Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д."

Сторінка 73  КРОК 1  Завдання 1

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (д.) – дітей іде на прогулянку.

Вихователь лічить дітей парами (двійками): 2, 4, 6, 8, 10

 

Завдання 2   3 + 3 + 3 + 3 = 12 (г.) – горіхів у білочки.  

Полічили горіхи трійками: 3, 6, 9, 12

 

Завдання 3  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 (г.) – головок часнику

 

Завдання 4

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 20 + 20 + 20 = 60

7 + 7 + 7 + 7 = 14 + 14 = 28             25 + 25 + 25 + 25 = 50 + 50 = 100

 

Сторінка 74  Завдання 5  Склали вирази для знаходження довжини кожної ламаної у сантиметрах і клітинках:

1) 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 21 (см)

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 42 (к.)

2) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 = 19 (см)

3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 = 38 (к.) 

Завдання 6

3 + 5 + 7 = (3 + 7) + 5 = 10 + 5 = 15       12 + 17 + 28 = (12 + 28) + 17 = 40 + 17 = 57

95 – 12 – 35 = 95 – 35 – 12 = 60 – 12 = 40 + (20 – 12) = 48

 

Завдання 7  Серед многокутників «зайвий» круг.

 

КРОК 2  Завдання 1  

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 7 = 42 – по 6 взяти 7 разів. Буде 42.

 

Завдання 2  На гуртку 5 учнів вчилися вишивати хрестиком по 3 квіти. Скільки всього квітів вони вишили?

1 спосіб (на знаходження суми однакових доданків)

Перший учень

Другий учень

Третій учень

Четвертий учень

П’ятий учень

Всього

3 квітки

3 квітки

3 квітки

3 квітки

3 квітки

?

Короткий запис

Перший учень — 3 квітки

Другий учень — 3 квітки

Третій учень — 3 квітки

Четвертий учень — 3 квітки

П’ятий учень — 3 квітки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (кв.) – всього квіток вони вишили.

2 спосіб (на множення)

Квіток 1 учень

Кількість учнів

Кількість квіток

3

5

?

Короткий запис

Вишили — ? кв., 5 учнів по 3 квітки

Схема

Розв’язання

3 • 5 = 15 (кв.) – всього квіток вони вишили.

Відповідь: вони вишили 15 квіток.

 

Сторінка 75  Завдання 3 Додавання однакових доданків замінили множенням

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 7                         2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 6                               5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 5

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 8                   7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5

 

Завдання 4  

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14            3 • 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20       5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20      6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 18

 

Завдання 5 На один кубик витратили 12 зубочисток. Скільки зубочисток витратили діти на 3 такі кубики?

1 спосіб (на знаходження суми однакових доданків)

І кубик

ІІ кубик

ІІІ кубик

Всього

12 зубочисток

12 зубочисток

12 зубочисток

?

Короткий запис

І кубик — 12 зубочисток

ІІ кубик — 12 зубочисток

ІІІ кубик — 12 зубочисток

Всього — ?

Вираз    12 + 12 + 12

Розв’язання

12 + 12 + 12 = 36 (з.) – зубочисток витратили на такі кубики

2 спосіб (на множення)

Зубочисток на 1 кубик

Кількість кубиків

Загальна кількість зубочисток

12

3

?

Короткий запис

Зубочистки — ? з., 3 кубики по 12 зубочисток

Вираз   12  3 

Розв’язання

12 3 = 36 (з.) – зубочисток витратили на такі кубики.

Відповідь: діти витратили 36 зубочисток.

 

Завдання 6  Ціна, кількість, вартість

Зошит коштує 2 грн. Яка вартість 4 таких зошитів? А 10?

Ціна

Кількість

Вартість

2 грн

4

?

2 грн

10

?

Короткий запис

Вартість — ? грн, 4 зошити по 2 грн

Вартість — ? грн, 10 зошитів по 2 грн

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (грн) – вартість 4 зошитів.

