Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М.", 2019 р.

Завдання 539, 540 Ділення на число 2

 

Проста задача на множення. У клоуна є 10 черевиків. Скільки пар (по 2) черевиків він може скласти?

10 черевиків — це ? пар по 2 черевики

Черевиків у 1 парі

Кількість пар

Загальна кількість черевиків

2

?

10

Короткий запис

Пари — ? п., 10 черевиків уміщають по 2 черевики

Схема

Розв’язання

10 : 2 = 5 (п.) – пар черевиків він може скласти.

Відповідь: він може скласти 5 пар черевиків.

 

Завдання 541 Порядок дій

18 : 2 + 16 = 9 + 16 = 25

1) 18 : 2 = 9

2) 9 + 16 = 16 + 4 + 5 = 20 + 5 = 25

45 – 2 5 = 45 – 10 = 35

1) 2 • 5 = 10

2) 45 – 10 = 35

14 : 2 – 6 = 7 – 6 = 1

1) 14 : 2 = 7

2) 7 – 6 = 1

29 + 8 : 2 = 29 + 4 = 33

1) 8 : 2 = 4

2) 29 + 4 = 29 + 1 + 3 = 30 + 3 = 33

2 • 8 – 15 = 16 – 15 = 1

1) 2 • 8 = 16

2) 16 – 15 = 1

58 + 6 : 2 = 58 + 3 = 61

1) 6 : 2 = 3

2) 58 + 3 = 58 + 2 + 1 = 60 + 1 = 61

12 : 2 + 25 = 6 + 25 = 31

1) 12 : 2 = 6

2) 6 + 25 = 25 + 5 + 1 = 30 + 1 = 31

35 – 16 : 2 = 35 – 8 = 27

1) 16 : 2 = 8

2) 35 – 8 = 25 + (10 – 8) = 25 + 2 = 27

Якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують дії множення і ділення, а потім — додавання і віднімання.

Завдання 542 Проста задача на зменшення у декілька разів

Оля зробила 10 «ліліпутських» кроків. Скільки кро­ків вона зробила лівою ногою?

Міркуємо так

Короткий запис

Дві ноги — 10 кроків

Одна нога  — ?, у 2 рази менше

Якщо Оля зробила 10 «ліліпутських» кроків двома ногами, тоді одною ногою вона зробила у 2 рази менше кроків:

10 : 2 = 5 (кр.) – кроків зробила лівою ногою.

Відповідь: лівою ногою зробила 5 кроків.

 

Завдання 543  Розплели «мереживо»:

100 – 12 —> 88 – 12 —> 76 – 12 —> 64 – 12 —> 42 – 12 —> 40 – 12 —> 28 – 12 —> 16 – 12 = 4

Числові «мережива» розплітають так: від числа віднімають певне число, потім від різниці — знову те саме число, і так продовжують, доки різниця не наблизиться до 0 або заданого числа.

Завдання 544  АВ = 5 клітинок, СD = 10 клітинок, ЕК = 11 клітинок, МN = 8 клітинок, ОР = 9 клітинок.  Який відрізок у два рази довший, ніж відрізок АВ?

Міркуємо так

5 • 2 = 10 (клітинок) – відрізок СD

 

Завдання 545  Висота зеленої колони 18 дм. Яка висота половини червоної колони?

Таку задачу можна розглядати як задача на ділення, тоді

18 дм — це 2 половини по ? дм

Короткий запис

Висота половини — ? дм, 18 дм розділити на 2 порівну

Розв’язання

10 : 2 = 5 (дм) – висота половини червоної колони.

Відповідь: висота половини червоної колони 9 дм.

Таку задачу можна розглядати як задача на зменшення у декілька раз, тоді

Короткий запис

Зелена — 18 дм

Половина червоної — ? дм, у 2 рази менша

Розв’язання

18 : 2 = 9 (дм) – висота половини червоної колони.

Відповідь: висота половини червоної колони 9 дм.

Завдання 546

2 • 6 = 12     7 • 2 = 14      8 : 2 = 4     18 : 2 = 9

4 • 2 = 8       9 • 2 = 18      6 : 2 = 3     14 : 2 = 7

2 • 5 = 10     8 • 2 = 16      4 : 2 = 2     16 : 2 = 8

 

Завдання 547  Множення числа 2

2 • 5 = 10     2 • 4 = 8   2 • 6 = 12     2 • 2 = 4     2 • 9 = 18     2 • 3 = 6   2 • 7 = 14     2 • 8 = 16

Завдання 548  Розплели «мереживо»:

99 – 18 —> 81 – 18 —> 63 – 18 —> 45 – 18 —> 27 – 18 = 9

 

Завдання 549 

1) Проста задача на ділення

Десять м'ячів поділили на 2 однакові групи. Скільки м'ячів у кожній групі?

