Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас 

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 95

Завдання 1 Натуральні числа

Лічимо двійками від 2 до 20: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Лічимо двійками від 20 до 0: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0

Лічимо п’ятірками від 5 до 20: 5, 10, 15, 20

 

Завдання 2

1) Перший малюнок — 8 мультгероїв, другий малюнок — 14 мультгероїв, третій малюнок — 5 мультгероїв. На другому малюнку героїв найбільше (14 > 8    14 > 5)   

2) Серед чисел 1 см, 7 см, 3 см, 1 дм, 1 м, 20 см, 2 дм  найменше на полі число 1 см (1 см < 7 см    1 см < 3 см    1 см < 1 дм   1 см < 1 м     1 см < 20 см   1 см < 2 дм)

 

Завдання 3

1) 1 дес. 5 од. = 15    2 дес. = 20    1 дес. 4 од. = 14

2) Число, що передує 20:  19

3) 8 > 6 на 2  (8 – 6 = 2)

4) Числа, менші від 16 і більші за 13: 14, 15

 

Завдання 4 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Було 12 ватрушок. 2 ватрушки з'їв Малюк, а решту — Карлсон. Скільки ватрушок з'їв Карлсон?

Малюк

Карлсон

Всього

2 ватрушки

?

12 ватрушок

Короткий запис

Малюк — 2 ватрушки

Карлсон — ? ватрушок

Всього — 12 ватрушок

Схема

Розв'язання

12 – 2 = 10 (в.) – ватрушок з'їв Карлсон

Відповідь: Карлсон з'їв 12 ватрушок

 

Завдання 5  Додавання

 

 

10

 

 

 

4

6

 

3

1

5

3 + 1 = 4     1 + 5 = 6    4 + 6 = 10

 

Завдання 6  Задача на зменшення на деяке число

В автоперегонах брало участь 17 авто. У другому заїзді було стільки ж авто без 7. Скільки авто було у другому заїзді?

Короткий запис

І заїзд — 17 авто

ІІ зіїзд — ?, на 7 авто менше

Короткий запис

І заїзд — 17 авто

ІІ зіїзд — ?, стільки ж, але без 7 авто

Схема

Розв'язання

17 – 7 = 10 (ав.) – авто було в другому заїзді

Відповідь: у другому заїзді було 10 авто 

 

� В автоперегонах брало участь 17 авто. У другому заїзді було стільки ж авто без 7. Скільки авто було у другому заїзді?

Короткий запис

І заїзд — 17 авто

ІІ зіїзд — ?, на 10 авто менше

Короткий запис

І заїзд — 17 авто

ІІ зіїзд — ?, стільки ж, але без 10 авто

Схема 

Розв'язання

17 – 10 = 7 (ав.) – авто було в другому заїзді

Відповідь: у другому заїзді було 7 авто

 

Завдання 7

0 + 8 = 8      1 + 7 = 8      2 + 6 = 8     3 + 5 = 8    4 + 4 = 8

8 + 0 = 8      7 + 1 = 8      6 + 2 = 8     5 + 3 = 8  

8 – 0 = 8       9 – 1 = 8      10 – 2 = 8

 

Завдання 8  Метрична система мір

15 см = 10 см + 1 см = 1 дм 5 см     19 см = 10 см + 9 см = 1 дм 9 см

17 см = 10 см + 7 см = 1 дм 7 см     20 см = 2 дм

 

СТОРІНКА 96

Завдання 1

Полічили двійками від 2 до 12: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Полічили двійками від 20 до 14: 20, 18, 16, 14

Числа, менші від 14 і більші за 10: 11, 12, 13

 

Завдання 2

8 – 5 + 3 = 3 + 3 = 6          6 – 5 + 5 = 1 + 5 = 6

13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8       10 – 6 + 4 = 4 + 4 = 8

12 + 1 – 3 = 13 – 3 = 10      14 + 1 – 5 = 15 – 5 = 10

18 – 8 + 2 = 10 + 2 = 12     10 – 8 + 2 = 2 + 10 = 12

 

Завдання 3 

У магазині було 15 велосипедів і 5 самокатів. На скільки більше було велосипедів?

Короткий запис

Велосипеди — 15 штук, на ? більше

Самокати — 5 штук

15 – 5 = 10 (штук) – на стільки більше було велосипедів

 

У магазині було 15 велосипедів і 5 самокатів. Продали всі само­кати та велосипед. Скільки велосипедів залишилося?

Короткий запис

Було — 15 велосипедів

Продали — 1 велосипед

Залишилося — ?  

15 – 1 = 14 (в.) – велосипедів залишилося

 

У магазині було 15 велосипедів і 5 самокатів. На скільки менше було самокатів?

Короткий запис

Велосипеди — 15 штук, на ? більше

Самокати — 5 штук

15 – 5 = 10 (штук) – на стільки менше було самокатів

 

У магазині було 15 велосипедів і 5 самокатів. Скільки всього велосипедів і самокатів?

Короткий запис

Велосипеди — 15 штук

Самокати — 5 штук

Всього — ?

15 + 5 = 20 (штук) – всього велосипедів і самокатів

 

Завдання 4  На самокатах каталося 6 дівчаток і 4 хлопчики. 5 дітей пішло. Яка найбільша кількість хлопчиків могла залишитися? Яка найменша кількість дівчаток могла залишитися?

Міркуємо так

Яка найбільша кількість хлопчиків могла залишитися?

Залишилися 4 хлопчики, якщо пішло 5 дівчаток.

Яка найменша кількість дівчаток могла залишитися?

Залишилася 1 дівчинка, якщо пішло 5 дівчаток  (6 – 5 + 4 = 1 + 4)

 

Завдання 5  Задача на різницеве порівняння

Пасажири в метро проїхали 4 зупинки під зем­лею, а 8 — на поверхні. На скільки більше зупинок вони проїхали на поверхні?

Короткий запис

Під землею — 4 зупинки

На поверхні — 8 зупинок, на ? більше

Схема

Розв'язання

8 – 4 = 4 (з.) – на стільки більше зупинок вони проїхали на поверхні

Відповідь: на 4 зупинки більше вони проїхали на поверхні

 

Завдання 6 Задача на знаходження від’ємника

В Андрійка було 9 машинок. Після того, як він віддав декілька машинок, у нього залишилося 5 машинок. Скільки машинок віддав хлопчик друзям?

Було

Віддав

Залишилось

9 машинок

?

5 машинок

Короткий запис

Було — 9 машинок

Віддав — ?

Залишилося — 5 машинок

Схема

Розв'язання

9 – 5 = 4 (м.) – машинок віддав хлопчик друзям

Відповідь: друзям хлопчик віддав 4 машинки

 

Завдання 7 Довжина першого відрізка 14 см, другий — на 4 см коротший, третій — на 5 см коротший від другого. 

Накресли другий і третій відрізки.

14 – 4 = 10 (см) – довжина другого відрізка

10 – 5 = 5 (см) – довжина третього відрізка

Інші завдання дивись тут...