Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 131

Завдання 6

7 = 7 од.

12 = 1 д. 2 од.

16 = 1 д. 6 од.

19 = 1 д. 9 од.

 

Завдання 7

Місткість відра 6 л води, лійки – 4 л, каністри – 10 л

1) Скільки всього літрів води поміститься в каністру й відро?

Короткий запис

Каністра – 10 л

Відро – 6 л

Всього – ?

Схема

Розв’язання

10 + 6 = 16 (л) – всього літрів води поміститься в каністру й відро.

Відповідь: у каністру й відро поміститься 16 л води.

 

2) На скільки літрів води більше поміститься в каністру, ніж у відро?

Короткий запис

Каністра – 10 л, на ? більше

Відро – 6 л

Схема

Розв’язання

10 – 6 = 4 (л) – на стільки більше літрів води поміститься в каністру, ніж у відро.

Відповідь: на 4 літри більше води поміститься в каністру, ніж у відро.

 

3) На скільки літрів води менше поміститься в лійку, ніж у відро?

Короткий запис

Лійка – 4 л, на ? менше

Відро – 6 л

Схема

Розв’язання 

6 – 4 = 2 (л) – на стільки менше літрів води поміститься в лійку, ніж у відро.

Відповідь: на 2 літри менше води поміститься в лійку, ніж у відро.

 

4*) Скільки літрів води можна долити в каністру, якщо в ній уже є 5 л води?

Короткий запис

Є – 5 л

Долити – ?

Всього – 10 л

Схема

Розв’язання

10 – 5 = 5 (л) – води можна долити в каністру.

Відповідь: у каністру можна долити 5 літрів води.

 

Завдання 8  Числа словами

10 – де́сять

20 – два́дцять

30 – три́дцять

40 – со́рок

70 – сімдеся́т

90 – дев’яно́сто

 

Завдання 9

17 – сімна́дцять

12 – двана́дцять

14 – чотирна́дцять

19 - дев'ятна́дцять

11 – одина́дцять

20 – два́дцять

 

Завдання 10

1) На другому поверсі двоповерхової школи 10 навчальних кабінетів, а на першому — на 4 кабінети менше. Скільки кабінетів на пер­шому поверсі школи?

Короткий запис

1 поверх – 10 кабінетів

2 поверх – ?, на 4 кабінети менше

Схема

Розв’язання

10 – 4 = 6 (к.) – кабінетів на пер­шому поверсі школи.

Відповідь: на пер­шому поверсі школи 6 кабінетів.

 

2) На другому поверсі школи 10 навчальних кабінетів, а на першому — 6 кабінетів. Скільки всього навчальних кабінетів у школі?

Короткий запис

1 поверх – 10 кабінетів

2 поверх – 6 кабінетів

Всього – ?

Схема

Розв’язання

10 + 6 = 16 (к.) – всього навчальних кабінетів у школі.

Відповідь: у школі 16 навчальних кабінетів. 

 

СТОРІНКА 132

Завдання 13  Макар приніс на тренування 6 тенісних м'ячів, а Олег — на 2 м'ячі менше.

Короткий запис

Макар – 6 м'ячів

Олег – ?, на 2 м'ячі менше

Всього – ? 

Схема

Розв’язання

1) Скільки м'ячів приніс Олег?

6 – 2 = 4 (м.) - м'ячів приніс Олег.

2) Скільки всього м'ячів принесли Макар та Олег?

6 + 4 = 10 (м.) – всього м'ячів принесли Макар та Олег.

Відповідь: Олег приніс 4 м'ячі, Макар та Олег принесли 10 м'ячів.

 

Завдання 12 Футбольна команда за сезон виграла 14 матчів, а програла — на 10 матчів менше.

Короткий запис

Виграла – 14 матчів

Програла – ?, на 10 матчів менше

Нічийного – 0 матчів

Всього – ?

Схема

Розв’язання 

1) Скільки матчів програла футбольна команда?

14 – 10 = 4 (м.) – матчів програла футбольна команда.

2) Скільки всього матчів зіграла команда за сезон, коли відомо, що нічийного результату не було?

14 + 4 + 0 = 14 + 4 = 18 (м.) – всього матчів зіграла команда за сезон.

Відповідь: за сезон команда зігріла 18 матчів.

 

Завдання 13 У Миколки було 8 квітів. Я подарую Марійці 5 квіток. Решту квіток я подарую Лізі. Скільки квіток отримає Ліза?

Короткий запис

Всього – 8 квіток

Марійці – 5 квіток

Решта – ?

Схема

Розв’язання

8 – 5 = 3 (кв.) – квіток отримає Ліза. 

Відповідь: Ліза отримає 3 квітки.

 

Завдання 14  Прочитай вирази по-різному

5 + 4

До п'яти додати чотири

П'ять збільшити на чотири

П'ять плюс чотири

Сума чисел п'ять і чотири

89 – 9

Від вісімдесяти дев'яти відняти дев’ять 

Вісімдесят дев'ять зменшити на дев’ять 

Вісімдесят дев'ять мінус дев’ять 

Різниця чисел вісімдесят дев'ять і дев’ять 

 

Завдання 15

74 + 3 + 2 = 77 + 2 = 79

Інші завдання дивись тут...