Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 75

Завдання 1

Ці споруди утворено з таких геометричних фігур: трикутники, круги, чотирикутники, п'ятикутники, відрізки.

 

Завдання 2 Проста задача на зменшення на деяке число

Перший архітектор створив 10 проектів споруд, а другий — на 2 менше. Скільки проектів створив дру­гий архітектор?

Короткий запис

І архітектор — 10 проектів

ІІ архітектор — ?, на 2 проекти менше

 

Короткий запис

І архітектор — 10 проектів

ІІ архітектор — ?, стільки ж, але без 2 проектів

Схема

Розв'язання

10 – 2 = 8 (п.) – проектів створив другий архітектор

Відповідь: другий архітектор створив  8 проектів

 

Завдання 3  Накресли відрізки, довжина яких дорівнює висоті двох із зображених споруд (1 кубик — 1 см). Зі скількох кубиків побудовано кожну?

Малюнок

Висота

Всього кубиків

1 малюнок

5 см

9 – 2 + 3 = 7 + 3 = 10

2 малюнок

3 см

10 – 5 + 4 = 5 + 4 = 9

3 малюнок

3 см

10 – 4 + 0 = 6 + 0 = 6

4 малюнок

3 см

6 + 3 + 0 = 9 + 0 = 9

 

Завдання 4  Задача на різницеве порівняння

Стадіон будували 5 років, а школу — 2 роки. На скільки більше років будували стадіон?

Короткий запис

Школа — 2 роки

Стадіон — 5 років, на ? років більше

Схема

Розв'язання

5 – 2 = 3 (р.) – на стільки більше років будували стадіон, ніж школу

Відповідь: на 3 роки більше років будували стадіон, ніж школу 

 

Завдання 5 Рівняння

Доданок + Доданок = Сума

3 + 4 = 7    3 + 2 = 5     3 + 7 = 10    

2 + 4 = 6    3 + 4 = 7     6 + 4 = 10

Коли збільшити (зменшити) один доданок, тоді на стільки ж збільшиться (зменшиться) сума.

� Один доданок збільшили на 5, а дру­гий — зменшили на 3. Як змінилася сума?

Міркуємо так

Якщо доданок збільшити на 5, то сума збільшиться на 5. Якщо другий доданок зменшити на 3, тоді сума знову зменшиться на 3. Отже, в цілому сума збільшиться на 2, бо 5 – 3 = 2 

 

Завдання 6 Задача на знаходження невідомого доданка

У десятилітровій каністрі 7 л бензину. Скільки літрів бензину можна ще долити в цю каністру?

Було

Долили

Стало

7 л

?

10 л

Короткий запис

Було – 7 л

Долили – ? л

Стало – 10 л

Схема

Розв'язання

10 – 7 = 3 (л) – літрів бензину можна ще долити в цю каністру

Відповідь:  у цю каністру можна ще долити 3 літри бензину

 

СТОРІНКА 76

Завдання 1 Додавання частинами

Другий доданок розкладаємо на суму доданків за його складом:

5 + 4 = 5 + (2 + 2) = 5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9      5 > 2 + 2

5 + 4 = 5 + (1 + 1 + 1 + 1) = 9                       5 > 1 + 1 + 1 + 1

5 + 4 = 5 + (1 + 3) = 5 + 1 + 3 = 6 + 3 = 9   

5 + 4 = 5 + (3 + 1) = 5 + 3 + 1 = 8 + 1 = 9 

 

Завдання 2  Віднімання частинами

Від’ємник розкладаємо на суму зручних доданків:

8 – 5 = 3           8 – (3 + 2) = 8 – 3 – 2 = 5 – 2 = 3 

 

Завдання 3

Другий доданок розкладаємо на суму доданків за його складом:

4 + 6 = 4 + (2 + 4) = 4 + 2 + 4 = 6 + 4 = 10

4 + 6 = 4 + (4 + 2) = 4 + 4 + 2 = 8 + 2 = 10

4 + 6 = 4 + (1 + 5) = 4 + 1 + 5 = 5 + 5 = 10

4 + 6 = 4 + (5 + 1) = 4 + 5 + 1 = 9 + 1 = 10

4 + 6 = 4 + (3 + 3) = 4 + 3 + 3 = 7 + 3 = 10

Від’ємник розкладаємо на суму доданків за його складом:

