Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 2)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

Сторінка 30

Завдання 1  Групи виразів:

на дію додавання

на дію віднімання

1 + 1 = 2      6 + 1 = 7      2 + 1 = 3

7 + 1 = 8      3 + 1 = 4      8 + 1 = 9

4 + 1 = 5      5 + 1 = 6      9 + 1 = 10

1 – 1 = 0       6 – 1 = 5      2 – 1 = 1

7 – 1 = 6       3 – 1 = 2      8 – 1 = 7

4 – 1 = 3       5 – 1 = 4      9 – 1 = 8 

Завдання 2 

Додавання числа 1: 1 + 1 = 2      2 + 1 = 3       3 + 1 = 4     4 + 1 = 5   

5 + 1 = 6     6 + 1 = 7      7 + 1 = 8     8 + 1 = 9     9 + 1 = 10

Віднімання числа 1:  1 – 1 = 0         2 – 1 = 1        3 – 1 = 2      4 – 1 = 3

5 – 1 = 4     6 – 1 = 5       7 – 1 = 6      8 – 1 =      9 – 1 = 8     10 – 1 = 9

Додати 1 – це знайти наступне число. Відняти 1 – це знайти попереднє число.

Завдання 3

1) 9 – 1 = 8    8 – 8 = 0   0 + 5 = 5     5 – 0 = 5    5 + 1 = 6

2) 9 + 1 = 10   10 – 0 = 10     10 – 1 = 9    9 – 9 = 0   0 + 6 = 6   6 + 1 = 7    7 – 7 = 0

 

Сторінка 31

Завдання 4

OOOOO OO

Короткий запис

Було — 6 рибок

Припливли — 2 рибки

Стало — ?

Схема

Вираз    6 + 2

Рівність   6 + 2 = 8

6 і 2 стане 8

OOOOOO OO

Короткий запис

Було — 8 рибок

Відпливли — 2 рибки

Залишилось — ?

Схема

Вираз    8 – 2 

Рівність   8 – 2 = 6

8 без 2 залишиться 6

Завдання 5  Взаємозв’язок дій додавання і віднімання (до рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання)

«Родина» чисел 1, 5, 6: 5 + 1 = 6    1 + 5 = 6    6 – 1 = 5    6 – 5 = 1

Переставний закон додавання (від перестановки доданків сума не міняється):

5 + 1 = 1 + 5

Завдання 6  «Родина» чисел 3, 7, 10:

3 + 7 = 10         10 – 3 = 7

7 + 3 = 10         10 – 7 = 3

Завдання 7

4 + 2 = 6      8 – 1 = 7      3 + 2 = 5     5 – 1 = 4

7 – 2 = 5       9 – 2 = 7      6 + 1 = 7    8 + 2 = 10

 

Сторінка 32

Завдання 1

4 + 2 = 6      2 + 4 = 6

Переставний закон додавання(від перестановки доданків значення суми не зміниться):

4 + 2 = 2 + 4

Завдання 2

1 + 5 = 6          4 + 3 = 7              6 + 1 = 7

5 + 1 = 6          3 + 4 = 7              1 + 6 = 7

Завдання 3

4 + 2 = 6       2 + 4 = 6      4 + 2 = 2 + 4

Завдання 4

OOO OO

Короткий запис

Сині — 3 кульки

Червоні — 2 кульки

Всього — ?

Схема

Вираз    3 + 2

Рівність   3 + 2 = 5

3 і 2 всього 5

OO OOO

Короткий запис

Червоні — 2 кульки

Сині — 3 кульки

Всього — ?

Схема

Вираз    2 + 3

Рівність   2 + 3 = 5

2 і 3 всього 5

Сторінка 33

Завдання 5  У виразах переставлені доданки

5 + 2

2 + 5

3 + 4

4 + 3

7 + 1

1 + 7

3 + 6

6 + 3

Завдання 6 Переставний закон додавання

4 + 3 = 3 + 4            7 + 1 = 1 + 7

5 + 4 = 4 + 5            6 + 2 = 2 + 6

Завдання 7  Переставний закон додавання

6 + 3 = 9        5 + 3 = 8         8 + 2 = 10      4 + 3 = 7

3 + 6 = 9        3 + 5 = 8         2 + 8 = 10      3 + 4 = 7

Завдання 8

5 + 1 = 6     4 + 1 = 5     8 + 1 = 9      3 + 2 = 5

1 + 5 = 6     1 + 4 = 5     1 + 8 = 9      3 + 1 = 4

Завдання 9  Склад числа 8

У дівчинки є рожеві та сині повітряні кульки. Всього кульок 8. Скільки серед них може бути рожевих, а скільки синіх кульок?

8

Рожеві

1

2

3

4

5

6

7

Сині

7

6

5

4

3

2

1

Сторінка 34

Завдання 1, 2, 3

Синя коробка, зелена коробка, червона коробка.

Найдовший відрізок: синій                   Найдовший відрізок: блакитний.

