Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д."

Сторінка 77  КРОК 4  Завдання 1

5 коробок по 1 апельсину (1 • 5 = 5)    1 коробка по 5 апельсинів (5 • 1 = 5)

 

Завдання 2 Переставний закон множення (а • b = b • а)

по 5 взяти 2 рази 5 • 2

по 2 взяти 5 разів 2 • 5

5 • 2 = 2 • 5

по 1 взяти 6 разів  1 • 6

по 6 взяти 1 раз     6 • 1

6 • 1 = 1 • 6

Завдання 3

по 1 квадрату 3 рядки 1 • 3

по 3 квадрати 1 стовпець 3 • 1

1 • 3 = 3 • 1 = 3

по 2 квадрати 3 рядки 2 • 3

по 3 квадрати 2 стовпці 3 • 2

2 • 3 = 3 • 2 = 6

по 3 квадрати 3 рядки 3 • 3

по 3 квадрати 3 стовпці 3 • 3

2 • 3 = 9

по 4 квадрати 3 рядки 4 • 3

по 3 квадрати 4 стовпці 3 • 4

4 • 3 = 3 • 4 = 12

по 5 квадратів 3 рядки 5 • 3

по 3 квадрати 5 стовпців 3 • 5

5 • 3 = 3 • 5 = 15

по 6 квадратів 3 рядки 6 • 3

по 3 квадрати 6 стовпців 3 • 6

6 • 3 = 3 • 6 = 18

Сторінка 78  Завдання 4, 5 

2 + 2 + 2 = 2 • 3      3 + 3 + 3 = 3 • 3 = 6     4 + 4 + 4 = 4 • 3 = 12         6 + 6 + 6 = 6 • 3 = 18

2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4 = 8             4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 4 = 16             6 + 6 = 6 • 2 = 12

Завдання 6 На кожній квітці сидять по три бджілки. Скільки бджілок сидять на двох квітках? А на чотирьох?

Бджілок на 1 квітці

Кількість квіток

Загальна кількість бджілок

3

2

?

3

4

?

Короткий запис

Бджілки — ? бдж., 2 квітки по 3 бджілки

Бджілки — ? бдж., 4 квітки по 3 бджілки

3 • 2 = 3 + 3 = 6 (бдж.) – бджілок сидять на двох квітках.

3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (бдж.) – бджілок сидять на чотирьох квітках.

 

КРОК 5 Завдання 1   Помножити на 2 – додати два однакові доданки

10 • 2 = 10 + 10 = 20          7 • 2 = 7 + 7 = 14            15 • 2 = 15 + 15 = 30

40 • 2 = 40 + 40 = 80           4 • 2 = 4 + 4 = 8             33 • 2 = 33 + 33 = 66

 

Завдання 2 Велосипед має два колеса. Скільки коліс мають кілька велосипедів? 

Колеса — ? к., □ велосипедів по 2 колеса

2 • 1 = 2     2 • 2 = 4   2 • 3 = 6    2 • 4 = 8    2 • 5 = 10    2 • 6 = 12    2 • 7 = 14   2 • 8 = 16    2 • 9 = 18

Завдання 3  Переставний закон множення

2 • 8 = 8 • 2 = 8 + 8 = 16      2 • 10 = 10 • 2 = 10 + 10 = 20        2 • 30 = 30 • 2 = 30 + 30 = 60

2 • 6 = 6 • 2 = 6 + 6 = 12      2 • 11 = 11 • 2 = 11 + 11 = 22        2 • 34 = 34 • 2 = 34 + 34 = 68

 

Сторінка 79  Завдання 4, 5  Таблиця множення числа 2, таблиця множення на число 2  

Таблиця множення числа 2 – додавання числа 2 певну кількість разів.

Таблиця множення на число 2 – додавання двох однакових доданків.

 

Завдання 6  На кожній ялинці сидять по 2 синички.

1) Скільки синичок сидять на трьох ялинках?

Короткий запис

Синички — ? с., 3 ялинки по 2 синички

2 • 3 = 6 (с.) – синичок сидять на трьох ялинках.

2) Скільки синичок сидять на п’яти ялинках?

Короткий запис

Синички — ? с., 5 ялинок по 2 синички

2 • 5 = 10 (с.) – синичок сидять на п’яти ялинках.

3) Скільки синичок сидять на семи ялинках?

Короткий запис

Синички — ? с., 7 ялинок по 2 синички

2 • 7 = 14 (с.) – синичок сидять на семи ялинках.

4) Скільки синичок сидять на десяти ялинках?

Короткий запис

Синички — ? с., 10 ялинок по 2 синички

2 • 10 = 20 (с.) – синичок сидять на десяти ялинках.

Завдання 7

• До двох додати два буде чотири (істина, бо 2 + 2 = 4)

• До нуля додати чотири буде чотири (істина, бо 0 + 4 = 4)

• Два помножити на два буде чотири (істина, бо 2 • 2 = 4)

• Від двох відняти два буде чотири (хибно, бо 2 – 2 = 0) 

  Від двох відняти два буде нуль.

• Чотири помножити на один буде чотири (істина, бо 4 • 1 = 4)

• Від чотирьох відняти нуль буде чотири (істина, бо 4 – 0 = 4)

 

Завдання 8 Проста задача на множення

Поїзд має 8 вагонів. В одному вагоні двоє дверей. Скільки дверей в усьому поїзді?

