Інші завдання дивись тут...

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д."

Сторінка 52 КРОК 1  Завдання 1

Рівності:  22 + 3 = 25     2 + х = 5

Нерівності:  32 > 23       4 < а

 

Завдання 2

20 + 30 = 50    20 + 57 = 77    20 + 3 = 23    20 + 80 = 100    20 + 20 = 40   20 + 60 = 80

20 + 44 = 64    20 + 9 = 29     20 + 15 = 35

 

Завдання 3

Зменшили число 45 на 20, 10, 5, 1:

45 – 20 = 25     45 – 10 = 35    45 – 5 = 40    45 – 1 = 44

Збільшили число 45 на 20, 10, 5, 1:

45 + 20 = 65    45 + 10 = 55    45 + 5 = 50    45 + 1 = 46

 

Завдання 4  Їжачку до лісової школи треба пройти 85 м, а білочці 50 м і 40 м. Хто пройде більшу відстань до лісової школи?

1) 50 + 40 = 90 (м) – відстань до лісової школи треба пройти білочці

2) 90 м > 85 м  більшу відстань пройде білочка

 

Завдання 5  Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

12 – 5 = 7   (бо 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12)

70 – 50 = 20  (бо 20 + 50 = 70)

42 – 2 = 40  (бо 40 + 2 = 42)

 

Завдання 6  Порядок дій

12 + (10 + 20) = 12 + 30 = 42

40 – (30 + 10) = 40 – 40 = 0

3 + (87 – 5) = 3 + 82 = 85

44 + (24 – 20) = 44 + 4 = 48

27 – (22 – 2) = 27 – 20 = 7

56 – (2 + 3) = 56 – 5 = 51

 

Сторінка 53  КРОК 2 Завдання 1

Геометричні фігури: циліндр, піраміда, куля, куб

 

Завдання 2

7 + (3 + 2) = (7 + 3) + 2 = 10 + 2 = 12

9 + (1 + 4) = (9 + 1) + 4 = 10 + 4 = 14

 

Завдання 3

1) На лівій шальці стоїть 9 кг цукру, гиря 5 кг і 1 кг, на правій – гиря. Яка гиря стоїть на правій шальці терезів?

9 + 5 + 1 = (9 + 1) + 5 = 15 (кг)

2) На лівій шальці стоїть 5 кг цукру, гиря 5 кг і 2 кг, на правій – гиря. Яка гиря стоїть на правій шальці терезів?

5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12 (кг)

 

Завдання 4  Складена задача на додавання суми до числа

У кошику було 35 горіхів. Ліда принесла ще 7 горіхів, а Олег — 3 горіхи. Скільки всього горіхів стало в кошику?

Було

Принесли

Стало

35 горіхів

7 горіхів і 3 горіхи

?

Короткий запис

Було — 35 горіхів

Принесли — ?, 7 горіхів і 3 горіхи

Стало — ?

Схема

Вираз    35 + (7 + 3)

Короткий запис №1

Ліда — 7 горіхів

Олег — 3 горіхи

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 35 горіхів

Принесли — 10 горіхів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього горіхів принесли діти?

2) Скільки горіхів стало в кошику?

Розв’язання

1) 7 + 3 = 10 (г.) – всього горіхів принесли діти

2) 35 + 10 = 45 (г.) – горіхів стало в кошику

2 спосіб

Оскільки спочатку горіхи поклала Ліда, а потім Олег, тому

Короткий запис

Було — 35 горіхів

Принесла Ліда — 7 горіхів

Стало (Було) — ?

Приніс Олег — 3 горіхи

Стало — ?

Схема

Вираз    (35 + 7) + 3

Короткий запис №1

Було — 35 горіхів

Принесла Ліда — 7 горіхів

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 42 горіхи

Приніс Олег — 3 горіхи

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки горіхів стало, коли Ліда принесла горіхи?

2) Скільки горіхів стало в кошику?

Розв’язання

1) 35 + 7 = 42 (г.) –  горіхів стало, коли Ліда принесла горіхи.

2) 42 + 3 = 45 (г.) – горіхів стало в кошику

3 спосіб (проста задача)

Короткий запис

Було — 35 горіхів

Принесла Ліда — 7 горіхів

Приніс Олег — 3 горіхи

Стало — ?

