Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 63   ЗВ'ЯЗОК ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ

Завдання 1   3 + 2 = 5    5 – 2 = 3    5 – 3 = 2

Завдання 2   «Родина» чисел 1, 4, 5:

4 + 1 = 5   1 + 4 = 5    5 – 1 = 4     5 – 4 = 1

Завдання 3  Взаємозв’язок дій додавання і віднімання:

2 + 1 = 3

3 – 1 = 2

3 – 2 = 1

5 + 3 = 8

8 – 3 = 5

8 – 5 = 3

4 + 3 = 7

7 – 3 = 4

7 – 4 = 3

Завдання 4 На мотузці зав'язали 3 вузли. На скільки частин поділилася мотузка?

Міркуємо так: для трьох вузлів мотузка поділилась на 2 частини.

●———●——●

� Розшифрували записи:  10 – 1 = 9    9 – 0 = 9    9 – 1 = 8

 

СТОРІНКА 64   ТАБЛИЦЯ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ 4

Завдання 1  Склад числа 4:  

4 = 3 + 1      4 = 2 + 2     4 = 1 + 3

Завдання 2  Додавання частинами (при додаванні розкладаємо другий доданок на два за його складом):

5 + 4 = 5 + 3 + 1 = 9

5 + 4 = 5 + 2 + 2 = 9

5 + 4 = 5 + 1 + 3 = 9

Завдання 3  

Додавання числа 4:  1 + 4 = 5    2 + 4 = 6    3 + 4 = 7     4 + 4 = 8     5 + 4 = 9      6 + 4 = 10

Віднімання числа 4:  5 – 4 = 1    6 – 4 = 2     7 – 4 = 3     8 – 4 = 4     9 – 4 = 5     10 – 4 = 6

Завдання 4   Проста задача на додавання

УМОВА  У Софійки було 6 повітряних кульок. Їй купили  ще 4 кульки лінійку.

ЗАПИТАННЯ Скільки кульок стало в дівчинки?

Було

Купили

Стало

6 кульок

4 кульки

?

Короткий запис

Було — 6 кульок

Купили — 4 кульки

Стало — ?

Схема

Розв'язання

6 + 4 = 10 (к.) – кульок стало в  дівчинки.

Відповідь: у дівчинки стало 10 кульок.

� Розшифрували записи:  0 + 0 = 0     8 + 2 = 10     1 + 1 = 2

 

СТОРІНКА 65   ПЕРЕСТАВНИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ

Завдання 1  Переставний закон додавання:  4 + 2 = 2 + 4

Завдання 2 

1) У вазі 2 червоні тюльпани і 3 жовті. Скільки тюль­панів у вазі?

2 + 3 = 5 (т.)           2 і 3 всього 5

2) У вазі 3 жовті тюльпани і 2 червоні. Скільки тюль­панів у вазі?

3 + 2 = 5 (т.)           3 і 2 всього 5

Завдання 3, 4 Переставний закон додавання — від переставляння додан­ків місцями значення суми не змінюється.

Зручніше до більшого числа додавати менше число:

3 + 2 = 5                   6 + 1 = 7     1 + 4 = 4 + 1 = 5   

1 + 6 = 6 + 1 = 7        4 + 2 = 6     2 + 4 = 4 + 2 = 6

� Задача на зменшення на деяке число

Довжина зошита 3 долоні, а ширина — на 1 долоню менша. Яка ши­рина зошита?

Короткий запис

Довжина — 3 долоні

Ширина — ?, на 1 долоню менше

Схема

Розв'язання

3 – 1 = 2 (д.) – ширина зошита.

Відповідь: ширина зошита — 3 долоні.

� Задача на збільшення на деяке число

Яка ширина парти, якщо вона на 4 долоні більша, ніж довжина зошита?

Короткий запис

Довжина зошита — 3 долоні

Ширина парти — ?, на 4 долоні більше

Схема

Розв'язання

3 + 4 = 7 (д.) – ширина парти.

