Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Листопад Н."

СТОРІНКА 88

Завдання 6  Додавання

кульки: 10 + 6 = 16     лимони  10 + 7 = 17     яйця:  10 + 3 = 13 

 

Завдання 7 Натуральні числа

Пропущені числа:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

Завдання 8

171 = 16     10 + 8 = 18     199 = 10

15 + 3 = 18     14 + 4 = 18     1910 = 9

10 – 5 + 2 = 5 + 2 = 7

10 + 1 + 1 = 11 + 1 = 12

10 + 3 + 3 = 10 + 6 = 16

16 – 4 + 5 = 12 + 5 = 7

11 + 2 + 7 = 13 + 7 = 20

13 + 1 – 4 = 14 – 4 = 10

 

Завдання 9  Порівняння чисел

15 > 5    0 < 10     19 < 20    20 > 2

10 + 5 > 10 – 5  (15 > 5, двоцифрове число більше за одноцифрове)

5 + 0 < 15 – 0    (5 < 15, одноцифрове число менше, ніж двоцифрове)

 

Завдання 10  Проста задача на різницеве порівняння

На одній тарілці було 10 абрикос, а на іншій – 6 груш. Чого було  більше? На скільки більше?

Короткий запис

Абрикоси — 10 штук, на ? більше

Груші — 6 штук

Схема

Розв’язання

10 > 6    абрикос було більше, ніж груш

10 – 6 = 4 (шт.) – на стільки більше абрикосів, ніж груш

Відповідь: на тарілці на 4 абрикоси більше, ніж груш 

 

Завдання 11

Довжина відрізка 13 см = 1 дм 3 см

 

СТОРІНКА 89

Числа 21 – 100

Завдання 1    

Круглі числа — це числа, які закінчуються нулем:

1 десяток – це 10 (де́сять)            1 дес. = 10

2 десятки – це 20 (два́дцять)         2 дес. = 20

3 десятки – це 30 (три́дцять)         3 дес. = 30

4 десятки – це 40 (со́рок)             4 дес. = 40

5 десятків – це 50 (п'ятдеся́т)        5 дес. = 50

6 десятків – це 60 (шістдеся́т)        6 дес. = 60

7 десятків – це 70 (сімдеся́т)          7 дес. = 70

8 десятків – це 80 (вісімдеся́т)        8 дес. = 80

9 десятків – це 90 (дев’яно́сто)       9 дес. = 90

10 десятків – це 100 (сто)             10 дес. = 1 сот. = 100

Розміщення цих чисел на числовій прямій

 

Завдання 2 

Багато предметів зручно лічити десятками: грибів — 2 десятки, яблук — 3 десятки, цукерок — 4 десятки

 

Завдання 3

1) Задача на знаходження суми

На таці 5 пиріжків і 4 ватрушки. Скільки всього пиріжків і ватрушок  на таці?

Пиріжки

Ватрушки

Всього

5 штук

4 штуки

?

Короткий запис

Пиріжки — 5 штук

Ватрушки — 4 штуки

Всього – ?

Схема

Розв’язання 

5 + 4 = 9 (шт.) – всього пиріжків і ватрушок  на таці

Відповідь: на таці 9 пиріжків і ватрушок 

 

2) Задачі на різницеве порівняння

На таці 5 пиріжків і 4 ватрушки. На скільки більше пиріжків, ніж ватрушок?

Короткий запис

Пиріжки — 5 штук, на ? більше

Ватрушки — 4 штуки

Схема

5 – 4 = 1 (шт.) – на стільки більше пиріжків, ніж ватрушок

Відповідь: на таці на 1 пиріжок більше, ніж ватрушок 

 

На таці 5 пиріжків і 4 ватрушки. На скільки менше ватрушок, ніж пиріжків?

Короткий запис

Пиріжки —  5 штук

Ватрушки — 4 штуки, на ? менше

Схема

5 – 4 = 1 (шт.) – на стільки менше ватрушок, ніж пиріжків

Відповідь: на таці на 1 ватрушку менше, ніж пиріжків

 

СТОРІНКА 90

Завдання 1, 2

27 = 2 дес. 7 од. (два́дцять сім, або два десятки і сім одиниць)

23 = 2 дес. 3 од. (два́дцять три)

39 = 3 дес. 9 од. (три́дцять дев’ять)

 

Завдання 3, 4 

Поклади на парті 2 десятки паличок і ще 4 палички, утворилося число: 24 = 2 дес. 4 од. (два́дцять чоти́ри) 

Олівців на малюнку:  36 = 3 дес. 6 од. (три́дцять шість) 

 

Завдання 5

1) У перегонах брало участь 3 білих і 7 гнідих коней. Скільки коней брало участь у перегонах?

Білі

Гніді

Всього

3 коней

7 коней

?

Короткий запис

Білі — 3 коней

Гніді — 7 коней

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 7 = 10 (к.) – коней брало участь у перегонах

Відповідь: у перегонах брало участь 10 коней 

 

2) У перегонах брало участь 3 білих і 7 гнідих коней. На скільки менше було білих коней, ніж гнідих?

Короткий запис

Білі — 3 коней, на ? менше

Гніді — 7 коней

Схема

Розв’язання

7 – 3 = 4 (к.) – на стільки менше було білих коней, ніж гнідих

Відповідь: було на 4 коней менше білих, ніж гнідих 

 

У перегонах брало участь 3 білих і 7 гнідих коней. На скільки більше було гнідих коней, ніж білих?

Короткий запис

Білі — 3 коней

Гніді — 7 коней, на ? більше

Схема

Розв’язання

7 – 3 = 4 (к.) – на стільки більше було гнідих коней, ніж білих

Відповідь: було на 4 коней більше білих, ніж гнідих

 

СТОРІНКА 91

Завдання 1, 2

На малюнку 39 жовтих паличок (39 = 3 дес. 9 од.) та 1 червона паличка

На малюнку всього 40 паличок   (39 + 1 = 40) 

Знайти наступне число – це означає додати 1:  30 = 29 + 1    40 = 39 + 1 

 

Завдання 3  Натуральні числа

17 = 1 дес. 7 од.      27 = 2 дес. 7 од.   37 = 3 дес. 7 од.

 

Завдання 4 Пропущені числа:

1, 2 , 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1819, 20

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

 

Завдання 5 Задача на збільшення на деяке число

На малій сковорідці вміщується 6 котлет, а на великій — на 4 котлети більше. Скільки котлет уміщується на великій сковорідці?

Короткий запис

Мала — 6 котлет

Велика — ?, на 4 котлети більше

Схема

Розв’язання

6 + 4 = 10 (к.) – котлет уміщується на великій сковорідці 

Відповідь: на великій сковорідці уміщується 10 котлет 

 

Завдання 6

16 – 6 + 1 = 10 + 1 = 11         8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16

6 – 5 + 10 = 1 + 11 = 11        10 – 0 + 10 = 10 + 10 = 20

Інші завдання дивись тут...