?

5 л > 2 л і  5 л > 1 л    мінеральної води найбільше

 

Завдання 2 У мишки 2 л води, у пінгвіна 6 л води, у ховрашка 4 л води, у кенгуру 8 л води

• У кого води у відрі найбільше?

8 л > 2 л,   8 л > 4 л,   8 л > 6 л    у кенгуру води найбільше

• На скільки літрів води більше в кенгуру, ніж у ховрашка?

8 – 4 = 4 (л) – на стільки літрів води більше в кенгуру, ніж у ховрашка

• На скільки літрів води менше в пінгвіна, ніж у кенгуру?

8 – 6 = 2 (л) – на стільки літрів води менше в пінгвіна, ніж у кенгуру

• Скільки всього літрів води в ховрашка й мишки?

2 + 4 = 6 (л) – всього літрів води в ховрашка й мишки

 

Завдання 3 Задача на знаходження різниці

У кориті було 10 л води. Кінь випив 8 л води. Скільки літрів води залишилось у кориті?

Було

Випив

Залишилось

10 л

8 л

?

Короткий запис

Було — 10 л

Випив — 8 л

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (л) – літрів води залишилось у кориті

Відповідь: у кориті залишилось 2 літри води

 

Завдання 4   Одиниці вимірювання

4 кг < 10 кг      7 кг > 3 кг        5 л < 8 л

9 л > 1 л          7 см < 8 см       10 см > 2 см

 

Завдання 5 Обчислили лише різниці:

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

4 + 5            8 – 6 = 2       7 – 3 = 4      9 – 0 = 9

6 – 3 = 3      0 + 10           9 – 1 = 8      8 + 2

3 + 2            7 – 7 = 0

 

СТОРІНКА 69

Завдання 1

1) 5 збільшити на 3: 5 + 3 = 8

2) різниця чисел 8 і 1: 8 – 1 = 7

3) сума чисел 4 і 4: 4 + 4 = 8

4) зменшуване 6, від'ємник 5: 6 – 5 = 1

 

Завдання 2  Порівняння чисел

4 – 2 > 0        (2 > 0)              7 + 1 < 10      (8 < 10)

8 > 4 + 3        (8 > 7)             3 = 10 – 7       (3 = 3)

10 = 5 + 5       (10 = 10)         7 – 0 = 7         (7 = 7)

6 – 2 < 5         (4 < 5)             8 > 8 – 3         (8 > 5)

 

Завдання 3 Задача на різницеве порівняння

У Люби 10 кульок, а в Тетянки — 8 кульок. На скільки кульок більше в Люби, ніж у Тетянки?

Короткий запис

Люба 10 кульок, на ? більше

Тетянка 8 кульок

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (к.) – на стільки більше кульок у Люби, ніж у Тетянки

Відповідь: на 2 кульки більше в Люби, ніж у Тетянки

 

Завдання 4  Михайлик може нести вантаж, маса якого не більша, ніж 7 кг. Обчисли вирази та допоможи хлопчикові вибрати його рюкзак

9 – 1 = 8       (8 > 7)

5 + 3 = 8      (8 > 7)

3 + 4 = 7    рюкзак Михайлика

 

Завдання 5

Ведмедика складено з фігур: круги, трикутник, чотирикутник

Зайчика складено з фігур: трикутники, круги, прямі

 

СТОРІНКА 70

Завдання 1  Додавання

2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9              4 + 2 + 1 = 6 + 1 = 7

5 + 2 + 1 = 8                          6 + 3 + 0 = 9

7 + 1 + 1 + 1 = 7 + 3 = 10      5 + 2 + 1 + 1 = 9

 

Завдання 2  Купили 8 буряків і 6 картоплин. Яких овочів менше? На скільки менше?

Короткий запис

Буряків 8 овочів

Картоплин 6 овочів, на ? менше

Схема

Розв’язання

6 < 8        картоплин менше, ніж буряків

8 – 6 = 2 (ов.) – на стільки менше картоплин, ніж буряків

Відповідь: на 2 картоплини менше, ніж буряків

 

Завдання 3 Визначили, яке число в кожній парі чисел більше і на скільки більше:

8 > 5 на 3        (оскільки 8 – 5 = 3)

6 > 4 на 2         (оскільки 6 – 4 = 2)

10 > 3 на 7      (оскільки 10 – 3 = 7)

6 > 0 на 6        (оскільки 6 – 0 = 6)

10 > 9 на 1      (оскільки 10 – 9 = 1)

3 > 1 на 2        (оскільки 3 – 1 = 2)

 

Завдання 4 Задача на збільшення на деяке число

Зайчик закотив у комору 5 капустин. На грядці залишилося на 3 капустини більше. Скільки капустин залишилося на грядці?

Короткий запис

Комора 5 капустин

Грядка ?, на 3 капустини більше

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (к.) – капустин залишилося на грядці 

Відповідь: на грядці залишилось 8 капусти

 

Завдання 5

5 см < 9 см       10 см > 1 см         7 кг > 2 кг

4 кг < 8 кг        10 л > 3 л             5 л < 6 л

 

Завдання 6 Обчислили лише суми:

5 – 3                               6 + 4 = 10

10 – 3 – 3                        10 – 1 – 2

8 + 1 = 9                         4 + 5 = 9

5 + 1 + 1 = 6 + 1 = 7        4 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8

Інші завдання дивись тут...