Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Оляницька Л."

СТОРІНКА 109  Порозрядне додавання двоцифрових чисел

Завдання 1

57 = 5 дес. 7 од.            55 = 5 дес. 5 од. – найменше число

75 = 7 дес. 5 од.            77 = 7 дес. 7 од. – найбільше число

 

Завдання 2

34 = 30 + 4     51 = 50 + 1     63 = 60 + 3     42 = 40 + 2

 

Завдання 3 Порозрядне додавання

43 + 25 = 68

43 + 25 = (40 + 3) + (20 + 5) = (40 + 20) + (3 + 5) = 60 + 8 = 68

45 + 22 = 67

45 + 22 = (40 + 5) + (20 + 2) = (40 + 20) + (5 + 2) = 60 + 7 = 67

54 + 13 = 67

54 + 13 = (50 + 4) + (10 + 3) = (50 + 10) + (4 + 3) = 60 + 7 = 67

 

Завдання 4

35 + 24 = 70 + 9 = 79           16 + 62 = 70 + 8 = 78

21 + 48 = 60 + 9 = 69           46 + 13 = 50 + 9 = 59

61 + 37 = 90 + 8 = 98           22 + 75 = 90 + 7 = 97

72 + 27 = 90 + 9 = 99           55 + 33 = 80 + 8 = 88

 

Завдання 5 Порівняння чисел

43 + 30 > 67     68 < 27 + 50     65 < 20 + 32      47 + 10 > 55

 

Завдання 6  Проста задача на знаходження суми

Христина зробила з паперу 24 журавлики, а Мар'яна — 15. Скільки всього журавликів зробили дівчата?

Христина

Мар’яна

Всього

24 журавлики

15 журавликів

?

Короткий запис

Христина — 24 журавлики

Мар’яна — 15 журавликів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

24 + 15 = 39 (ж.) – всього журавликів зробили дівчата

Відповідь: дівчата зробила 39 журавликів

 

СТОРІНКА 110

Завдання 1  Усі можливі варіанти одноцифрових і двоцифро­вих чисел, використовуючи цифри 1 і 9: 1, 9, 11, 19, 91, 99

Найбільше чи­сло 99, найменше число 1

 

Завдання 2

Число, у якому 5 десятків і 8 одиниць:  58 = 5 дес. 8 од.

Найбільше двоцифрове число, збільшили на 1:  99 + 1 = 100

Найбільше одноцифрове число, збільшили на 10:  9 + 10 = 19

Сума чисел 53 і 26:  53 + 26 = 79

Сума чисел 32 і 66:  32 + 66 = 98

Різниця чисел 87 і 40:  87 – 40 = 47

Різниця чисел 39 і 7:  39 – 7 = 32

Збільшили число 71 на 28:  71 + 28 = 99

Зменшити число 88 на 80:  88 – 80 = 8

 

Завдання 3

63 + 35 = 98      63 + 35 = 60 + 30 + 3 + 5 = 90 + 8 = 98

62 + 14 = 76      62 + 14 = 60 + 10 + 2 + 4 = 70 + 6 = 76

86 + 11 = 97      86 + 11 = 80 + 10 + 6 + 1 = 90 + 7 = 97

 

Завдання 4

15 + 4 = 10 + 9 = 19

83 + 16 = 90 + 9 = 99

54 + 35 = 80 + 9 = 89

36 + 44 = 70 + 10 = 80

27 + 31 = 50 + 8 = 58

47 + 32 = 70 + 9 = 79

73 + 26 = 90 + 9 = 99

84 + 13 = 90 + 7 = 97

42 + 47 = 80 + 9 = 89

Завдання 5  Проста задача на знаходження суми

В одній коробці зберігалося 46 тенісних м'ячів, а в іншій — 33. Скільки всього м'ячів було в двох коробках?

І коробка

ІІ коробка

Всього

46 м'ячів

33 м'ячі

?

Короткий запис

І коробка — 46 м’ячів

ІІ коробка — 33 м’ячі

Всього — ?

