Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 3)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 2  Додаємо і віднімаємо число 3

Завдання 1  Додавання і віднімання числа 3

6 + 3 = 6 + (1+ 2) = 6 + 1 + 2 = 7 + 2 = 9

6 + 3 = 6 + (2 + 1) = 6 + 2 + 1 = 8 + 1 = 9

7 – 3 = 7 – (1 + 2) = 7 – 1 – 2 = 6 – 2 = 4

7 – 3 = 7 – (2 + 1) = 7 – 2 – 1 = 5 – 1 = 4

 

Завдання 2

4 + 3 = 4 + (1 + 2) = 4 + 1 + 2 = 5 + 2 = 7

4 + 3 = 4 + (2 + 1) = 4 + 2 + 1 = 6 + 1 = 7

5 – 3 = 5 – (2 + 1) = 5 – 2 – 1 = 3 – 1 = 2

5 – 3 = 5 – (1 + 2) = 5 – 1 – 2 = 4 – 2 = 2

7 + 3 = 7 + (2 + 1) = 7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10

7 + 3 = 7 + (1 + 2) = 7 + 1 + 2 = 8 + 2 = 10

10 – 3 = 10 – (1 + 2) = 10 – 1 – 2 = 9 – 2 = 7

10 – 3 = 10 – (2 + 1) = 10 – 2 – 1 = 8 – 1 = 7

 

Завдання 3  Переставний закон додавання

2 + 3 = 3 + 2 = 5        1 + 3 = 3 + 1 = 4

2 + 8 = 8 + 2 = 10      2 + 5 = 5 + 2 = 7

 

Завдання 4  В Оленки 6 червоних намистин, а рожевих — на 3 менше. Скільки рожевих намистин?

Короткий запис

Червоні — 6 намистин

Рожеві — ?, стільки ж без 3

Короткий запис

Червоні — 6 намистин

Рожеві — ?, на 3 намистини менше

Вираз:   6 – 3

Рівність:   6 – 3 = 3

 

СТОРІНКА 3

Завдання 5   У Жені 4 моделі літачків, а вертольотів — на 3 більше. Скільки вертольотів?

Короткий запис

Літачки — 4 моделі

Вертольоти — ?, стільки ж і ще 3

Короткий запис

Літачки — 4 моделі

Вертольоти — ?, на 3 моделі більше

Вираз:   4 + 3

Рівність:   4 + 3 = 7

 

Завдання 6  У мишки було 7 яблук. Вона з'їла 3 яблука. Скільки яблук залишилось?

Було

З’їла

Залишилось

7 яблук

3 яблука

?

Короткий запис

Було — 7 яблук

З’їла — 3 яблука

Залишилось — ?

7 без 3 залишиться 4

Вираз: 7 – 3

Рівність: 7 – 3 = 4

 

Завдання 7

8 – 3 = 5     9 + 1 = 10     6 + 2 = 8

4 + 3 = 7    7 – 3 = 4        5 – 2 = 3

3 – 3 = 0     4 – 3 = 1        8 – 0 = 8   (8 + 0 = 8)

 

Завдання 8

Завдання 9   «Родина» чисел 2, 3, 5:

3 + 2 = 5     2 + 3 = 5    5 – 2 = 3     5 – 3 = 2

 

СТОРІНКА 4  Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3

Завдання 1  Групи виразів: суми і різниці

1 + 3 = 4     4 – 3 = 1     4 + 3 = 7     6 + 3 = 9

3 – 3 = 0     3 + 3 = 6     6 – 3 = 3     7 – 3 = 4

2 + 3 = 5    5 – 3 = 2      5 + 3 = 8     8 – 3 = 5

9 – 3 = 6      10 – 3 = 7    7 + 3 = 10

 

Завдання 2

Таблиця додавання числа 3 (збільшується доданок – збільшується сума):

1 + 3 = 4   2 + 3 = 5   3 + 3 = 6    3 + 4 = 7

5 + 3 = 8   6 + 3 = 9   7 + 3 = 10

Таблиця віднімання числа 3 (збільшується зменшуване – збільшується різниця):

3 – 3 = 0    4 – 3 = 1    5 – 3 = 2    6 – 3 = 3

7 – 3 = 4    8 – 3 = 5    9 – 3 = 6    10 – 3 = 7

 

Завдання 3 Якщо доданок збільшиться (зменшиться) на кілька одиниць, то сума також збільшиться (зменшиться) на стільки ж одиниць

4 + 1 = 5      2 + 1 = (4 – 2) + 1 = (4 + 1) – 2 = 5 – 2 = 3

6 + 3 = 9      5 + 3 = (6 – 1) + 3 = (6 + 3) – 1 = 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5      5 + 3 = (2 + 3) + 3 = 5 + 3 = 8

5 + 3 = 8      4 + 3 = (5 – 1) + 3 = (5 + 3) – 1 = 8 – 1 = 7

 

СТОРІНКА 5

Завдання 4

Якщо зменшуване збільшиться (зменшиться) на кілька одиниць, то різниця також збільшиться (зменшиться) на стільки ж одиниць