Найкоротший відрізок: фіолетовий.       Найкоротший відрізок: жовтий.

Завдання 4

Відрізки від меншого до більшого: синій, зелений, фіолетовий, червоний.

 

Сторінка 35

Завдання 5, 6  Мірок уміщується в кожному відрізку:

2 блакитні мірки             3 блакитні мірки

4 зелених мірок              6 зелених мірок

Завдання 7

Перший відрізок виміряли зеленою міркою, другий – червоною, третій – жовтою.

Цифра 0 – початок відліку, цифри 1, 3, 4, 5 показують як мірки уміщалися на відрізках.

Завдання 8, 9

5 см = 1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см

1 см + 1 см + 1 см = 3 см       1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см = 7 см

 

Сторінка 36

Завдання 1

«Родина» чисел 3, 6, 9:  6 + 3 = 9    3 + 6 = 9    9 – 3 = 6     9 – 6 = 3

Завдання 2, 3  Підкреслили перший до­данок однією рискою, другий доданок — двома, значення суми обведи в кружок, значення решти виразів (різниць).

4 – 1 = 3

8 – 1 = 7

7 + 1 = 8

5 + 1 = 6

3 – 1 = 2

2 + 1 = 3

6 + 1 = 7

5 – 1 = 4

3 + 1 = 4

7 – 1 = 6

8 + 1 = 7

10 – 1 = 9

Відняти 1 – це знайти попереднє число. Додати 1 – це знайти наступне число.

Завдання 4

Сума чисел 4 і 1:  4 + 1 = 5         Сума чисел 1 і 7:  1 + 7 = 8 

Сума чисел 3 і 1:  3 + 1 = 4         Сума чисел 5 і 2:  5 + 2 = 7

Завдання 5 

І доданок + ІІ доданок = сума

І доданок – зелена смужка, ІІ доданок – жовта смужка, сума – уся смужка.

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

 

Сторінка 37

Завдання 5,7 «Родина» чисел

3, 6, 9

2, 6, 8

3, 4, 7

4, 6, 10

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 6 = 3

9 – 3 = 6

2 + 6 = 8

6 + 2 = 8

8 – 6 = 2

8 – 2 = 6

3 + 4 = 7

4 + 3 = 7

7 – 4 = 3

7 – 3 = 4

6 + 4 = 10

4 + 6 = 10

10 – 4 = 6

10 – 6 = 4

Завдання 8

У Миколки є карамельки та шоколадні цукерки. Всього в хлопчика 9 цукерок. Скільки серед них може бути карамельок, а скільки — шоколадних цукерок?

Склад числа 9:

9

Карамельки

1

2

3

4

5

6

7

8

Шоколадні

8

7

6

5

4

3

2

1

Сторінка 38

Завдання 1

4 + 0 = 4     5 + 0 = 5     8 + 1 = 9    0 + 2 = 2

Якщо додати нуль до числа, одержимо те саме число.

Якщо до нуля додати будь-яке число, одержимо те саме число.

Додати число 1 – це знайти наступне число.

Суми в порядку збільшення (від меншого до більшого): 2, 4, 5, 9

Завдання 2

«Родина» чисел 3, 4, 7:  3 + 4 = 7    4 + 3 = 7    7 – 3 = 4    7 – 4 = 3

Переставний закон додавання: 3 + 4 = 4 + 3

Завдання 3 Рівняння

Доданок + Доданок = Сума

Якщо від суми відняти один доданок, тоді отримаємо другий доданок.

Взаємозв'язок дій додавання і віднімання: до кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання. Такі числа утворюють «родину» чисел.

«Родина» чисел

4, 5, 9

2, 7, 9

3, 6, 9

4 + 5 = 9

5 + 4 = 9

9 – 5 = 4

9 – 4 = 5

7 + 2 = 9

2 + 7 = 9

9 – 2 = 7

9 – 7 = 2

6 + 3 = 9

3 + 6 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Завдання 4

«Родина» чисел

1, 8, 9

1, 5 ,6 

1, 4, 5

1 + 8 = 9

8 + 1 = 9

9 – 8 = 1

91 = 8

1 + 5 = 6

5 + 1 = 6

6 – 5 = 1

61 = 5

1 + 4 = 5

4 + 1 = 5

5 – 1 = 4

54 = 1

Сторінка 39

Завдання 5

Склад числа 10

4

6

8

2

5

5

7

3

1

9

6 + 4 = 10      5 + 5 = 10     10 – 7 = 3     10 – 9 = 1

8 + 2 = 10      7 + 3 = 10     10 – 2 = 8     10 – 4 = 6

4 + 6 = 10      8 + 2 = 10     10 – 5 = 5     10 – 3 = 7

Завдання 6  Взаємозв'язок дій додавання і віднімання:

5 + 2 = 7

7 – 5 = 2

7 – 2 = 5

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

6 – 4 = 2

8 + 2 = 10

10 – 2 = 8

10 – 8 = 2

1 + 9 = 10

10 – 1 = 9

10 – 9 = 1

Завдання 7 Переставний закон додавання (від перестановки доданків значення суми не зміниться):

1 + 4 = 4 + 1 = 5           1 + 6 = 6 + 1 = 7

1 + 5 = 5 + 1 = 6           2 + 4 = 4 + 2 = 6

2 + 6 = 6 + 2 = 8           2 + 5 = 5 + 2 = 7

Завдання 8

Гребінець 6 см.  Цвях 4 см.  Карамелька 3 см.

