Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 59

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА 0, 1, 2

Завдання 1  

Значення сум:

9 + 1 = 10

0 + 7 = 7

5 + 0 = 5

5 + 1 = 6

0 + 10 = 10

3 + 1 = 4

Значення решти виразів:

6 – 6 = 0

9 – 1 = 9

4 – 0 = 4

7 – 1 = 6

10 – 10 = 0

8 – 1 = 7

Завдання 2

4 + 2 = 4 + (1 + 1) = 4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6

4 – 2 = 4 – (1 + 1) = 4 – 1 – 1 = 3 – 1 = 2

5 + 2 = 5 + 1 + 1 = 6 + 1 = 7

5 – 2 = 5 – 1 – 1 = 4 – 1 = 3

10 – 2 = 10 – 1 – 1 = 8

7 + 2 = 7 + 1 + 1 = 9

6 + 2 = 6 + 1 + 1 = 8

8 – 2 = 8 – 1 – 1 = 6

Завдання 3

6 + 1 = 7

7 – 6 = 1             

7 – 1 = 6

8 + 0 = 8

8 – 8 = 0

8 – 0 = 8

3 + 2 = 5

5 – 3 = 2

5 – 2 = 3

9 + 1 = 10

10 – 9 = 1

10 – 1 = 9

Завдання 4

Короткий запис

Жовті — 7 слив

Сині — 3 сливи

Всього — ?

Схема

Вираз:    7 + 3

Рівність:    7 + 3 = 10

7 і 3 всього 10

Завдання 5

Короткий запис

Було — 7 птахів

Полетіло — 2 птахи

Залишилось — ?

Схема

Вираз:    7 – 2

Рівність:    7 – 2 = 5

7 без 2 залишиться 5

 

СТОРІНКА 60

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 2

Завдання 1  Додавання і віднімання числа 2

0 + 2 = 2       2 – 2 = 0

1 + 2 = 3       3 – 2 = 1

2 + 2 = 4       4 – 2 = 2

3 + 2 = 5       5 – 2 = 3

4 + 2 = 6       6 – 4 = 2

5 + 2 = 7       7 – 2 = 5

6 + 2 = 8       8 – 2 = 6

7 + 2 = 9       9 – 2 = 7

8 + 2 = 10     10 – 2 = 8

Завдання 2   Переставний закон додавання

2 + 7 = 7 + 2 = 9

2 + 5 = 5 + 2 = 7

2 + 8 = 8 + 2 = 10

2 + 6 = 6 + 2 = 8

2 + 3 = 3 + 2 = 5

Завдання 3

1) 10 – 2 = 8

8 + 1 = 9

9 – 2 = 7

7 – 1 = 6

6 + 2 = 8

2) 8 – 1 = 7

7 + 2 = 9

9 + 0 = 9

9 – 9 = 0

0 + 8 = 8

8 – 2 = 6

6 + 0 = 6

Завдання 4 «Відняти» означає зменшити число

9 – 2 = 7, тому що 7 + 2 = 9

7 – 2 = 5, тому що 5 + 2 = 7

5 – 2 = 3, тому що 3 + 2 = 5

8 – 2 = 6, тому що 6 + 2 = 8

 

СТОРІНКА 61

РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ (на скільки більше? на скільки менше?)

Завдання 1

4 > 2 на 2             2 < 4 на 2

5 > 3 на 2             3 < 5 на 2 

Завдання 2

6 > 5 на 1       5 > 3 на 2       7 > 4 на 3

5 < 6 на 1       3 < 5 на 2       4 < 7 на 3 

Завдання 3  Метелики — 4, маки — 3

3 пари «метелик — мак»

Різниця між кількістю метеликів і маків дорівнює 1

Рівність:  4 – 3 = 1

Завдання 4  Було 8 рибок і 2 гачки. На скільки рибок біль­ше, ніж гачків? На скільки гачків менше, ніж рибок?

8 – 2 = 6

8 > 2  на 6

2 < 2  на 6

 

СТОРІНКА 62

МОДЕЛЮЄМО РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ (різницеве відношення – це різниця)

Завдання 2  Було 5 зайчиків і 8 морквин. На скільки морквин більше, ніж зайчиків? На скільки зайчиків менше, ніж морквин?

Схема

Вираз:    8 – 5

Рівність:    8 – 5 = 3

8 > 5  на 3

Завдання 3

Короткий запис

Було — 6 яблук

З’їли — 2 яблука

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   6 – 2

Рівність:    6 – 2 = 4

6 без 2 залишиться 4

Короткий запис

Бджоли — 7, на ? більше 

Квіти — 5

Короткий запис

Бджоли — 7

Квіти — 5, на ? менше

Схема

Вираз:    7 – 5

Рівність:    7 – 5 = 2 

Завдання 4

1) Схема

Вираз:      6 – 4

Рівність:    6 – 4 = 2 

2) Схема

Вираз:    8 – 6

Рівність:    8 – 6 = 2 

3) Схема

Вираз:   5 – 4

Рівність:   5 – 4 = 1

 

СТОРІНКА 63

ЗБІЛЬШУЄМО АБО ЗМЕНШУЄМО НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ (більше на …, менше на …)

Завдання 1

5 і стільки ж       5 = 5

5 та стільки ж і ще 1        5 < 6 на 1      

5 та стільки ж, але без 1   5 > 4 на 1

Завдання 2

1) Комах – 4

Равликів – стільки ж і 1         (4 + 1 = 5)

5 > 4 на 1

5 – 4 = 1

2) Метеликів – 4

Квіток – стільки ж, без 1        (4 – 1 = 3)

4 > 3 на 1

4 – 3 = 1

Завдання 3

1) Жаб – 4

Крокодилів – стільки ж і ще 2   

Крокодилів  4 + 2 = 6

6 > 4 на 2

4 < 6 на 2

6 – 4 = 2

2) Комах – 3

Крокодилів – стільки ж, але без 2

Крокодилів 3 – 2 = 1

1 < 3 на 2

3 > 1 на 2

3 – 1 = 2

Завдання 4 У крільчихи народилося 5 білих кроленят, а сірих — на 2 менше. Скільки сірих кроленят у крільчихи?

Короткий запис

Білих – 5 кроленят

Сірих – ?, на 2 кроленят менше

Схема

Вираз:   5 – 2

Рівність:   5 – 2 = 3

 

СТОРІНКА 64

Завдання 1

6

?, на 1 більше

6 + 1 = 7

7

?, на 2 менше

7 – 2 = 5

4

?, на 1 більше

4 + 1 = 5

4

?, на 1 менше

4 – 1 = 3

Завдання 2

5

стільки ж і 1

5 + 1 = 6

6

стільки ж, але без 1

6 – 1 = 5

Завдання 3

7

?, на 2 більше

7 + 2 = 9

9

?, на 1 менше

9 – 1 = 8

Інші завдання дивись тут...