3 – 2 = 1      5 – 2 = (3 + 2) – 2 = (3 – 2) + 2 = 1 + 2 = 3

7 – 3 = 4      10 – 3 = (7 + 3) – 3 = (7 – 3) + 3 = 4 + 3 = 7

7 – 3 = 4      5 – 3 = (7 2) – 3 = (7 – 3) – 2 = 4 2 = 2

9 – 3 = 6      8 – 3 = (9 1) – 3 = (9 – 3) – 1 = 6 1 = 5

 

Завдання 5

10 – 3 = 7    7 + 2 = 9   9 – 9 = 0   0 + 5 = 5   5 – 3 = 2

9 + 1 = 10   10 – 3 = 7   7 + 0 = 7   7 + 2 = 9  9 – 9 = 0   0 + 8 = 8   8 – 3 = 5

 

Завдання 6

У Наталки довше волосся, ніж у Юлі, але коротше, ніж в Оленки. У Тетянки волосся коротше, ніж у Юлі, але довше, ніж у Катрусі. У кого з дівчаток волосся найдовше?

Міркуємо так

Якщо в Наталки довше волосся, ніж у Юлі, але коротше, ніж в Оленки, то в порядку від меншого волосся до більшого маємо: Юля, Наталка, Оленка

Якщо у Тетянки волосся коротше, ніж у Юлі, але довше, ніж у Катрусі, в порядку від меншого волосся до більшого маємо Катруся, Тетянка, Юля, Наталка, Оленка.

Відповідь: найбільше волосся в Оленки

  

СТОРІНКА 6 Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3

Завдання 1

«Родина» чисел 5, 3, 8:  3 + 5 = 8    5 + 3 = 8     8 – 3 = 5     8 – 5 = 3

«Родина» чисел 1, 5, 6:  5 + 1 = 6    1 + 5 = 6     6 – 1 = 5     6 – 5 = 1

«Родина» чисел 2, 8, 10: 2 + 8 = 10   8 + 2 = 10   10 – 2 = 8   10 – 8 = 2

«Родина» чисел 3, 7, 10: 3 + 7 = 10   7 + 3 = 10   10 – 3 = 7   10 – 7 = 3

«Родина» чисел 3, 4, 7:  3 + 4 = 7    3 + 4 = 7     7 – 3 = 4     7 – 4 = 3

«Родина» чисел 1, 9, 10: 1 + 9 = 10   9 + 1 = 10    10 – 1 = 9   10 – 9 = 1

 

Завдання 2  Додавання і віднімання числа 4

5 + 4 = 9 , 5 – 4 = 1

1) перший доданок — 5, другий доданок — 4, сума — 9

2) зменшуване — 5, від'ємник — 4, різниця — 1

3) 5 збільшити на 4

4) 5 зменшити на 4

5) 5 більше від 4 на 1

5) 4 менше за 5 на 1

Завдання 3 Порівняння чисел

5 > 2       5 – 2 = 3

1 < 9       9 – 1 = 8

10 > 2     10 – 2 = 8

2 < 7    7 – 2 = 5

6 > 1    6 – 1 = 5

4 > 2    4 – 2 = 2       

СТОРІНКА 7

Завдання 4

В акваріумі 3 слимаків і 5 риб. На скільки більше риб, ніж слимаків?

Короткий запис

Слимаки — 3 тварини

Риби — 5 тварин, на ? більше

В акваріумі 3 слимаків і 5 риб. На скільки менше слимаків, ніж риб?

Короткий запис

Слимаки — 3 тварини, на ? менше

Риби — 5 тварин

Вираз:   5 – 3

Рівність: 5 – 3 = 2

 

Завдання 5  Переставний закон додавання

3 + 7 = 7 + 3 = 10     3 + 4 = 4 + 3 = 7

1 + 3 = 3 + 1 = 4       3 + 5 = 5 + 3 = 8

3 + 6 = 6 + 3 = 9       2 + 3 = 3 + 2 = 6

 

Завдання 6

«Родина» чисел 3, 5, 8:  5 + 3 = 8       5 + 3 = 8     8 – 3 = 5     8 – 5 = 3

«Родина» чисел 1, 5, 6:  5 + 1 = 6      1 + 5 = 6      6 – 1 = 5     6 – 5 = 1

«Родина» чисел 2, 8, 10:  2 + 8 = 10   8 + 2 = 10    10 – 8 = 2   10 – 2 = 8

«Родина» чисел 3, 7, 10: 3 + 7 = 10     7 + 3 = 10    10 – 3 = 7   10 – 7 = 3

«Родина» чисел 3, 6, 9: 3 + 6 = 9     6 + 3 = 9      9 – 3 = 6    9 – 6 = 3

«Родина» чисел 2, 6, 8: 6 + 2 = 8     2 + 6 = 8      8 – 2 = 6    8 – 6 = 2

 

Завдання 7 Довжина синього відрізка 2 см, зеленого – 5 см, червоного – 4 см

5 – 2 = 3 (см) – на стільки сантиметрів синій відрізок коротший за зелений

4 – 2 = 2 (см) – на стільки сантиметрів червоний відрізок довший від синього

Вирази:  5 – 2       4 – 2

 