Схема

Розв’язання

46 + 33 = 79 (м.) – всього м'ячів було у двох коробках

Відповідь: у двох коробках було 79 м’ячів

 

Завдання 6 У баку автомобіля було 38 л бензину. На поїздку на дачу ви­тратили 12 л, а на поїздку в цирк — 6 л.

12 + 6 = 18 (л) – всього літрів бензину витратили на поїздки

38 – 12 = 26 (л) – літрів бензину залишилось після поїздки на дачу

38 – 12 – 6 = 20 (л) – літрів бензину залишилось

 

Завдання 7   За 2 однакові коробки конструктора заплатили 100 грн. Скільки коштує 1 коробка конструктора?

Міркуємо так.

50 грн + 50 грн = 100 грн

Відповідь: за коробку конструктора заплатили 50 гривень

 

СТОРІНКА 111  Порозрядне віднімання двоцифрових чисел

Завдання 1

Музичні інструменти (скрипка, баян, труба) та ремонтні інструменти (молоток, викрутка)

 

Завдання 2  Розрядні доданки

59 = 50 + 9      77 = 70 + 7      41 = 40 + 1     89 = 80 + 9     26 = 20 + 6

 

Завдання 3

4412 = 32    44 – 12 = (40 + 4) – (10 + 2) = (40 – 10) + (4 – 2) = 30 + 2 = 32

3611 = 25    36 – 11 = (30 – 10) + (6 – 1) = 20 + 5 = 25

 

Завдання 4

67 – 25 = 40 + 2 = 42       99 – 68 = 30 + 1 = 31

54 – 31 = 20 + 3 = 23       37 – 26 = 10 + 1 = 11

74 – 32 = 40 + 2 = 42       43 – 22 = 20 + 1 = 21

68 – 43 = 20 + 5 = 25       97 – 66 = 30 + 1 = 31

 

Завдання 5  Проста задача на віднімання

Артем закачав на планшет 27 мультфільмів. 16 мультфіль­мів він уже переглянув. Скільки мультфільмів йому ще за­лишилося переглянути?

Було

Переглянув

Залишилось

27 мультфільмів

16 мультфільмів

?

Короткий запис

Було (закачав) — 27 мультфільмів

Переглянув — 16 мультфільмів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

27 – 16 = 11 (м.) – мультфільмів йому ще за­лишилося переглянути

Відповідь: йому ще залишилося переглянути 11 мудьтфільмів

 

Завдання 6  Проста задача на віднімання

У книжці — 46 сторінок. Ярослава прочитала 23 сторінки. Скільки сторі­нок їй ще залишилося прочитати?

Було

Прочитала

Залишилось

46 сторінок

23 сторінки

?

Короткий запис

Було — 46 сторінок

Прочитала — 23 сторінки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

46 – 23 = 23 (ст.) – сторі­нок їй ще залишилося прочитати

Відповідь: їй ще залишилося прочитати 23 сторінки

 

Завдання 7  На малюнках 5 розбіжностей

СТОРІНКА 112

Завдання 1 Глибина, на яку можуть пірнати баклани

67 – 34 = 33      33 + 25 = 58           58 + 11 = 69

69 – 40 = 39      39 + 1 = 40             40 – 20 = 20   

 

Завдання 2

67 + 31 – 56 = 98 – 56 = 42

85 + 14 – 63 = 99 – 63 = 36

92 + 7 – 68 = 98 – 68 = 30

88 + 11 – 80 = 99 – 80 = 19

24 + 43 – 2 = 57 – 2 = 55

 

Завдання 3 Додавання можна перевірити відніманням (до рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання)

«Родина» чисел 24, 35, 59:

24 + 35 = 59      35 + 24 = 59     59 – 35 = 24     59 – 24 = 35

«Родина» чисел 14, 83, 97:

14 + 83 = 97       83 + 14 = 97     97 – 83 = 14         97 – 14 = 83

«Родина» чисел 26, 53, 79:

26 + 53 = 79      53 + 26 = 79       79 – 26 = 53        79 – 53 = 26  

 

Завдання 4  Проста задача на знаходження невідомого доданка

На фабриці виготовили 64 жіночі вишиванки і чоловічі вишиванки. Скільки чоловічих вишиванок виготовили, якщо усього було 98 вишиванок?

