Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 59

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА 0, 1, 2

Завдання 1  

Значення сум:

9 + 1 = 10       0 + 7 = 7          5 + 0 = 5

5 + 1 = 6         0 + 10 = 10      3 + 1 = 4

Значення решти виразів (різниць):

6 – 6 = 0         9 – 1 = 9          4 – 0 = 4

7 – 1 = 6         10 – 10 = 0       8 – 1 = 7

 

Завдання 2  Додавання і віднімання частинами:

4 + 2 = 4 + (1 + 1) = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6

4 – 2 = 4 – (1 + 1) = 4 – 1 – 1 = 3 – 1 = 2

5 + 2 = 5 + 1 + 1 = 6 + 1 = 7

5 – 2 = 5 – 1 – 1 = 4 – 1 = 3

10 – 2 = 10 – 1 – 1 = 9 – 1 = 8

7 + 2 = 7 + 1 + 1 = 8 + 1 = 9

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 = 8

8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

 

Завдання 3

«Родина» чисел 1, 6, 7:

1 + 6 = 7       6 + 1 = 7      7 – 6 = 1       7 – 1 = 6

«Родина» чисел 0, 8:

0 + 8 = 8       8 + 0 = 8      8 – 8 = 0       8 – 0 = 8

«Родина» чисел 2, 3, 5:

2 + 3 = 5       3 + 2 = 5       5 – 3 = 2       5 – 2 = 3

«Родина» чисел 1, 9, 10:

1 + 9 = 10     9 + 1 = 10     10 – 9 = 1     10 – 1 = 9

 

Завдання 4 

Жовті

Сині

Всього

7 слив

3 сливи

?

Короткий запис

Жовті — 7 слив

Сині — 3 сливи

Всього — ?

Схема

7 і 3 всього 10

Вираз:    7 + 3

Рівність:    7 + 3 = 10

 

Завдання 5

Було

Полетіло

Залишились

7 птахів

2 птахів

?

Короткий запис

Було — 7 птахів

Полетіло — 2 птахи

Залишилось — ?

Схема

7 без 2 залишиться 5

Вираз:    7 – 2

Рівність:    7 – 2 = 5

 

СТОРІНКА 60

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 2

Завдання 1 

Додавання числа 2:     0 + 2 = 2

1 + 2 = 3      2 + 2 = 4       3 + 2 = 5       4 + 2 = 6

5 + 2 = 7       6 + 2 = 8      7 + 2 = 9       8 + 2 = 10    

Віднімання числа 2:     2 – 2 = 0

3 – 2 = 1       4 – 2 = 2       5 – 2 = 3        6 – 4 = 2

7 – 2 = 5       8 – 2 = 6       9 – 2 = 7       10 – 2 = 8

 

Завдання 2   Переставний закон додавання

2 + 7 = 7 + 2 = 9          2 + 5 = 5 + 2 = 7

2 + 8 = 8 + 2 = 10        2 + 6 = 6 + 2 = 8

2 + 3 = 3 + 2 = 5

 

Завдання 3

1) 10 – 2 = 8      8 + 1 = 9    9 – 2 = 7    7 – 1 = 6     6 + 2 = 8

2) 8 – 1 = 7     7 + 2 = 9     9 + 0 = 9    9 – 9 = 0     0 + 8 = 8    8 – 2 = 6    6 + 0 = 6

 

Завдання 4  Рівняння «Відняти» означає зменшити число

9 – 2 = 7, тому що 7 + 2 = 9

7 – 2 = 5, тому що 5 + 2 = 7

5 – 2 = 3, тому що 3 + 2 = 5

8 – 2 = 6, тому що 6 + 2 = 8

 

СТОРІНКА 61

РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ (на скільки більше? на скільки менше?)

Завдання 1

4 > 2 на 2     (також  2 < 4 на 2,  оскільки 4 – 2 = 2)

5 > 3 на 2      (також  3 < 5 на 2,  оскільки 5 – 3 = 2)

 

Завдання 2

6 > 5 на 1       (також 5 < 6 на 1, оскільки 6 – 5 = 1)

5 > 3 на 2       (також 3 < 5 на 2, оскільки 5 – 3 = 2)

7 > 4 на 3       (також 4 < 7 на 3, оскільки 7 – 4 = 3)

 

Завдання 3  Метелики — 4 комахи, маки — 3 рослини

Утворилось 3 пари «метелик — мак»

Рівність:  4 – 3 = 1, де 4 – кількість метеликів, 3 – кількість маків,  1 – різниця між кількістю метеликів і маків

 