Завдання 8  Відрізок довжиною 8 см, а інший – на 2 см коротший

8 – 2 = 6 (см)

СТОРІНКА 8

Завдання 1

Короткий запис

Кнопки — 4 штуки

Скріпки — ?, стільки ж і ще 2

Короткий запис

Кнопки — 4 штуки

Скріпки — ?, на 2 штуки більше

Вираз:  4 + 2

Рівність:  4 + 2 = 6

 

Завдання 2

Короткий запис

Блакитні — 6 подарунків, на ? більше

Жовті — 2 подарунки

Вираз:  6 – 2

Рівність:   6 – 2 = 4

 

Завдання 3

Короткий запис

Перший — 5, на ? більше

Другий — 3

Короткий запис

Перший — 5

Другий — 3, на ? менше

Вираз:   5 – 3

Рівність: 5 – 3 = 2

Короткий запис

Перший — 10

Другий — ?, стільки ж без 3

Короткий запис

Перший — 10

Другий — ?, на 3 менше

Вираз:   10 – 3

Рівність: 10 – 3 = 7

Короткий запис

Перший — 4

Другий — ?, стільки ж і ще 3

Короткий запис

Перший — 4

Другий — ?, на 3 більше

Вираз:   4 + 3  

Рівність: 4 + 3 = 7

 

Завдання 4 Тато розрізав торт на 5 шматочків. Трьома шматочками він пригостив дітей. Скільки шматочків залишилося?

Було

Пригостив

Залишилось

5 шматочків

3 шматочки

?

Короткий запис

Було — 5 шматочків

Пригостив — 3 шматочки

Залишилось — ?

5 без 3 залишиться 2

Вираз:  5 – 3

Рівність:   5 – 3 = 2

 

СТОРІНКА 9

Завдання 5

1) На лузі пасуться 5 корів і 2 кози. Скільки всього тварин?

Корови

Кози

Всього

5 тварин

2 тварини

?

Короткий запис

Корови — 5 тварин

Кози — 2 тварини

Всього — ?

5 і 2 всього 7

Вираз:  5 + 2

Рівність:  5 + 2 = 7 

На лузі пасуться 5 корів і 2 кози.

На скільки більше корів, ніж кіз?

Короткий запис

Корови — 5 тварин, на ? більше

Кози — 2 тварини

На скільки менше кіз, ніж корів?

Короткий запис

Корови — 5 тварин

Кози — 2 тварини, на ? тварин менше

Вираз:  5 – 2  

Рівність:  5 – 2 = 3

 

2) На лузі пасуться 5 корів, а кіз на 2 менше. Скільки кіз пасеться?

Короткий запис

Корови — 5 тварин

Кози — ?, на 2 тварини менше

Вираз:  5 – 2  

Рівність:  5 – 2 = 3

 

3) На лузі пасуться 5 тварин, із них 2 кози, а решта — корови. Скільки пасеться корів?

Корови

Кози

Всього

?

2 тварини

5 тварин

Короткий запис

Корови — ?

Кози — 2 тварини

Всього — 5 тварин

Вираз:  5 – 2 

Рівність:  5 – 2 = 3

 

Завдання 6  Відрізок 7 см, а інший – на 2 см довший

7 + 2 = 9 (см)

Завдання 8

Короткий запис

Перший — 2

Другий — ?, на 1 довший

2 + 1 = 3 

Короткий запис

Перший — 3

Другий — 2 , на ? менше

Короткий запис

Перший — 3 , на ? більше

Другий — 2

3 – 2 = 1

 

Завдання 8

Таня, Юля та Наталка пішли на прогулянку. Вишикуй дівчаток за зростом (від найвищого  до найнижчого), якщо Таня вища за Юлю, але нижча за Наталку.

Відповідь: Юля, Таня, Наталка

 

СТОРІНКА 10   Готуємося до вивчення задач

Завдання 1 Натуральні числа

Закреслили число, яке порушує порядок у кожному числовому ряді

4, 5, 6, 7, 3, 8, 9        10, 8, 6, 5, 4, 2, 0

1, 3, 5, 6, 7, 9            9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3

 

Завдання 2  Порядок дій

7 + 3 – 1 = 10 – 1 = 9      9 – 3 + 1 = 6 + 1 = 7

5 + 2 + 3 = 7 + 3 = 10     8 – 2 – 3 = 6 – 3 = 3

 

Завдання 3

1) На аеродромі було 6 літальних апаратів. Згодом прилетіли ще 3 літаки. Скільки літальних апаратів стало на аеродромі?

 

3 + 6 = 9

2) На аеродромі було 6 літальних апаратів. Полетіли 3 літаки. Скільки літальних апаратів залишилось на аеродромі?

6 – 3 = 3

3) На аеродромі було 6 літальних апаратів: 3 літаки, решта — гвинтокрили. Скільки гвинтокрилів на аеродромі?

 

Розв’язання

6 – 3 = 3 

Інші завдання дивись тут...

  • ЮЛИЯ
    дякую
    25 січня 2022 19:19