Жіночі

Чоловічі

Всього

64 вишиванки

?

98 вишиванок

Короткий запис

Жіночі — 64 вишиванки

Чоловічі  — ?

Всього — 98 вишиванок

Схема

Розв’язання

98 – 64 = 34 (в.) – чоловічих вишиванок виготовили

Відповідь: виготовили 34 чоловічі вишиванки

 

Завдання 5  Побудуй два відрізки. Один дорівнює сумі довжин поданих відрізків, а інший — їхній різниці.

СО = 10 см            АК = 2 см

10 + 2 = 12 (см)

10 – 2 = 8 (см)

СТОРІНКА 113

Завдання 1

Знайко

Незнайко

46 + 13 = 59

89 – 35 = 54

53 + 45 = 98

88 – 65 = 23

67 + 22 = 89

78 – 56 = 22

62 + 13 = 75

57 – 46 = 11

Завдання 2

57 = 87 – 30     (57 = 57)             73 – 71 < 79 – 74   (2 < 5)

84 < 32 + 62    (84 < 94)             58 – 24 < 31 + 10   (34 < 41)

 

Завдання 3   Проста задача на різницеве порівняння

До Дня вишиванки майстриня вишила 34 сукні й 48 соро­чок. На скільки більше сорочок, ніж суконь, вишила майстриня?

Короткий запис

Сукні — 34 вироби

Сорочки — 48 виробів, на ? більше

Схема

Розв’язання

48 – 34 = 14 (с.) – на стільки більше сорочок, ніж суконь, вишила майстриня

Відповідь: майстриня вишила на 14 сорочок більше, ніж суконь

 

Завдання 4

87 – 7 = 80

51 + 1 = 52

62 + 0 = 62

62 – 0 = 62

70 + 30 = 100

36 – 12  = 24

45 + 36 = 78

Завдання 5

 

СТОРІНКА 114  Одиниці вимірювання часу — доба

Завдання 1 

988776655443322110

 

Завдання 2, 3 Доба

Юний художник намалював картини (ранок, день, вечір).

Коли він почав робо­ту? Зранку.     Коли завершив? Ввечері.

 

Завдання 4

45 – 30 = 15    87 + 12 = 99    48 – 36 = 12     32 + 66 = 98     98 – 84 = 14

 

Завдання 5 Проста задача на знаходження суми

За одну добу сова з'їдає 20 гризунів. Скільки гризунів зни­щать за добу дві сови? А три?

Розв’язання

20 + 20 = 40 (гр.) – гризунів зни­щать за добу дві сови

20 + 20 + 20 = 60 (гр.) – гризунів зни­щать за добу три сови

 

СТОРІНКА 115  Одиниці вимірювання часу — година, доба, тиждень

Завдання 1 Діб живе бджола

36 + 3 = 39        39 + 40 = 79     79 – 10 = 69     69 + 1 = 70

70 + 30 = 100     100 – 50 = 50   50 – 20 = 30

 

Завдання 2 Проста задача на різницеве порівняння

Муха живе 30 діб, а метелик шовкопряда — 20 діб. На скіль­ки довше живе муха, ніж метелик шовкопряда?

Короткий запис

Муха — 30 діб, на ? більше

Метелик — 20 діб

Схема

Розв’язання

30 – 20 = 10 (д.) – на стільки довше живе муха, ніж метелик шовкопряда

Відповідь: на 10 діб довше живе муха, ніж метелик шовкопряда

 

Завдання 3 

Час, який показує годинник:

12 год    4 год     10 год     6 год

Час, який показує годинник через 1 год?

12 + 1 = 13 (год)              4 + 1 = 5 (год)

10 + 1 = 11 (год)              6 + 1 = 7 (год)

 

Завдання 4 

Дні тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя

 

Завдання 5

1 тиждень 2 дні = 7 днів + 2 дні = 9 днів         26 год = 24 год + 2 год = 1 доба 2 год

1 тиждень 3 дні = 7 днів + 3 дні = 10 днів       28 год = 24 год + 4 год = 1 доба 4 год

Інші завдання дивись тут...