Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 109

Завдання 1

Якщо від двоцифрового числа відняти всі одиниці, то залишаються десятки

48 – 8 = 40

Якщо від двоцифрового числа відняти всі десятки, то залишаються одиниці

48 – 40 = 8

Взаємозв'язок дій додавання і віднімання:

40 + 8 = 48

48 – 8 = 40

48 – 40 = 8

 

Завдання 2

70 + 6 = 76

76 – 70 = 6

76 – 6 = 70

 

30 + 9 = 39

39 – 9 = 30

39 – 30 = 9

 

53 – 50 – 3 = 3 – 3 = 0

24 – 4 + 5 = 20 + 5 = 25

67 – 7 + 10 = 60 + 10 = 70

 

Завдання 3

1) Висота сосни 20 м, а висота тополі — 40 м. На скільки метрів тополя вища за сосну?

Короткий запис

Сосна – 20 м

Тополя – 40 м, на ? більше

Схема

Розв’язання

40 – 20 = 20 (м) – на стільки тополя вища за сосну.

Відповідь: на 20 метрів вища тополя за сосну.

 

2) Висота липи 10 м, а висота горіха — 30 м. На скільки метрів горіх вищий за липу?

Короткий запис

Липа – 10 м

Горіх – 30 м, на ? більше

Схема

Розв’язання

30 – 10 = 20 (м) – на стільки горіх вищий за липу.

Відповідь: на 20 метрів вищий горіх за липу.

 

СТОРІНКА 110

Завдання 1

80 + 4 = 84

67 – 7 = 60

 

53 – 3 = 50

80 + 1 = 81

 

80 + 5 – 1 = 85 – 1 = 84

30 + 30 – 10 = 60 – 10 = 50

 

100 – 40 – 0 = 60 – 0 = 60

90 – 10 + 1 = 80 + 1 = 81

 

Завдання 2  

Запаси ховрашка:

50 + 4 = 54

90 + 3 = 93

30 + 7 = 37

 

Завдання 3 Для поливання дерев у саду Матвій приніс 6 відер води, його брат Назар — 4 відра. Скільки всього відер води принесли хлопці?

Короткий запис

Матвій – 6 відер

Назар – 4 відра

Всього – ?

Схема

Розв’язання

6 + 4 = 10 (в.) – всього відер води принесли хлопці.

Відповідь: хлопці принесли 10 відер води.

 

Завдання 4

Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині ламаної

3 + 2 + 4 = 9 (см) – довжина відрізка (ламаної)

 

Завдання 5 Дідусь із Микитою принесли з лісу 17 грибів. Дідусь знайшов 10 грибів. Скільки грибів знайшов Микита?

Короткий запис

Дідусь – 10 грибів

Микита – ?

Всього – 17 грибів 

10 + ? =17

Схема

Розв’язання

17 – 10 = 7 (гр.) – грибів знайшов Микита.

Відповідь: Микита знайшов 7 грибів.

 

Завдання 6 У книжці 48 сторінок, які про­нумеровані від 1 до 48. Скільки разів використано цифру 4?

4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Відповідь: цифру 4 використано 14 разів.

Інші завдання дивись тут...