Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Вправа 474  Множення

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5 = 15   по 3 узяти 5 разів (або 5 разів узяти по 3)

 

Завдання 475 

Додавання однакових доданків можна замінити множенням:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 5      

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 6

3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 4

7 + 7 = 7 • 2

8 + 8 + 8 + 8 = 8 • 4

9 + 9 + 9 = 9 • 3

Множення можна розкласти на суму однакових доданків:

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8 

5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

7 • 9 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7

4 • 3 = 4 + 4 + 4

 

 

Завдання 476  Проста задача на множення

1, 3) Кожен із п’яти клоунів має 2 кульки. Скільки кульок мають клоуни?

Кульок у 1 клоуна

Кількість клоунів

Загальна кількість кульок

2

5

?

Короткий запис

Кульки — ? к., 5 клоунів по 2 кульки

Схема

Розв’язання

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (к.) – кульок мають клоуни.

Відповідь: клоуни мають 10 кульок.

 

2) Кожен із п’яти клоунів має 3 кульки. Скільки кульок мають клоуни?

Кульок у 1 клоуна

Кількість клоунів

Загальна кількість кульок

3

5

?

Короткий запис

Кульки — ? к., 5 клоунів по 3 кульки

Розв’язання

3 • 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =15 (к.) – кульок мають клоуни.

Відповідь: клоуни мають 15 кульок.

 

Завдання 477  На скільки 2 • 4 більше, ніж 2 • 3?

Міркуємо так.

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8   по 2 взяти 4 рази (або 4 рази взяти по 2)

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 6        по 2 взяти 3 рази (або 3 рази взяти по 2)

2 • 4 > 2 • 3  на 2        оскільки 2 • 4 – 2 • 3 = 8 – 6 = 2

 

Завдання 478

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20      по 5 клітинок 4 стовпчики (або 4 стовпчики по 5 клітинок)

6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 18            по 6 клітинок 3 стовпчики (або 3 стовпчики по 6 клітинок)

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16      по 4 клітинки 4 стовпчики або по 4 клітинки 4 рядки (або 4 стовпчики по 4 клітинки або 4 рядки по 4 клітинки)

 

Завдання 479  Кожний крок чоловічка має довжину 2 клітинки. Скільки клітинок пройде чоловічок за 4 кроки?

Клітинок у 1 кроці

Кількість кроків

Загальна кількість клітинок

4

4

?

Короткий запис

Пройде — ? кл., 4 кроки по 4 клітинки

Розв’язання

4 • 4 = 16 (кл.) – клітинок пройде чоловічок.

Відповідь: чоловічок пройде 16 клітинок.

 

Завдання 480, 481

Перший множник • Другий множник = Добуток

3 • 4 = 12     по 3 клітинки 4 стовпчики (або 4 стовпчики по 3 клітинки)

4 • 3 = 12     по 4 клітинки 3 стовпчики (або 3 стовпчики по 4 клітинки)

3 • 4 = 4 • 3

Переставний закон множення:  а • b = b • а  (від перестановки множників добуток не змінюється)

 

Завдання 482

1) 3 • 7 = 21  по 3 клітинки 7 стовпчиків (або 7 стовпчиків по 3 клітинки)

7 • 3 = 21      по 7 клітинок 3 рядки  (або 3 рядки по 7 клітинок)

2) 4 • 4 = 16  по 4 клітинки 4 стовпчики (або 4 стовпчики по 4 клітинки)

4 • 4 = 16      по 4 клітинки 4 рядки (або 4 рядки по 4 клітинки)

 

Завдання 483  Проста задача на множення

У тижні 7 днів. Скільки днів у трьох тижнях?

Днів у 1 тижні

Кількість тижнів

Загальна кількість днів

7

3

?

Короткий запис

1 тиждень  — 7 днів

3 тижні  — ? днів

Розв’язання

7 • 3 = 21 (дн.) – днів у трьох таких тижнях.

Відповідь: у трьох таких тижнях 21 день.

 

Завдання 484 Множення числа 4

Сплели «мереживо»:

4 + 4 —> 8 + 4 —> 12 + 4 —> 16 + 4 —> 20 + 4 —> 24 + 4 —> 28 + 4 —> 32 + 4 —> 36 + 4 = 40

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до 100 або заданого числа.

Завдання 485  Маємо 5 купюр по 2 грн і 2 купюри по 5 грн

1) У якій купці більше купюр? У першій купці (5 > 2)

2) У якій купці купюри дорожчі? У другій купці   (5 грн > 2 грн)

3) У якій купці більше грошей? Грошей однаково (2 • 5 = 5 • 2)

 

Завдання 486 Маємо добутки 4 • 3, 2 • 4, 2 • 3 Не обчислюючи, визнач, який із добутків найбіль­ший, а який — найменший.

Міркуємо так.

4 • 3 = 3 • 4, тоді порівняємо 3 • 4 > 2 • 4, а 2 • 4 > 2 • 3

Тому маємо добутки в порядку зростання (від меншого до більшого):

2 • 3 (найменший)    2 • 4     4 • 3 (найбільший)

 

Завдання 487  У трикутника 3 сторони. Скільки сторін у чотирьох трикутників?

1 спосіб (множення)

Сторін у 1 трикутника

Кількість трикутників

Загальна кількість сторін

3

4

?

Короткий запис

Сторони — ? ст., 4 трикутники по 3 сторони

Розв’язання

3 • 4 = 12 (ст.) – сторін у чотирьох трикутників.

2 спосіб (знаходження суми)

Перший трикутник

Другий трикутник

Третій трикутник

Четвертий трикутник

Всього

3 сторони

3 сторони

3 сторони

3 сторони

?

Короткий запис

Перший трикутник — 3 сторони

Другий трикутник — 3 сторони

Третій трикутник — 3 сторони

Четвертий трикутник — 3 сторони

Всього — ?

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (ст.) – сторін у чотирьох трикутників.

Відповідь: у чотирьох трикутників 12 сторін.

 

Завдання 488

1) по 2 грн 5 купюр (або 5 купюр по 2 грн)   2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (грн)

2) по 5 грн 2 купюри (або 2 купюри по 5 грн) 5 • 2 = 5 + 5 = 10 (грн)

Інші завдання дивись тут...