Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 90  Діаметр

Завдання 1 Коло і круг

Радіуси кола: ОА, ОВ, ОС.   Радіуси круга: ОК, OD, ON, OF.

Діаметр кола: ВС.  Діаметри круга: FD, NK.

 

Завдання 2

Від числа 23 відняти суму чисел 7 і 8: 23 – (7 + 8) = 23 – 15 = 23 – 13 – 2 = 8

Різницю чисел 13 і 6 збільшити на 10: (13 – 6) + 10 = 7 + 10 = 17

Добуток чисел 2 і 7 зменшити на 6:  2 • 7 – 6 = 14 – 6 = 8

До частки чисел 16 і 2 додати 18: 16 : 2 + 18 = 8 + 18 = 10 + 16 = 26

 

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У 3 світильниках по 2 лампи, а в одному – 4 лампи. Скільки всього ламп у цих світильниках?

Три світильники

Один світильник

Всього

3 світильники по 2 лампи

4 лампи

?

Короткий запис

Три світильники — ? л., 3 світильники по 2 лампи

Один світильник — 4 лампи

Всього — ?

Вираз     2 • 3 + 4

Короткий запис №1

Три світильники — ? л., 3 світильники по 2 лампи

Короткий запис №2

Три світильники — 6 ламп

Один світильник — 4 лампи

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки ламп у трьох світильниках?

2) Скільки всього ламп у цих світильниках?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (л.) – ламп у трьох світильниках.

2) 6 + 4 = 10 (л.) – всього ламп у цих світильниках.

2 спосіб

Короткий запис

Всього — ? л., 3 світильники по 2 лампи і ще 4 лампи

Розв’язання

2 • 3 + 4 = 10 (л.) – всього ламп у цих світильниках.

Відповідь: у цих світильниках 10 ламп.

 

Завдання 4 Доба

1) Годину показує кожний годинник:

Годинник

Час до полудня

1 год 30 хв

4 год 55 хв

7 год 45 хв

Час після полудня

13 год 30 хв

= 1 год 30 хв + 12 год

16 год 55 хв

= 4 год 55 хв + 12 год

19 год 45 хв

= 7 год 45 хв + 12 год

2) Година на кожному годиннику через 15 хв:

Щоб визначити час після полудня, маємо два способи: 1) можна до часу після полудня додати 15 хв; 2) можна до збільшеного на 15 хв часу до полудня додати 12 год, щоб перевести у час після полудня.  

Час до полудня

1 год 30 хв + 15 хв =

1 год 45 хв

4 год 55 хв + 15 хв =

= 4 год 70 хв =

5 год 10 хв

7 год 45 хв + 15 хв =

= 7 год 60 хв =

8 год

Час після полудня

(1 спосіб)

13 год 30 хв + 15 хв =

13 год 45 хв

16 год 55 хв + 15 хв =

= 16 год 70 хв =

17 год 10 хв

19 год 45 хв + 15 хв =

= 19 год 60 хв =

20 год

Час після полудня

(2 спосіб)

1 год 30 хв + 12 год =

13 год 45 хв

5 год 10 хв + 12 год = 

17 год 10 хв

8 год + 12 год = 

20 год

3) Година на кожному годиннику через годину:

Щоб визначити час після полудня, маємо два способи: 1) можна до часу після полудня додати 15 хв; 2) можна до збільшеного на 15 хв часу до полудня додати 12 год, щоб перевести у час після полудня.  

Час до полудня

1 год 30 хв + 1 год =

2 год 30 хв

4 год 55 хв + 1 год = 

5 год 55 хв

7 год 45 хв + 1 год = 

8 год 45 хв

Час після полудня

(1 спосіб)

13 год 30 хв + 1 год =

14 год 30 хв

16 год 55 хв + 1 год =

17 год 55 хв

19 год 45 хв + 1 год =

20 год 45 хв

Час після полудня

(2 спосіб)

2 год 30 хв + 12 год =

14 год 30 хв

5 год 55 хв + 12 год = 

17 год 55 хв

8 год 45 хв + 12 год = 

20 год 45 хв

Завдання 5

На малюнку 9 трикутників: AOB, BOC, COD, AOD, ABD, BCD, ABC, ACD, CDM.

На малюнку 4 чотирикутники: ACMD, BCMD, ABCD, OCMD.

