Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 35   СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ

Завдання 1  Проста задача на знаходження суми

У Мудрика 2 червоні й 3 зелені м'ячі. Скільки всьо­го м'ячів у Мудрика?

Червоні

Зелені

Всього

2 м’ячі

3 м’ячі

?

Короткий запис

Червоні — 2 м'ячі

Зелені — 3 м'ячі

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 2 = 5 (м.) – м'ячів у Мудрика.

Відповідь: у Мудрика 5 м'ячів.

Завдання 2 Проста задача на додавання

Було 2 курчат. До них прибігло ще 1 курча. Скільки стало курчат?

Було

Прибігло

Стало

2 курчат

1 курча

?

Короткий запис

Було — 2 курчат

Прибігло — 1 курча

Стало — ?

Схема

Розв’язання

2 + 1 = 3 (к.) – курчат стало.

Відповідь: стало 3 курчат. 

Завдання 3 Порівняння чисел

3 > 1       5 = 2 + 3 (5 = 5)    4 – 1 < 6  (5 < 6)

Завдання 4

Усі числа, менші від 5 (на числовому промені зліва):  1, 2, 3, 4

Усі числа, більші від 3 (на ччисловому промені справа):  4, 5, 6

� Запис 2 ≠ 3 означає, що 2 < 3 або 3 > 2

 

СТОРІНКА 36   ЗАДАЧА

Завдання 1 Доповнили до 5 грн відповідними купюрами:

2 + 2 + 1 = 5             1 + 1 + 1 + 2 = 5

1 + 1 + 1 + 2 = 5        2 + 1 + 1 + 1 = 5

Завдання 2

6 > 2    шість більше від двох   (2 < 6   два менше, ніж шість)

6 > 3   шість більше від трьох   (3 < 6   три менше, ніж шість)

5 < 6   п’ять менше, ніж шість   (6 > 5   шість більше від п’яти)

1 < 6   один менше, ніж шість   (6 > 1   шість більше від одного)

Завдання 3  Проста задача на віднімання

У Дениска було 3 олівці. Сестричці він віддав 1 олі­вець. Скільки олівців залишилося в Дениска?

Було

Віддав

Залишилось

3 олівці

1 олівець

?

Короткий запис

Було — 3 олівці

Віддав — 1 олівець

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

3 – 1 = 2 (ол.) – олівців залишилось в Дениска.

Відповідь: у Дениска залишилось 2 олівці.

Завдання 4  Числівники

4 + 1 = 5   чотири плюс один дорівнює п’яти 

1 + 4 = 5   один плюс чотири дорівнює п’яти 

5 – 1 = 4   п’ять мінус один дорівнює чотирьом

5 – 4 = 1   п’ять мінус чотири дорівнює одному

4 + 2 = 6   чотири плюс два дорівнює шести 

2 + 4 = 6   два плюс чотири дорівнює шести 

6 – 2 = 4   шість мінус два дорівнює чотирьом

6 – 4 = 2   шість мінус чотири дорівнює двом

� На малюнку по 3 предмети, розташовані від меншого до більшого, мають жовтий колір.

 

СТОРІНКА 37   МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ

Завдання 1  Склад числа 6:

6 = 5 + 1    6 = 4 + 2   6 = 3 + 3   6 = 2 + 4   6 = 1 + 5

Завдання 2

Вираз:  3 + 2     Рівність: 3 + 2 = 5

Завдання 3

Було — 3 коники

Прискакали — 2 коники

Стало — ?

3 і 2 стане 5

Вираз:  3 + 2

Рівність:  3 + 2 = 5

Червоні — 3 фігури

Жовті — 2 фігури

Всього — ?

3 і 2 всього 5

Вираз:  3 + 2

Рівність:  3 + 2 = 5

Завдання 4

Планшет має чотирикутну форму, косинець — трикутну форму, годинник —  круглу форму.

� Можна вирізати 4 стрічки.

 

СТОРІНКА 38  ЧИСЛО Й ЦИФРА СІМ

Завдання 1

Сім відрізків, сім фломастерів, семеро козенят, сім гривень, сьома година.

Завдання 2

Ко-са-рі зав-зя-то ко-сять, при-то-ми-ли-ся у-сі. Пов-ти-ка-ли в зем-лю ко-си, у-тво-ри-ли ци-фри сім.

Завдання 3

Було — 6 кубиків

Доклав — 1 кубик

Стало — 7 кубиків

6 і 1 стане 7

Вираз:   6 + 1

Рівність:  7 = 6 + 1

Блакитні — 6 кубиків

Червоні — 1 кубик

Всього — 7 кубиків

6 і 1 всього 7

Вираз:   6 + 1

Рівність:  7 = 6 + 1

Завдання 4  Порівняння чисел

7 > 6   сім більше від шести

6 < 7   шість менше, ніж сім

3 < 4   три менше, ніж чотири

7 > 4   сім більше від чотирьох

� Дні тижня: понеділок (після неділі), вівторок, середа (серед днів), четвер (четвертий), п’ятниця (п’ятий), субота, неділя.