Завдання 4  Рибки — 8 тварин, гачки — 2 штуки

На скільки рибок біль­ше, ніж гачків? 8 > 2  на 6

На скільки гачків менше, ніж рибок?  2 < 8  на 6

Вираз:  8 – 2

 

СТОРІНКА 62

МОДЕЛЮЄМО РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ (різницеве відношення – це різниця)

Завдання 2  Зайчики — 5 тварин, морквини — 8 овочів 

На скільки морквин більше, ніж зайчиків?  8 > 5  на 3

Короткий запис

Морквини — 8 овочів, на ? більше

Зайчики — 5 тварин

На скільки зайчиків менше, ніж морквин?   5 < 8 на 3

Короткий запис

Морквини — 8 овочів

Зайчики — 5 тварин, на ? менше

Схема

Вираз:    8 – 5

Рівність:    8 – 5 = 3

 

Завдання 3

Добрі — 6 яблук, червиві — 2 яблука

На скільки більше добрих яблук, ніж червивих?   6 > 2 на 4

Короткий запис

Червиві — 2 яблука

Добрі — 6 яблук, на ? більше

На скільки менше червивих яблук, ніж добрих?  2 < 6 на 4

Короткий запис

Червиві — 2 яблука, на ? менше

Добрі — 6 яблук

Схема

Вираз:   6 – 2

Рівність:   6 – 2 = 4

 

 

Бджоли — 7 комах, квіти — 5 рослин

На скільки більше бджіл, ніж квітів?   7 > 5 на 2

Короткий запис

Бджіл — 7, на ? більше 

Квітів — 5

На скільки менше квітів, ніж бджіл?   5 < 7 на 2

Короткий запис

Бджіл — 7

Квітів — 5, на ? менше

Схема

Вираз:   7 – 5

Рівність:   7 – 5 = 2

 

Завдання 4

Вираз:  6 – 4

Рівність:   6 – 4 = 2

Вираз:   8 – 6

Рівність:  8 – 6 = 2

Вираз:     5 – 4

Рівність:   5 – 4 = 1

СТОРІНКА 63

ЗБІЛЬШУЄМО АБО ЗМЕНШУЄМО НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ (більше на …, менше на …)

Завдання 1  Порівняння чисел

 

Зелені — 5

Червоні — стільки ж  (5)

5 = 5

Зелені — 5

Червоні —  стільки ж і ще 1  (5 + 1 = 6)

5 < 6 на 1

Зелені — 5

Червоні — стільки ж, але без 1  (5 – 1 = 4)

5 > 4 на 1

Завдання 2  Кого більше і на скільки?

1) Бабки — 4

Равлики — стільки ж і 1         (4 + 1 = 5)

5 > 4 на 1             5 – 4 = 1

2) Метелики — 4

Квітки — стільки ж, але без 1   (4 – 1 = 3)

4 > 3 на 1              4 – 3 = 1

 

Завдання 3   Скільки крокодилів, їх більше чи менше, на скільки?

1) Жаби – 4

Крокодили – стільки ж і ще 2    (4 + 2 = 6)

6 > 4 на 2        6 – 4 = 2

2) Комахи – 3

Крокодили – стільки ж, але без 2    (3 – 2 = 1)

1 < 3 на 2         3 – 1 = 2

 

Завдання 4 У крільчихи народилося 5 білих кроленят, а сірих — на 2 менше. Скільки сірих кроленят у крільчихи?

Короткий запис

Білі – 5 кроленят

Сірі – ?, на 2 кроленят менше

Схема

Вираз:   5 – 2

Рівність:   5 – 2 = 3

 

СТОРІНКА 64

Завдання 1

Жовті — 6

Червоні — ?, на 1 більше

6 + 1 = 7

Жовті — 7

Червоні — ?, на 2 менше

7 – 2 = 5

Коротша — 4

Довша — ?, на 1 більше

4 + 1 = 5

Довша — 4

Коротша — ?, на 1 менше

4 – 1 = 3

Завдання 2

Спочатку — 5

Потім — ?, стільки ж і 1 (на 1 більше)

Вираз:  5 + 1

Рівність: 5 + 1 = 6

Спочатку — 6

Потім — ?, стільки ж, але без 1 (на 1 менше)

Вираз:  6 – 1

Рівність: 6 – 1 = 5

Завдання 3

У коробці — 7

На столі — ?, на 2 більше

Вираз:  7 + 2

Рівність: 7 + 2 = 9

На столі — 9

У коробці — ?, на 1 менше

Вираз:  9 – 1

Рівність: 9 – 1 = 8

Інші завдання дивись тут...