 

СТОРІНКА 91

Завдання 1

15 – (6 + 8) = 15 – 14 = 1

15 – (8 + 3) = 15 – 11 = 4

15 – (6 + 3) = 15 – 9 = 6

23 – (7 + 8) = 23 – 15 = 8

23 – (9 + 10) = 23 – 19 = 4

23 – (7 + 10) = 23 – 10 – 7 = 6

18 – 6 – 4 = 12 – 4 = 8

18 – 4 – 5 = 14 – 5 = 9

18 – 5 – 6 = 13 – 6 = 7

Завдання 2  У кожному стовпчику знайшли значення другого виразу, використовуючи значення першого:

3 • 6 = 18

3 • 7 = 3 • 6 + 3 = 18 + 3 = 21

6 • 4 = 24

6 • 5 = 6 • 4 + 6 = 24 + 6 = 30

7 • 7 = 49

7 • 8 = 7 • 7 + 7 = 49 + 7 = 56

Завдання 3 Прості задачі

а) Задача на ділення

Вадим розклав 12 цеглинок лего порівну у 2 коробки. Скільки цеглинок було в одній коробці?

12 цеглинок — це 2 коробки по ? цеглинок

Короткий запис

У коробці — ? ц., 12 цеглинок розділити на 2 порівну

Розв’язання

12 : 2 = 6 (ц.) – цеглинок у коробці.

Відповідь: у коробці 6 цеглинок.

б) Задача на ділення на вміщення

Вадим розклав 12 цеглинок лего по 2 в коробку. Скільки коробок він використав для цеглинок?

12 цеглинок — це ? коробок по 2 цеглинки

Короткий запис

Коробки  — ? к., 12 цеглинок уміщають по 2 цеглинки

Розв’язання

12 : 2 = 6 (к.) – коробок використав.

Відповідь: використав 6 коробок.

� Подібні розв'язання задач: дві задачі на дію ділення.

Відрізняються: друга задача на ділення на вміщення.

 

Завдання 4  Прочитай, яку температуру показують термометри. Якої пори року температура повітря може бути такою, яку показує термометр ліворуч? А праворуч?

Термометр справа

Термометр зліва

Температура +28° С (влітку)

Температура —25° С (взимку)

Завдання 5  Дібрали числа, щоб рівності і нерівності були істинними. 

І варіант

2 • 8 < 2 • 9

2 • 8 < 2 • 10

де менший множник,

там менший добуток

З • 5 + 3 = 3 • 6

ІІ варіант

3 • 5 > 3 • 4

3 • 5 > 3 • 3

3 • 5 > 3 • 2

3 • 5 > 3 • 1

де більший множник,

там більший добуток

4 • 5 – 4 – 4 = 4 • 4 – 4 = 4 • 3

Правило

4 + 4 + 4 + 4 < 4 • 5

4 + 4 + 4 + 4 < 4 • 6

4 + 4 + 4 + 4 < 4 • 7

4 + 4 + 4 + 4 < 4 • 8

4 + 4 + 4 + 4 < 4 • 9

4 + 4 + 4 + 4 < 4 • 10

2 • 5 – 2 – 2 – 2 = 2 • 4 – 2 – 2 = 2 • 3 – 2 = 2 • 2

СТОРІНКА 92

Завдання 1 У колі можна провести безліч радіусів та діаметрів.

Радіуси круга: OA, OD, OB, OCДіаметри кола: MN, KL.

 

Завдання 2

а) Складена задача на різницеве порівняння частки і числа

Після того як 10 зошитів розклали порівну у 2 папки, на столі залишилося ще 3 зошити. На скільки менше залишилося зошитів на столі, ніж було в одній папці?

Короткий запис

У папці  — ? з., 10 зошитів поділити на 2 порівну

На столі — 3 зошити, на ? зошитів менше

Вираз     10 : 2 – 3

Короткий запис №1

У папці  — ? з., 10 зошитів поділити на 2 порівну

Короткий запис №2

У папці  — 5 зошитів

На столі — 3 зошити, на ? зошитів менше

План розв’язування

1) Скільки зошитів у папці? 10 : 2 = 5 (з.)

2) На скільки менше залишилося зошитів на столі, ніж було в одній папці? 5 – 3 = 2 (з.)

Розв’язання

10 : 2 – 3 = 2 (з.)

Відповідь: на 2 зошити менше на столі, ніж у кожній папці.