7 – 4 = 7 – (1 + 3) = 7 – 1 – 3 = 6 – 3 = 3

7 – 4 = 7 – (3 + 1) = 7 – 3 – 1 = 4 – 1 = 3

7 – 4 = 7 – (2 + 2) = 7 – 2 – 2 = 5 – 2 = 3

 

10 – 5 = 10 – (1 + 4) = 10 – 1 – 4 = 9 – 4 = 5

10 – 5 = 10 – (4 + 1) = 10 – 4 – 1 = 6 – 1 = 5

10 – 5 = 10 – (2 + 3) = 10 – 2 – 3 = 8 – 3 = 5

10 – 5 = 10 – (3 + 2) = 10 – 3 – 2 = 7 – 2 = 5

 

6 + 3 = 6 + (2 + 1) = 6 + 2 + 1 = 8 + 1 = 9

6 + 3 = 6 + (1 + 2) = 6 + 1 + 2 = 7 + 2 = 9

 

3 + 5 = 3 + (4 + 1) = 3 + 4 + 1 = 7 + 1 = 8

3 + 5 = 3 + (1 + 4) = 3 + 1 + 4 = 4 + 4 = 8

3 + 5 = 3 + (3 + 2) = 3 + 3 + 2 = 6 + 2 = 8

3 + 5 = 3 + (2 + 3) = 3 + 2 + 3 = 5 + 3 = 8

 

9 – 3 = 9 – (2 + 1) = 9 – 2 – 1 = 7 – 1 = 6

9 – 3 = 9 – (1 + 2) = 9 – 1 – 2 = 8 – 2 = 6

 

Завдання 4  Задача на збільшення на деяке число

Перший програміст розробив 4 ігрових завдання, а другий — стільки ж та  ще 2. Скільки ігрових завдань розробив другий програміст?

Короткий запис

І програміст — 4 завдання      

ІІ програміст — ?, стільки ж і ще 2 завдання

Короткий запис

І програміст — 4 завдання      

ІІ програміст — ?, на 2 завдання більше

Схема

Розв'язання

4 + 2 = 6 (з.) – ігрових завдань розробив другий програміст

Відповідь: другий програміст розробив 6 ігрових завдань

 

2) Задачі на різницеве порівняння

Перший програміст розробив 4 ігрових завдання, а другий — 6 ігрових завдань. На скільки більше ігрових завдань розробив другий програміст?

Короткий запис

І програміст — 4 завдання

ІІ програміст — 6 завдань, на ? більше

Схема

Розв'язання

6 – 4 = 2 (з.) – на стільки більше ігрових завдань розробив другий програміст, ніж перший

Відповідь: на 2 ігрових завдання більше розробив другий програміст, ніж перший

 

Перший програміст розробив 4 ігрових завдання, а другий — 6 ігрових завдань. На скільки менше ігрових завдань розробив перший програміст?

Короткий запис

І програміст — 4 завдання, на ? менше

ІІ програміст — 6 завдань

Схема

Розв'язання

6 – 4 = 2 (з.) – на стільки менше ігрових завдань розробив перший  програміст, ніж другий

Відповідь: на 2 ігрових завдання менше розробив перший програміст, ніж другий

 

Завдання 5 Розмістили квіти різними спо­собами

5 квітів

3 квітки

2 квітки

5 квітів

2 квітки

3 квітки

3 квітки

5 квітів

2 квітки

3 квітки

2 квітки

5 квітів

2 квітки

5 квітів

3 квітки

2 квітки

3 квітки

5 квітів

 

Завдання 6 Числа, що «загубилися»

3

7

1

6 – 2 = 4

5

5

9

1 + 2 = 3

6

7

 

9

8

6

1 + 3 = 4

6

5

6 – 3 = 3

1

Інші завдання дивись тут...