 

Сторінка 40

Завдання 1  Значення виразу обчислити легше, якщо до більшого числа додавати менше, застосувавши переставний закон додавання:

1 + 4 = 4 + 1 = 5

2 + 4 = 4 + 2 = 6

1 + 7 = 7 + 1 = 8

2 + 7 = 7 + 2 = 8

1 + 9 = 9 + 1 = 10

2 + 5 = 5 + 2 = 7

Завдання 2

Вирази з переставленими доданками мають однакове значення:

4 + 1 = 1 + 4       4 + 3 = 3 + 4      7 + 3 = 3 + 7

Завдання 3 Додавання та віднімання частинами:

7 + 2 = 7 + 1 + 1 = 8 + 1 = 9      9 – 1 = 9 – 1 – 1 = 8 – 1 = 7

Завдання 4  Додавання числа 2

5 + 2 = 5 + (1 + 1) = 5 + 1 + 1 = 6 + 1 = 7      

10 – 2 = 10 – (1 + 1) = 10 – 1 – 1 = 9 – 1 = 8

8 – 2 = 8 – (1 + 1) = 8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6

6 + 2 = 6 + (1 + 1) = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 = 8

Завдання 5 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання:

«Родина» чисел

2, 3, 5

1, 4, 5

1, 7, 8

1, 5, 6

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

5 – 3 = 2

5 – 2 = 3

1 + 4 = 5

4 + 1 = 5

5 – 4 = 1

5 – 1 = 4

1 + 7 = 8

7 + 1 = 8

8 – 7 = 1

8 – 1 = 7

1 + 5 = 6

5 + 1 = 6

6 – 5 = 1

6 – 1 = 5

Сторінка 41

Завдання 6

Склад числа 7

4

3

5

2

6

1

Дію віднімання перевіряємо діями додавання і віднімання:

7 – 6 = 1, тому що 1 + 6 = 7    7 – 1 = 6

7 – 4 = 3, тому що 3 + 4 = 7   7 – 3 = 4

7 – 5 = 2, тому що 2 + 5 = 7   7 – 2 = 5

Завдання 7

Склад числа 8

3

5

1

7

2

6

4

4

6 + 2 = 8       5 + 3 = 8      8 – 2 = 6     8 – 8 = 0

5 + 3 = 8       4 + 4 = 8      8 – 3 = 5     8 – 4 = 4

4 + 4 = 8       6 + 2 = 8      8 – 5 = 3     8 – 1 = 7 

1 + 7 = 8       1 + 7 = 8      8 – 6 = 2     8 – 7 = 1

Завдання 8

OOOOOOOOO

Короткий запис

Було — 9 квіток

Зірвала — 4 квітки

Залишилось — ?

Схема

Вираз    9 – 4 

Рівність   9 – 4 = 5

9 без 4 залишиться 5

OOOOOOOOO

Короткий запис

Тюльпани — 5 квіток

Айстри — 4 квітки

Всього — ?

Схема

Вираз    5 + 4

Рівність  5 + 4 = 9

5 і 4 всього 9

OOOOOOOOO

Короткий запис

Було — 9 квіток

Зірвала — 5 квіток

Залишилось — ?

Схема

Вираз    9 – 5 

Рівність   9 – 5 = 4

9 без 5 залишиться 4

Сторінка 42

Завдання 1 Обвели вирази, значення яких менше за 5 (0, 1, 2, 3, 4)

1 + 2      0 + 2      10 – 10        5 – 1

Завдання 2 Знайшли значення сум (доданок + доданок = сума):

9 – 1

6 + 1 = 7

1 – 0

3 + 0 = 3

7 – 0

4 + 1 = 5

4 – 4

0 + 6 = 6

7 – 0

7 + 1 = 6

8 – 8

5 – 1

Читаємо вирази, які мають значення 0:

8 – 8   «різниця чисел 8 і 8», «8 мінус 8», «від восьми відняти 8»

При відніманні рівних чисел у результаті одержують нуль.

Завдання 3

Сума чисел 7 і 1:  7 + 1 = 8       Сума чисел 4 і 2:  4 + 2 = 6

Сума чисел 2 і 5:  2 + 5 = 7       Сума чисел 8 і 2:  8 + 2 = 10

Завдання 4

OOOOO

Короткий запис

Було — 5 тварин

Утекла — 1 тварина

Залишилось — ?

Схема

Рівність   5 – 1 = 4

5 без 1 залишиться 4

Вираз    5 – 1 

 

Інші завдання дивись тут...