Дверей у 1 вагоні

Кількість вагонів

Загальна кількість дверей

2

8

?

Короткий запис

Дверей — ? дв., 8 вагонів по 2 дверей

Розв’язання

2 • 8 = 16 (дв.) – дверей у всьому поїзді.

Відповідь: у всьому поїзді 16 дверей.

 

Завдання 9  Проста задача на збільшення на деяке число

Комар має 6 ніг, а павук — на 2 ноги більше. Скільки ніг має павук?

Короткий запис

Комар — 6 ніг

Павук — ?, на 2 ноги більше

Розв’язання

6 + 2 = 8 (н.) – ніг має павук.

Відповідь: павук має 8 ніг.

 

Сторінка 80

Завдання 10 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Пакет кефіру коштує 20 грн, а пачка рису – 30 грн. Купили 2 пакети кефіру й пачку рису. Скільки гривень заплатили за покупку?

Кефір

Рис

Всього

2 пачки по 20 грн

30 грн

?

Короткий запис

Кефір — ? грн, 2 пакети по 20 грн

Рис — 30 грн

Всього — ?

Вираз     20 • 2 + 30

Короткий запис №1

Кефір — ? грн, 2 пакети по 20 грн

Короткий запис №2

Кефір — 40 грн

Рис — 30 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за кефір?

2) Скільки гривень заплатили за покупку?

Розв’язання

1) 20 • 2 = 40 (грн) – гривень заплатили за кефір.

2) 40 + 30 = 70 (грн) – гривень заплатили за покупку.

2 спосіб  (одним виразом)

Короткий запис

Вартість — ? грн, 2 пачки по 20 грн і ще 30 грн

Розв’язання

20 • 2 + 30 = 70 (грн) – гривень заплатили за покупку.

Відповідь: за покупку заплатили 70 грн.

 

Завдання 11   Накресли три квадрати, сторони яких дорівнюють 2 см

1) Записали двома способами вирази для знаходження периметра одного квадрата:

2 + 2 + 2 + 2               2 • 4

2) Записали двома способами вирази для знаходження периметра двох квадратів:

(2 + 2 + 2 + 2) • 2      2 • 4 • 2

3) Записали двома способами вирази для знаходження периметра трьох квадратів:

(2 + 2 + 2 + 2) • 3      2 • 4 • 3

 

КРОК 6  Завдання 1

2 • 5 = 10 (жовта кулька, найбільше значення)   2 + 5 = 7 (зелена кулька)

5 – 2 = 3 (червона кулька, найменше значення)  2 • 3 = 6 (синя кулька)

 

Завдання 2  Складена задача зі зайвими даними

Пінгвін має 2 ноги і 2 крила. Скільки ніг у всієї родини пінгвінів, яка складається з двох дорослих пінгвінів і двох дитинчат?

1 спосіб (на знаходження суми добутків)

Дорослі

Дитинчата

Всього

2 пінгвіни по 2 ноги

2 дитинчат по 2 ноги

?

Короткий запис

Дорослі — ? н., 2 пінгвіни по 2 ноги

Дитинчата — ? н., 2 дитинчат по 2 ноги

Всього — ?

Вираз   2 • 2 + 2 • 2

Короткий запис №1

Дорослі — ? н., 2 пінгвіни по 2 ноги

Короткий запис №2

Дитинчата — ? н., 2 дитинчат по 2 ноги

Короткий запис №3

Дорослі — 4 ноги

Дитинчата — 4 ноги

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки ніг у дорослих пінгвінів?

2) Скільки ніг у дитинчат?

3) Скільки ніг у всієї родини пінгвінів?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (н.) – ніг у дорослих пінгвінів.

2) 2 • 2 = 4 (н.) – ніг у дитинчат.

3) 4 + 4 = 8 (н.) – ніг у всієї родини пінгвінів.

2 спосіб (на множення числа на суму)

Оскільки тварини мають однакову кількість ніг, можна обчислити кількість тварин, а потім кількість ніг у них, тоді

Короткий запис

Ноги — ? н., ? (2 пінгвінів і 2 пінгвінів) по 2 ноги

Вираз   2 • (2 + 2)

Короткий запис №1

Дорослі — 2 пінгвінів

Дитинчата — 2 пінгвінів

Всього — ?

Короткий запис №2

Ноги — ? н., 4 пінгвінів по 2 ноги

План розв’язування

1) Скільки всього дорослих пінгвінів і дитинчат?

2) Скільки ніг у всієї родини пінгвінів?

Розв’язання

1) 2 + 2 = 4 (п.) – всього дорослих і дитинчат.

2) 2 • 4 = 8 (н.) – ніг у всієї родини пінгвінів.

Відповідь: у всієї родини пінгвінів 8 ніг.

 

Завдання 3  Порівняння чисел

5 + 5 + 5 + 5 + 5 < 5 • 6

(5 • 5 < 5 • 6, де більший множник, там більший добуток)

2 • 6 = 3 + 3 + 3 + 3

(2 • 6 = 3 • 4)

4 • 1 < 4 + 1

(4 < 4 + 1, доданок менший, ніж сума)

2 • 2 = 2 + 2

Завдання 4

Множення числа нуль на будь-яке число у добутку дає число 0:

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0        0 • а = 0    

Множення будь-якого числа на нуль у добутку дає число 0:

0 • 4 = 4 • 0 = 0                     а • 0 = 0

Інші завдання дивись тут...