10 м'ячів — це 2 групи по ? м'ячів

М’ячів у 1 групі

Кількість груп

Загальна кількість м’ячів

?

2

10

Короткий запис

У групі — ? м., 10 м'ячів розділити на 2 порівну

Розв’язання

10 : 2 = 5 (м.) – м'ячів у кожній групі.

Відповідь: у кожній групі 5 м'ячів.

 

2) Проста задача на ділення на вміщення

Десять м'ячів поділили на групи, по 2 м'ячі в кожній. Скільки груп отримали?

10 м'ячів — це ? груп по 2 м'ячі

М’ячів у 1 групі

Кількість груп

Загальна кількість м’ячів

2

?

10

Короткий запис

У групі — ? м., 10 м'ячів уміщають по 2 м'ячі

Розв’язання

10 : 2 = 5 (г.) – груп отримали.

Відповідь: отримали 5 груп.

 

Завдання 550

1) Проста задача на ділення на вміщення

У рибака є купюри по 2 лимони. Рибальський човен коштує 16 ли­монів. Скільки таких купюр по­трібно, щоб купити човен?

16 лимонів — це ? купюр по 2 лимони

Лимонів у 1 купюрі

Кількість купюр

Загальна кількість лимонів

2

?

16

Короткий запис

Купюри — ? к., 16 лимонів уміщають по 2 лимони

Розв’язання

16 : 2 = 8 (к.) – таких купюр потрібно.

Відповідь: потрібно 8 таких купюр.

 

2) Проста задача на ділення

За два однакові весла заплатили 16 лимонів. Скільки лимонів коштує одне весло?

16 лимонів — це 2 весла по ? лимонів

Лимонів за 1 весло

Кількість весел

Загальна кількість лимонів

?

2

16

Короткий запис

Ціна весла — ? л., 16 лимонів розділити на 2 порівну

Розв’язання

16 : 2 = 8 (л.) – лимонів коштує одне весло.

Відповідь: одне весло коштує 8 лимонів.

 

Завдання 551 

2 • 7 – 14 = 14 – 14 = 0

1) 2 • 7 = 14

2) 14 – 14 = 0

6 : 2 + 17 = 3 + 17 = 20

1) 6 : 2 = 3

2) 3 + 17 = 10 + 10 = 20

45 + 18 : 2 = 45 + 9 = 54

1) 18 : 2 = 9

2) 45 + 9 = 45 + 5 + 4 = 50 + 4 = 54

66 – 2 4 = 66 – 8 = 58

1) 2 • 4 = 8

2) 66 – 8 = 56 + (10 – 8) = 56 + 2 = 58

2 • 6 + 12 = 12 + 12 = 24

1) 2 • 6 = 12

2) 12 + 12 = 24

18 : 2 + 28 = 9 + 28 = 37

1) 18 : 2 = 9

2) 9 + 28 = 20 + 17 = 37

42 – 14 : 2 = 42 – 7 = 35

1) 14 : 2 = 7

2) 42 – 7 = 42 – 2 – 5 = 40 – 5 = 35

19 + 4 : 2 = 19 + 2 = 21

1) 4 : 2 = 2

2) 19 + 2 = 19 + 1 + 1 = 21

Завдання 552, 553 Ділення 

Ділене : Дільник = Частка

14 : 2 = 7     18 : 3 = 6     10 : 5 = 2

 

Завдання 554  У рівності з таблиці множення числа 2 всі числа зашифрували буквами А • Б = В. Яка буква позначає най­більше число?

Міркуємо так.  Якщо говоримо про таблицю множення числа 2, тоді рівність А • Б = В можна записати 2 • Б = В.

Добуток завжди більший за множник, тому тут найбільше число позначає буква В.

Відповідь: буква В

 

Завдання 555  Проста задача на ділення на вміщення

У крамниці покупцеві розміняли купюру 10 грн монетами по 2 грн. Скільки монет отримав покупець?

10 грн — це ? монет по 2 грн

Номінал 1 монети

Кількість монет

Загальна сума

2 грн

?

10 грн

Короткий запис

Монети — ? м., 10 грн уміщають по 2 грн

Розв’язання

10 : 2 = 5 (м.) – монет отримав покупець.

Відповідь: покупець отримав 5 монет.

 

Завдання 556

2 • 9 = 18     4 • 2 = 8      16 : 2 = 8      10 : 2 = 5

7 • 2 = 14     2 • 5 = 10     12 : 2 = 6     14 : 2 = 7

2 • 6 = 12     8 • 2 = 16     18 : 2 = 9     6 : 2 = 3

Інші завдання дивись тут...