Відповідь: ширина парти — 7 долонь.

 

СТОРІНКА 66    ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ 5

Завдання 1   5 + 5 = 10

Завдання 2   3 + 5 = 8

Завдання 3  Переставний закон додавання:

1 + 5 = 5 + 1 = 6       2 + 5 = 5 + 2 = 7

3 + 5 = 5 + 3 = 8       4 + 5 = 5 + 4 = 9       

Завдання 4

1) Проста задача на знаходження суми

У зеленому вагоні 2 пасажири, а в блакитному – 8 пасажирів. Скільки всього пасажирів у цих вагонах?

Зелений вагон

Блакитний вагон

Всього

2 пасажири

8 пасажирів

?

Короткий запис

Зелений  вагон — 2 пасажири

Блакитний вагон — 8 пасажирів

Всього — ?

Схема

Розв'язання

2 + 8 = 10 (п.) – всього пасажирів у цих вагонах.

Відповідь: у цих вагонах 10 пасажирів.

2) Проста задача на збільшення на деяке число

У блакитному вагоні було 8 пасажирів, а в зеленому – на 2 пасажири більше. Скільки пасажирів у зеленому вагоні?

Короткий запис

Блакитний вагон — 8 пасажирів

Зелений вагон — ?, на 2 пасажири більше

Короткий запис

Блакитний вагон — 8 пасажирів

Зелений вагон — ?, стільки ж і ще 2 пасажири

Схема

Розв'язання

8 + 2 = 10 (п.) – пасажирів у зеленому вагоні.

Відповідь: у зеленому вагоні 10 пасажирів.

� Склади іграшки в один ящик, перекладаючи їх по одній. Як зробити це найшвидше? Запиши математичними діями

5 + 1 = 6   у третій ящик кладемо іграшку з першого ящика

6 + 1 = 7      у третій ящик кладемо іграшку з другого ящика

7 + 1 = 8      у третій ящик кладемо іграшку з другого ящика

 

СТОРІНКА 67  ВІДНІМАННЯ 5, РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ

Завдання 1 Додавання числа 5  

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання:

5 + 1 = 6     6 – 5 = 1        6 – 1 = 5

5 + 2 = 7     7 – 5 = 2        7 – 2 = 5

5 + 3 = 8     8 – 5 = 3        8 – 3 = 5

5 + 4 = 9     9 – 5 = 4        9 – 4 = 5

5 + 5 = 10   10 – 5 = 5      10 – 5 = 5

Завдання 2, 3  Щоб дізнатися, на скільки одне число більше або менше від іншого, потрібно від більшого числа відняти менше число.

� Прості задачі на різницеве порівняння

У воді плавало 8 раків та 3 рибки. Кого менше? На скільки?

Короткий запис

Раки — 8 тварин

Рибки — 3 тварини, на ? менше

Схема

Розв'язання

3 < 8   рибок було менше, ніж раків

8 – 3 = 5 (р.) – на стільки менше було рибок, ніж раків.

Відповідь: було на 5 рибок менше, ніж раків.

� У воді плавало 8 раків та 3 рибки. Кого більше? На скільки?

Короткий запис

Раки — 8 тварин, на ? більше

Рибки — 3 тварини

Схема

Розв'язання

8 > 3   раків було більше, ніж рибок

8 – 3 = 5 (р.) – на стільки більше було раків, ніж рибок.

Відповідь: було на 5 раків більше, ніж рибок.

Завдання 4 Проста задача на різницеве порівняння

Дітям на сніданок дали 10 яблук та 8 апельсинів. Чого дали більше? На скільки?

Короткий запис

Яблук — 10 штук, на ? більше

Апельсинів — 8 штук

Схема

Розв'язання

10 > 8    яблук дали більше, ніж апельсинів

10 – 8 = 2 (ябл.) – на стільки більше дали яблук, ніж апельсинів.