Схема

Розв’язання

35 + 7 + 3 = 45 (г.) – горіхів стало в кошику

Відповідь: у кошику стало 45 горіхів

 

Завдання 5 Додавання частинами

45 + 8 = 45 + (5 + 3) = (45 + 5) + 3 = 50 + 3 = 53

36 + 9 = 36 + (4 + 5) = (36 + 4) + 5 = 40 + 5 = 45

24 + 8 = 24 + (6 + 2) = (24 + 6) + 2 = 30 + 2 = 32

66 + 7 = 66 + (4 + 3) = (66 + 4) + 3 = 70 + 3 = 73

58 + 5 = 58 + (2 + 3) = (58 + 2) + 3 = 60 + 3 = 63

 

Сторінка 54  КРОК 3 Завдання 1

3 + 2 > 3 – 2       12 < 15 – 2       13 – 3 > 13 – 10     33 – 3 < 53 – 10

 

Завдання 2, 3 Дано 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88

Збільшити число на 1 – означає знайти наступне число: 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89

Зменшити число на 1 – означає знайти попереднє число: 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87

Збільшили на 10 (додали число 10): 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98

Зменшили на 10 (відняли число 10): 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78

 

Завдання 4  Числа 24, 7, 5, 48, 6, 51, 23, 2, 67, 9, 15, 3, 4. Сума яких чисел дорівнює круглому числу (число, що закінчується цифрою 0)?

24 + 6 = 30     7 + 3 = 10      7 + 23 = 30

5 + 15 = 20     48 + 2 = 50    6 + 4 = 10

51 + 9 = 60     23 + 67 = 90    67 + 3 = 70

 

Завдання 5

47 + 5 = 47 + (3 + 2) = 47 + 3 + 2 = 50 + 2 = 52

79 + 5 = 79 + (1 + 4) = 79 + 1 + 4 = 80 + 4 = 84

 

Завдання 6

56 + 7 = 56 + 4 + 3 = 60 + 3 = 63

38 + 7 = 38 + 2 + 5 = 40 + 5 = 45

29 + 7 = 29 + 1 + 6 = 30 + 6 = 36

75 + 7 = 75 + 5 + 2 = 80 + 2 = 82

 

Завдання 7

1) 47 + 5 = 47 + 3 + 2 = 50 + 2 = 52

   47 + 6 = 47 + 3 + 3 = 50 + 3 = 53

   47 + 7 = 47 + 3 + 4 = 50 + 4 = 54

   47 + 8 = 47 + 3 + 5 = 50 + 5 = 55

   47 + 9 = 47 + 3 + 6 = 50 + 6 = 56

2) 5 + 25 = 30   

   6 + 25 = 25 + 5 + 1 = 30 + 1 = 31

   7 + 25 = 25 + 5 + 2 = 30 + 2 = 32

   8 + 25 = 25 + 5 + 3 = 30 + 3 = 33

   9 + 25 = 25 + 5 + 4 = 30 + 4 = 34

 

Завдання 8 Перемалюй квадрат зі стороною 3 см у зошит. Домалюй до нього прямокутник так, щоб фігури мали одну спільну сторону. Знайди периметр прямокутника.

Р = 4 см + 3 см + 4 см + 3 см = 14 см

 

Сторінка 55 КРОК 4 Завдання 1

Геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник, коло, прямокутник

 

Завдання 2

1) Якщо а = 4, тоді 36 + а = 36 + 4 = 40

Якщо а = 7, тоді 36 + а = 36 + 7 = 36 + 4 + 3 = 40 + 3 = 43

Якщо а = 0, тоді 36 + а = 36 + 0 = 36

Якщо а = 2, тоді 36 + а = 36 + 2 = 38

Якщо а = 6, тоді 36 + а = 36 + 6 = 36 + 4 + 2 = 40 + 2 = 42

Якщо а = 8, тоді 36 + а = 36 + 8 = 36 + 4 + 4 = 40 + 4 = 44

Якщо а = 10, тоді 36 + а = 36 + 10 = 46

2) Якщо а = 4, тоді а + 15 = 4 + 15 = 19

Якщо а = 7, тоді а + 15 = 7 + 15 = 15 + 5 + 2 = 20 + 2 = 22

Якщо а = 0, тоді а + 15 = 0 + 15 = 15

Якщо а = 2, тоді а + 15 = 2 + 15 = 17

Якщо а = 6, тоді а + 15 = 6 + 15 = 15 + 5 + 1 = 20 + 1 = 21

Якщо а = 8, тоді а + 15 = 8 + 15 = 15 + 5 + 3 = 20 + 3 = 23

Якщо а = 10, тоді а + 15 = 10 + 15 = 25

 

Завдання 3  Як перевезти дітей за допомогою такого транспорту?

