Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 21

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Завдання 1

2 і 3 всього 5     2 + 3 = 5         5 без 4 залишиться 1     5 – 4 = 1

1 і 4 всього 5     1 + 4 = 5         5 без 1 залишиться 4     5 – 1 = 4

 

Завдання 2  

Зелені

Сині

Всього

4 піраміди

2 піраміди

?

Короткий запис

Зелені — 4 піраміди

Сині — 2 піраміди

Всього — ?

4 і 2 всього 6         

Вираз:  4 + 2

Рівність:   4 + 2 = 6

Читаємо рівність на додавання: «чотири і два буде шість», «до чотирьох додати два буде шість», «чотири плюс два дорівнює шести», «чотири збільшити на два – буде шість», «сума чисел 4 і 2 дорівнює шести»

 

Завдання 3

Було

Вилучили

Залишилось

7 кругів

1 круг

?

Короткий запис

Було — 7 кругів

Вилучили — 1 круг

Залишилось — ?

7 без 1 залишиться 6

Вираз:  7 – 1

Рівність:   7 – 1 = 6

Читаємо рівність на віднімання: «сім без одного буде шість», «від семи відняти один буде шість», «сім мінус один дорівнює шести», «сім зменшити на один – буде шість», «різниця чисел 7 і 1 дорівнює шести»

 

СТОРІНКА 22

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ СХЕМАТИЧНО

Завдання 1

Червоні

Зелені

Всього

4 фігури

3 фігури

?

Короткий запис

Червоні — 4 фігури

Зелені — 3 фігури

Всього — ?

4 і 3 всього  7

Вираз:   4 + 3

Рівність:  4 + 3 = 7

Було

Вилучили

Залишилось

7 фігур

2 фігури

?

Короткий запис

Було — 7 фігур

Вилучили — 2 фігури

Залишилось — ?

7 без 2 залишиться 5

Вираз:  7 – 2

Рівність:   7 – 2 = 5

 

Завдання 2

Рожеві 

Зелені

Всього

5 кружків

3 кружки

?

Короткий запис

Рожеві — 5 кружків

Зелені — 3 кружки

Всього — ?

Схема

5 і 3 всього 8

Вираз:   5 + 3

Рівність:   5 + 3 = 8

 

Завдання 3 

Було

Вилучили

Залишилось

7 кружків

3 кружки

?

Короткий запис

Було — 7 кружків

Вилучили — 3 кружки

Залишилось — ?

7 без 3 залишиться 4

Вираз:  7 – 3

Рівність:   7 – 3 = 4

 

Завдання 4

O О О О О О    О О 

Рожеві

Зелені

Всього

6 частин

2  частини

?

Короткий запис

Рожеві — 6 частин

Зелені — 2 частини

Всього — ?

6 і 2 всього 8

Вираз:   6 + 2

Рівність:  6 + 2 = 8

O O O O    ϴϴ

Було

Вилучили

Залишилось

6 частин

2 частини

?

Короткий запис

Було — 6 частин

Вилучили — 2 частини

Залишилось — ?

6 без 2 залишиться 4

Вираз:  6 – 2

Рівність:  6 – 2 = 4

 

СТОРІНКА 23

ЧИСЛО І ЦИФРА 6

Завдання 1

Склад числа 5: 5 = 1 + 4     5 = 2 + 3    5 = 3 + 2    5 = 4 + 1

Склад числа 3:  3 = 1 + 2    3 = 2 + 1

Склад числа 4:  4 = 1 + 3    4 = 2 + 2    4 = 3 + 1

 

Завдання 2 Додати 1 — означає знайти наступне число, а відняти 1 — означає знайти попереднє число:

2 + 1 = 3      3 – 1 = 2     4 – 1 = 3     5 – 1 = 4

 

Завдання 3  Круги — 6, трикутники — 6, чотирикутники — 6

«Сусіди» числа 6: 5 і 7

6 – це 5 і ще 1   6 = 5 + 1      6 – це 7 без 1  6 = 7 – 1

 

СТОРІНКА 24

ПОРІВНЮЄМО ЧИСЛА

Завдання 2  Натуральні числа

Пропущені числа: 3, 4, 6, 8

 

Завдання 3  

1) Кульки — 4, зірки — 3

4 ≠ 3     (кульок і зірок не є порівну)

3 ≠ 4     (кульок і зірок не є порівну)

4 > 3     (кульок більше, ніж зірок)

3 < 4     (зірок менше, ніж кульок)

2) П’ятикутники — 6, циліндри — 3

6 ≠ 3     (п’ятикутників і циліндрів не є порівну)

3 ≠ 6    (п’ятикутників і циліндрів не є порівну)

6 > 3    (п’ятикутників більше, ніж циліндрів)

3 < 6    (циліндрів менше, ніж п’ятикутників)

3) Квадрати — 1, сердечка — 5

1 ≠ 5    (квадратів і сердечок не є порівну)

5 ≠ 1    (квадратів і сердечок не є порівну)

1 < 5    (квадратів менше, ніж сердечок)

5 > 1    (сердечок більше, ніж квадратів)

 

Завдання 4  Порівняння чисел

Числа, менші, ніж шість: 1, 2, 3, 4, 5

1 < 6     (один менше, ніж шість)

2 < 6     (два менше, ніж шість)

3 < 6     (три менше, ніж шість)

4 < 6     (чотири менше, ніж шість)

5 < 6     (п’ять менше, ніж шість)

Числа, більші від шести: 7, 8, 9, 10

7 > 6    (сім більше від шести), (сім більше, ніж шість)

8 > 6    (вісім більше від шести), (вісім більше, ніж шість)

9 > 6    (дев’ять більше від шести), (дев’ять більше, ніж шість)

10 > 6   (десять більше від шести), (десять більше, ніж шість)

 

Завдання 5

2 < 6

3 > 1

6 > 5

2 < 4

5 > 4

1 < 5

6 > 4

3 < 5

3 < 6

6 > 2

Завдання 6

Рівності на додавання:   2 + 1 = 3     4 + 1 = 5

Рівності на віднімання:   6 – 1 = 5     4 – 1 = 3    2 – 1 = 1 

Інші завдання дивись тут...