Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г.П., Тарнавська С.С., Лишенко К.О."

СТОРІНКА 137

Завдання 1

Групи фігур: об’ємні (піраміда, куб, конус, куля, циліндр) і плоскі (коло, ламана, трикутник)

Об'ємні фігури: піраміда, куб, конус, куля, циліндр

 

Завдання 2 Проста задача на знаходження суми

Сім'я відпочивала на морі тиждень (7 днів) та ще 4 дні. Скільки всього днів сім'я відпочивала на морі?

Спочатку

Потім

Всього

7 днів

 4 дні

?

Короткий запис

Спочатку — 7 днів

Потім — 4 дні

Всього — ?

Схема

Розв’язання

7 + 4 = 11 (д.) – всього днів сім'я відпочивала на морі

Відповідь: сім’я відпочивала на морі 11 днів

 

Завдання 3 Задача на знаходження невідомого доданка

Полінка виклала на піску картинку з 16 камінців. З них було 6 великих камінців, а решта — дрібні. Скільки дрібних камінців у картинці Полінки?

Великі

Дрібні

Всього

6 камінців

?

16 камінців

Короткий запис

Великі — 6 камінців

Дрібні — ?

Всього — 16 камінців

Схема

Розв’язання

16 – 6 = 10 (к.) – дрібних камінців у картинці Полінки

Відповідь: у картинці Полінки 10 дрібних олівців

 

Завдання 4

 

12

 

 

15

 

 

16

 

5

7

8

7

7

9

2

3

4

8

0

7

4

3

6

12 – 5 = 7

7 – 3 = 4

8 + 0 = 8

0 + 7 = 0

8 + 7 = 15

7 – 4 = 3

3 + 6 = 9

7 + 9 = 16

                       

Завдання 5

Додавання частинами:

9 + 4 = 9 + (1 + 3) = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

9 + 5 = 9 + (1 + 4) = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

Віднімання частинами:

11 – 5 = 11 – (1 + 4) = 11 – 1 – 4 = 10 – 4 = 6

13 – 5 = 13 – (3 + 2) = 13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8

 

Завдання 6

1) Задача на знаходження невідомого доданка

На екскурсію у два музеї пішло 5 годин. У першому музеї діти провели 3 год. Скільки годин тривала екскурсія в другому музеї?

Перший музей

Другий музей

Всього

3 години

?

5 годин

Короткий запис

І музей — 3 год

ІІ музей — ?

Всього — 5 год

Схема

Розв’язання

5 – 3 = 2 (год) – годин тривала екскурсія в другому музеї

Відповідь: екскурсія в другому музеї тривала 2 години

 

2) Задачі на різницеве порівняння

У першому музеї діти провели 3 год, а в другому 4 год. На скільки годин довше тривала екскурсія в другому музеї?

Короткий запис

І музей — 3 год

ІІ музей — 4 год, на ? більше

Схема

Розв’язання

4 – 3 = 1 (год) – на стільки годин довше тривала екскурсія в другому музеї

Відповідь: на 1 годину довше тривала екскурсія в другому музеї

 

У першому музеї діти провели 3 год, а в другому 4 год. На скільки годин менше тривала екскурсія в першому музеї?

Короткий запис

І музей — 3 год, на ? менше

ІІ музей — 4 год

Схема

Розв’язання

4 – 3 = 1 (год) – на стільки годин менше тривала екскурсія в першому музеї

Відповідь: на 1 годину менше тривала екскурсія в першому музеї

 

СТОРІНКА 138

Завдання 1

6 + 9 = 6 + (4 + 5) = 6 + 4 + 5 = 10 + 5 = 15

8 + 9 = 8 + (2 + 7) = 8 + 2 + 7 = 10 + 7 = 17

У Софійки було 9 деталей конструктора зеленого кольору і 6 деталей блакитного кольору. Скільки всього деталей конструктора в Софійки?

Зелені

Блакитні

Всього

9 деталей

6 деталей

?

Короткий запис

Зелені — 9 деталей

Блакитні — 6 деталей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

9 – 6 = 15 (д.) – всього деталей конструктора в Софійки

Відповідь: у Софійки 15 деталей конструктора

 

У Василька було 8 деталей конструктора червоного кольору і 9 деталей блакитного кольору. Скільки всього деталей конструктора у Василька?

Червоні

Блакитні

Всього

8 деталей

9 деталей

?

Короткий запис

Червоні — 8 деталей

Блакитні — 9 деталей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

8 + 9 = 17 (д.) – всього деталей конструктора у Василька

Відповідь: у Василька 17 деталей конструктора

 

Завдання 2 Доба

Діти пішли на ігровий майданчик о 10 год ранку, а повернулися додому опів­дні (12 год). Скільки годин гралися діти?

Була

Гралися

Стала

10 год

?

12 год

Короткий запис

Була (пішли) — 10 год

Гралися — ?

Стала (повернулися) — 12 год

Схема

Розв’язання

12 год – 10 год = 2 год – годин гралися діти

Відповідь: діти гралися 2 години

 

Завдання 3  Брат і сестра купили морозива на 18 грн. Скільки решти вони одержать, якщо подали купюру в 20 грн?

Міркуємо так

20 – 18 = 2 (грн) – решти вони одержать

Якими купюрами?  Двома купюрами по 1 грн або одною купюрою 2 грн 

2 грн                      1 грн + 1 грн = 2 грн  

 

Завдання 4  Одиниці вимірювання

2 дм > 8 см  (20 см > 8 см)        1 дм 8 см < 2 дм

5 см < 5 дм                             10 см < 5 дм 5 см (1 дм < 5 дм 5 см)

 

Завдання 5

9 + 7 – 10 = 9 + 1 – 10 + 6 = 6       10 – 3 + 7 = 10 + 7 – 3 = 17 – 3 = 14

6 + 6 – 5 = 6 – 5 + 6 = 1 + 6 = 7     6 + 7 – 3 = 6 + (7 – 3) = 6 + 4 = 10

4 + 4 + 7 = 4 + 1 + 3 + 7 = 15        11 – 6 + 7 = 11 + 7 – 6 = 18 – 6 = 12

 

Завдання 6 Діти домовилися зробити по 12 паперових квіток. За діаграмою визнач, скільки кому треба ще виготовити квітів (1 клітинка — 1 квіт­ка)

Олесь....□□□□□□□□

Сашко...□□□□□□□□□□

Єва.......□□□□□□□□□□□□

Софійка□□□□□□□□□

Скільки квітів залишилось зробити Олесеві?  12 – 8 = 4 (к.)

Скільки квітів залишилось зробити Сашкові?  12 – 10 = 2 (к.)

Скільки квітів залишилось зробити Софійці?   12 – 9 = 3 (к.)

На скільки більше квітів зробила Єва, ніж Олесь?  12 – 8 = 4 (к.)

На скільки менше квітів зробив Олесь, ніж Єва?  12 – 8 = 4 (к.)

Скільки всього квітів зробили Сашко і Олесь?  10 + 8 = 18 (к.)

Інші завдання дивись тут...