Відповідь: дали на 2 яблука більше, ніж апельсинів.

� На числовому промені кожне число більше від свого попереднього на 1, кожне попереднє число мен­ше від наступного теж на 1.

 

СТОРІНКА 68    ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ 6

Завдання 1  Зручніше до більшого числа додавати менше, застосувавши переставний закон додавання:

2 + 6 = 6 + 2 = 8        1 + 6 = 6 + 1 = 7     3 + 6 = 6 + 3 = 9

4 + 6 = 6 + 4 = 10      2 + 4 = 4 + 2 = 6

Завдання 2

8 – 6 = 2      від восьми відняти шість, буде два

7 – 6 = 1      сім мінус шість дорівнює одному

9 – 6 = 3      від дев'яти відняти шість, буде три

10 – 6 = 4    десять зменшити на шість – буде чотири

6 – 6 = 0      шість мінус шість дорівнює нулю

Завдання 3 Додавання числа 6

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання:

«Родина» чисел  1, 6, 7:  6 + 1 = 7    1 + 6 = 7      7 – 6 = 1       7 – 1 = 6

«Родина» чисел  2, 6, 8:  6 + 2 = 8    2 + 6 = 8      8 – 6 = 2       8 – 2 = 6

«Родина» чисел  3, 6, 9:  6 + 3 = 9    3 + 6 = 9      9 – 6 = 3       9 – 3 = 6

«Родина» чисел  4, 6, 10: 6 + 4 = 10  4 + 6 = 10    10 – 6 = 4     10 – 4 = 6

Завдання 4  Наступна фігура: трикутник, квадрат, п’ятикутник, трикутник.

� На першій гілці висіло 4 жолуді, а на другій – 5 жолудів. 3 першої гілки зірвали 2 жолуді, а з другої — 3.

1) Скільки жолудів зірвали?

2 + 3 = 5 (ж.) – жолудів зірвали.

2) Скільки жолудів залишилося на кожній гілці?

4 – 2 = 2 (ж.) – жолудів залишилось на першій гілці.

5 – 3 = 2 (ж.) – жолудів залишилось на другій гілці.

3) Скільки жолудів залишилося на обох гілках?

2 + 2 = 4 (ж.) – жолудів залишилось на обох гілках.

 

СТОРІНКА 69

Завдання 1  Задача на знаходження суми трьох доданків

У дворі 5 курок, півень і 2 курчат. Скільки птахів у дворі?

Кури

Півні

Курчата

Всього

5 птахів

1 птах

2 птахів

?

Короткий запис

Курки — 5 птахів

Півні — 1 птах

Курчата — 2 птаха

Всього — ?

Схема

Розв'язання

5 + 1 + 2 = 8 (пт.) – птахів у дворі.

Відповідь: у дворі 8 птахів.

Завдання 2  Рівняння

4 + 3 = 7

Завдання 3

6 + 1 = 1 + 6 = 7     6 + 2 = 2 + 6 = 8

6 + 3 = 3 + 6 = 9     6 + 4 = 4 + 6 = 10

Завдання 4 Дано 6 трикутників, 4 круги і 3 квадрати

6 – 4 = 2 (фігур) – на стільки більше трикутників, ніж кругів (на стільки менше кругів, ніж трикутників).

4 – 3 = 1 (фігура) – на стільки більше кругів, ніж квадратів (на стільки менше квадратів, ніж кругів).

6 – 3 = 3 (фігури) – на стільки більше трикутників, ніж квадратів (на стільки менше квадратів, ніж трикутників).

4 + 3 = 7 (фігур) – всього кругів і квадратів.

Завдання 5  Геометричні фігури: точка, відрізок, промінь, крива, ламана незамкнена, ламана замкнена (п’ятикутник, трикутник).

� 6 – 3 = 3    + 3 = 9    3 + 5 = 8    7 – 5 = 2

Інші завдання дивись тут...