 

СТОРІНКА 39   ЗАДАЧА ТА ЇЇ ЧАСТИНИ

Завдання 1  Натуральні числа

Усі числа, менш від 6:  1, 2, 3, 4, 5

Одне число, більше від 6: 7

Завдання 2 Проста задача на знаходження суми

У коробці 4 фломастери, а поруч ще 2 (Умова)

Скільки всього фломастерів? (Запитання)

Коробка

Поруч

Всього

4 фломастери

2 фломастери

?

Короткий запис

У коробці — 4 фломастери

Поруч — 2 фломастери

Всього — ?

Схема

Розв'язання

4 + 2 = 6 (ф.) – всього фломастерів.

Відповідь: 6 фломастерів.

Завдання 3  Проста задача на знаходження суми

Було 3 малі й 2 великі глечики. Скільки всього глечиків було?

Малі

Великі

Всього

3 глечики

2 глечики

?

Короткий запис

Малі — 3 глечики

Великі — 2 глечики

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 2 = 5 (г.) – всього глечиків було.

Відповідь: було 5 глечиків.

Завдання 4

7 без 3 буде 4     7 – 3 = 4

6 без 3 буде 3     6 – 3 = 3

� Мати спекла 7 пиріжків. Чи вистачить їх для всіх . дітей, якщо в сім'ї є 6 братів і кожен з них має по одній сестрі?

Міркуємо так. Якщо в сім'ї є 6 братів і кожен з них має по одній сестрі, то є 6 синів і 1 дочка. Усього 7 дітей, їм вистачить 7 пиріжків.

 

СТОРІНКА 40   ЧИСЛО І ЦИФРА 0

Завдання 1  На гілці було 2 пташки, 2 пташки полетіли. Скільки пташок залишилося?

2 – 2 = 0

Завдання 2

Ну-лик в хо-ван-ки за-грав-ся. Де ж він? В бу-бли-ку схо-вав-ся!

Завдання 3  Для онуки бабуся поклала на тарілку 3 вареники. На сніданок онука з'їла 3 вареники. Скільки вареників залишилось?

3 – 3 = 0 (в.) – вареників залишилось.

Відповідь: не залишилось вареників.

Завдання 4

3 – 3 = 0    від трьох відняти три, буде нуль

5 – 5 = 0    п’ять мінус п’ять дорівнює нулю

1 – 1 = 0    від одного відняти один, буде нуль

3 – 1 = 2    три мінус один дорівнює двом

4 + 1 = 5    до чотирьох додати один, буде п’ять

5 – 1 = 4    від п’яти відняти один, буде чотири

2 – 2 = 0    від двох відняти два, буде нуль

6 – 6 = 0    від шести відняти шість, буде нуль

7 – 7 = 0    від семи відняти сім, буде нуль

4 – 4 = 0   чотири мінус чотири дорівнює нулю

4 + 2 = 6   чотири плюс два дорівнює шести

5 + 1 = 6   п’ять плюс один дорівнює шести

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

СТОРІНКА 41   ДІЇ З НУЛЕМ

Завдання 1

1) Діти мали 2 малі машинки й 1 велику. Усього у дітей було 3 машинки (нема запитання)

2) Проста задача на знаходження суми

Діти мали 2 малі машинки й 1 велику. Скільки всього машинок було у дітей?

Короткий запис

Малі — 2 машинки

Великі — 1 машинка

Всього — ?

Схема

Розв’язання

2 + 1 = 3 (м.) – всього машинок було у дітей.

Відповідь: у дітей було 3 машинки.

Завдання 2

7 = 5 + 2      6 = 4 + 2     5 = 3 + 2     4 = 2 + 2

3 = 1 + 2      1 = 1 + 0     0 = 0 + 0

Завдання 3

1 + 3 = 4        0 + 5 = 5

Завдання 4

0 + 1 = 1   до нуля додати один, буде один

0 + 4 = 4   нуль плюс чотири дорівнює чотирьом

0 + 2 = 2   нуль додати два дорівнює двом

0 + 6 = 6   нуль додати шість дорівнює шести

0 + 3 = 3   нуль додати три дорівнює трьом

0 + 5 = 5   нуль додати п’ять дорівнює п’яти

4 – 4 = 0    від чотирьох відняти чотири, буде нуль

7 – 7 = 0    сім мінус сім дорівнює нулю

�  Визнач закономірність, назви кісточки доміно

2 + 3 = 5    2 + 2 = 4    2 + 1 = 3    2 + 0 = 2

Інші завдання дивись тут...