12 = 10 + 2

19 = 5 + 10 + 4

20 = 5 + 5 + 5 + 5

 

Завдання 4, 5  Порозрядне додавання з переходом через десяток:

48 + 32 = 40 + 30 + (8 + 2) = 70 + 10 = 80

64 + 26 = 60 + 20 + (4 + 6) = 80 + 10 = 90

36 + 24 = 30 + 20 + (6 + 4) = 50 + 10 = 60

28 + 42 = 20 + 40 + (8 + 2) = 60 + 10 = 70

29 + 51 = 20 + 50 + (9 + 1) = 70 + 10 = 80

65 + 25 = 60 + 20 + (5 + 5) = 80 + 10 = 90

47 + 23 = 40 + 20 + (7 + 3) = 60 + 10 = 70

 

Завдання 6  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Оля годує 16 кролів, а Сергій — на 4 більше. Скільки кролів годує Сергій? Скільки кролів годують Оля і Сергій разом?

Оля

Сергій

Всього

16 кролів

на 4 кролі більше

?

Короткий запис

Оля — 16 кролів

Сергій — ?, на 4 кролі більше

Всього — ?

Схема

Вираз    16 + (16 + 4)

Короткий запис №1

Оля — 16 кролів

Сергій — ?, на 4 кролі більше

Короткий запис №2
Оля — 16 кролів

Сергій — 20 кролів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кролів годує Сергій?

2) Скільки кролів годують Оля і Сергій разом?

Розв’язання

1) 16 + 4 = 20 (кр.) – кролів годує Сергій

2) 16 + 20 = 36 (кр.) – кролів годують Оля і Сергій разом

Відповідь: Оля і Сергій разом годують 36 кролів

 

Сторінка 56 Завдання 7  Продовж закономірності. Запиши відповідні рівності

70

60

50

40

30

20

10

70 – 10 = 60      60 – 50 = 40    50 – 10 = 40    40 – 10 = 30   30 – 10 = 20   20 – 10 = 10

7

10

13

16

19

22

25

7 + 3 = 10    10 + 3 = 13    13 + 3 = 16    16 + 3 = 19    19 + 3 = 22    22 + 3 = 25

 

Завдання 8  Намалюй такий прямокутник, який можна розрізати на два квадрати

4 см = 2 см + 2 см

6 см = 3 см + 3 см

8 см = 4 см + 4 см

10 см = 5 см + 5 см

КРОК 5 Завдання 1

Для покупки приготували 50 грн. Капуста цвітна — 21 грн, капуста — 11 грн, броколі — 26 грн. Знайди вартість покупки. Чи вистачить на все грошей?

21 + 11 + 26 = 58 (грн) – вартість покупки

50 грн < 58 грн      

Відповідь: не вистачить

 

Завдання 2

1) 18 + 4 = 18 + 2 + 2 = 20 + 2 = 22

17 + 7 = 17 + 3 + 4 = 20 + 4 = 24

15 + 9 = 15 + 5 + 4 = 20 + 4 = 24

21 + 2 = 23      

16 + 6 = 16 + 4 + 2 = 20 + 2 = 22

18 + 5 = 18 + 2 + 3 = 20 + 3 = 23

2) 25 – 2 = 23  

24 – 6 = 24 – 4 – 2 = 20 – 2 = 18

22 – 3 = 22 – 2 – 1 = 20 – 1 = 19

25 – 9 = 25 – 5 – 4 = 20 – 4 = 16

19 – 4 = 15      

23 – 7 = 23 – 3 – 4 = 20 – 4 = 16

 

Завдання 3  Червоні — 6 метеликів, зелені — 3 метелики, блакитні — 7 метеликів, фіолетові — 1 метелик, оранжеві — 4 метелики

Колір

Червоні

Зелені

Блакитні

Фіолетові

Оранжеві

Метелики

6

3

7

1

4

Стовпець

1

2

3

4

5

Діаграма

Ч□□□□□□

З□□□

Б□□□□□□□

Ф□

О□□□□  

 

Сторінка 57 Завдання 4

10 – 3 = 7     184 = 14    13 – 5 = 8     266 = 20    12 – 7 = 5     11 – 8 = 3

8 + 3 = 11     9 + 4 = 13      5 + 5 = 10     6 + 6 = 12      9 + 7 = 16    7 + 8 = 15

 

Завдання 5, 6  Довжина хвоста лева 90 см, тигра — 60 см, а ягуа­ра — 50 см.