2 • 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2  = 10 (грн) – вартість 10 зошитів.

 

Завдання 7  Проста задача на збільшення на деяке число

Столяр виконує замовлення за 7 днів, а його учень — на 5 днів довше (більше). За скільки днів виконає замовлення учень столяра?

Короткий запис

Столяр — 7 днів

Учень — ?, на 5 днів більше

Розв’язання

7 + 5 = 12 (дн.) – днів виконає замовлення учень столяра.

Відповідь: учень столяра виконає замовлення за 12 днів.

А разом над одним замовленням вони будуть працювати більше 7 днів чи менше? Якщо столяр виконує замовлення за 7 днів, то з допомогою учня разом над замовленням працюватимуть менше 7 днів.

 

Сторінка 76 КРОК 3  Завдання 1

Додавання: 2 + 3       Множення: 5 • 3, 2 • 7     Віднімання: 12 – 7

 

Завдання 2

3 ряди по 3 павуки   3 • 3

2 ряди по 6 комах   6 • 2

6 стовпців по 2 комахи   2 • 6

2 купи по 10 ґудзиків 10 • 2

4 купи по 5 ґудзиків  5 • 4

3 тарілки по 10 сонечок 10 • 3

Завдання 3  Множення на число 2 (додавання двох однакових доданків):

5 • 2 = 5 + 5 = 10

8 • 2 = 8 + 8 = 16

9 • 2 = 9 + 9 = 18

4 • 2 = 4 + 4 = 8

7 • 2 = 7 + 7 = 14

1 • 2 = 1 + 1 = 2

6 • 2 = 6 + 6 = 12

3 • 2 = 3 + 3 = 6

0 • 2 = 0 + 0 = 0

Завдання 4

5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 12

3 • 2 = 3 + 3 = 6

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24

Завдання 5 Проста задача на множення

Один пакет гречки важить 4 кг. Яка маса трьох таких пакетів гречки?

Маса 1 пакета (кг)

Кількість пакетів

Загальна маса (кг)

4

3

?

Короткий запис

Маса — ? кг, 3 пакети по 4 кг

Розв’язання

4 • 3 = 12 (кг) – маса трьох таких пакетів гречки.

Відповідь: маса трьох таких пакетів гречки 12 кілограмів.

 

Завдання 6 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У їдальню привезли 2 мішки картоплі, по 20 кг у кожному, і 10 кг моркви. Скільки всього кілограмів овочів привезли у їдальню?

Картопля

Морква

Всього

2 мішки по 20 кг

10 кг

?

Короткий запис

Картопля — ? кг, 2 мішки по 20 кг

Морква — 10 кг

Всього — ?

Вираз     20 • 2 + 10

Короткий запис №1

Картопля — ? кг, 2 мішки по 20 кг

Короткий запис №2

Картопля — 40 кг

Морква — 10 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів картоплі привезли у їдальню?

2) Скільки всього кілограмів овочів привезли у їдальню?

Розв’язання

1) 20 • 2 = 40 (кг) – кілограмів картоплі привезли в їдальню.

2) 40 + 10 = 50 (кг) – всього кілограмів овочів привезли у їдальню.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Овочі — ? кг, 2 мішки по 20 кг і ще 10 кг

Розв’язання

20 • 2 + 10 = 50 (кг) – всього кілограмів овочів привезли у їдальню.

Відповідь: у їдальню привезли 50 кілограмів овочів.

 

Завдання 7  Проста задача на множення

Восьминіг має 8 довгих щупалець. Скільки довгих щупалець у 3 восьминогів разом?

Щупалець в 1 восьминога

Кількість восьминогів

Загальна кількість щупалець

8

3

?

Короткий запис

Щупальці — ? щ., 3 восьминоги по 8 щупалець

Розв’язання

8 • 3 = 8 + 8 + 8 = 24 (щ.) – довгих щупалець у трьох восьминогів разом.

Відповідь: у трьох восьминогів разом 24 щупальці.

Інші завдання дивись тут...