Ягуар, тигр, лев

На скільки сантиметрів хвіст лева довший, ніж тигра?

90 см > 60 см  на 30 см        90 – 60 = 30 (см)

На скільки сантиметрів хвіст лева довший, ніж ягуара?

90 см > 50 см  на 40 см       90 – 50 = 40 (см)

Зобрази відрізками відповідної довжини (1 клітинка — 10 см) довжину хвоста кожного звіра

хвіст ягуара — 5 клітинок, тигра — 6 клітинок, лева — 9 клітинок

 

КРОК 6  Завдання 1  Каністра — 30 л, банка — 3 л, пляшка — 1 л, банка — 2 л, каністра — 25 л, каністра — 10 л

Місткість якої посудини найбільша? Каністра 30 л

Скільки всього літрів води вміститься в усі посудини?

30 + 3 + 1 + 2 + 25 + 10 = (30 + 20 + 10) + (3 + 1 + 2 + 5) = 60 + 11 = 71 (л)

 

Сторінка 58 Завдання 2 Порядок дій

(26 + 3) – 7 = 29 – 7 = 22

(43 + 3) – 4 = 46 – 4 = 42

(66 + 13) – 9 = 79 – 9 = 70

 

Завдання 3 Щоб відняти число від суми, можна це число відняти від одного з доданків і до отриманого результату додати інший доданок:

(14 + 5) – 3 = (14 – 3) + 5 = 11 + 5 = 16

(14 + 5) – 3 = (5 – 3) + 14 = 2 + 14 = 16

 

Завдання 4

(7 + 5) – 8 = 12 – 8 = 4

 

(7 + 5) – 6 = 12 – 6 = 6

(7 + 5) – 6 = 7 – 6 + 5 = 1 + 5 = 6

 

(7 + 5) – 3 = 12 – 3 = 9

(7 + 5) – 3 = 5 – 3 + 7 = 2 + 7 = 9

(7 + 5) – 3 = 7 – 3 + 5 = 4 + 5 = 9

 

Завдання 5 Складена задача

У першому рулоні 18 м, а в другому — 19 м. Майстриня купила 5 метрів мережива. Скільки всього метрів мережива залишилося в магазині? А скільки всього було метрів мережива?

Розв’язання

1 спосіб

Було

Купила

Залишилось

18 м і 19 м

5 м

?

Вираз:   18 + 19 – 5

1) 18 + 19 = 20 + 17 = 37 (м) – всього метрів мережива було

2) 37 – 5 = 32 (м) – метрів мережива залишилося в магазині

2 спосіб

Вираз:   18 – 5 + 19

1) 18 – 5 = 13 (м) – метрів мережива залишилось у першому рулоні

2) 19 + 13 = 20 + 12 = 32 (м) – метрів мережива залишилося в магазині

3) 18 + 19 = 20 + 17 = 37 (м) – всього метрів мережива було

3 спосіб

Вираз:   19 – 5 + 18

1) 19 – 5 = 14 (м) – метрів мережива залишилось у другому рулоні

2) 18 + 14 = 20 + 12 = 32 (м) – метрів мережива залишилося в магазині

3) 18 + 19 = 20 + 17 = 37 (м) – всього метрів мережива було

 

Завдання 6

(56 + 3) – 5 = 59 – 3 = 54

(56 + 3) – 5 = 56 – 5 + 3 = 51 + 3 = 54

 

(27 + 3) – 10 = 30 – 10 = 20

(27 + 3) – 10 = 27 – 10 + 3 = 17 + 3 = 20

 

(6 + 13) – 9 = 19 – 9 = 10

(6 + 13) – 9 = (13 – 9) + 6 = 4 + 6 = 10

Інші завдання дивись тут...