 

б) Складена задача на знаходження зменшуваного

Після того як 10 зошитів розклали в папки, по 2 зошити в кожну, на столі залишилося ще 3 порожні папки. Скільки всього було папок?

Було

Заповнили

Залишилося

?

10 зошитів — це ? папок по 2 зошити

3 папки

Короткий запис

Було — ?

Заповнили  — ? п., 10 зошитів уміщають по 2 зошити

Залишилось — 3 папки

Вираз     3 + 10 : 2

Короткий запис №1

Заповнили  — ? п., 10 зошитів уміщають по 2 зошити

Короткий запис №2

Було — ?

Заповнили  — 5 папок

Залишилось — 3 папки

План розв’язування

1) Скільки папок заповнили зошитами? 10 : 2 = 5 (п.)

2) Скільки всього було папок? 3 + 5 = 8 (п.)

Розв’язання

3 + 10 : 2 = 8 (п.)

Відповідь: було всього 8 папок.

 

Завдання 3  Складена задача на різницеве порівняння числа і добутку

Купили 5 однакових зелених ґудзиків, по 2 грн кожний, і ще один червоний за 12 грн. На скільки більше заплатили за червоний ґудзик, ніж за зелені?

Короткий запис

Зелені ґудзики — ? грн, 5 ґудзиків по  2 грн

Червоний ґудзик — 12 грн, на ? грн більше

Вираз   12 – 2 • 5

Короткий запис №1

Зелені — ? грн, 5 ґудзиків по  2 грн

Короткий запис №2

Зелені — 10 грн

Червоний — 12 грн, на ? грн більше

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за зелені ґудзики?

2) На скільки більше заплатили за червоний ґудзик, ніж за зелені?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (грн) – гривень заплатили за зелені ґудзики.

2) 12 – 10 = 2 (грн) – на стільки більше заплатили за червоний ґудзик, ніж за зелені.

Відповідь: на 2 гривні більше заплатили за червоний ґудзик, ніж за зелені.

 

Завдання 4 Взаємозв'язок дій множення і ділення

«по 2 взяти 7 разів буде чотирнадцять»    2 • 7 = 14

До цієї рівності на множення склали дві рівності на ділення:  14 : 2 = 7     14 : 7 = 2

 

Завдання 5 Знайди довжину ламаної з чотирьох ланок 4 см, 1 см, 5 см, 2 см.

4 см + 1 см + 5 см + 2 см = 12 см

Накреслили ламану з трьох відрізків, довжина якої дорівнювала б довжині даної ламаної.

СТОРІНКА 93 Таблиця множення числа 3

Завдання 1  Додавання однакових доданків замінили множенням

4 + 4 + 4 = 4 • 3      6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 4       7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5

 

Завдання 2  Довели дією додавання, що 3 • 4 = 12.

3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12  

Множник 3 – це взятий доданок. Множник 4 показує, скільки разів узятий доданок.

 

Завдання 3, 4  Множення числа 3

3 • 4 – 4 = 12 – 4 = 8

3 • 6 + 5 = 18 + 5 = 23

3 • 8 – 7 = 24 – 7 = 24 – 10 + 3 = 17

3 • 5 + 5 = 15 + 5 = 10 + 10 = 20

3 • 7 + 12 = 21 + 12 = 33

3 • 9 – 4 = 27 – 4 = 23

Завдання 5 Проста задача на множення

В одній упаковці поміщається 3 кекси. Скільки кексів у 4 таких упаковках?

Кексів у 1 упаковці  

Кількість упаковок

Загальна кількість кексів

3

4

?

Короткий запис

Кекси — ? к., 4 упаковки по 3 кекси

Розв’язання

3 • 4 = 12 (к.) – кексів у чотирьох таких упаковках.

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 упаковка — 3 кекси

4 упаковки — ? кексів

3 • 4 : 1 = 12 (к.) – кексів у чотирьох таких упаковках.

Відповідь: у чотирьох таких упаковках 12 кексів.

 

Завдання 6 Проста задача на множення

Один пакет груш має масу 3 кг. Скільки кілограмів груш у 6 таких пакетах?

Маса 1 пакету (кг) 

Кількість пакетів

Загальна маса (кг)

3

6

?

Короткий запис

1 пакет — 3 кг

6 пакетів — ? кг

Розв’язання

3 • 6 = 18 (кг) – кілограмів груш у шести таких пакетах.

Відповідь: у шести таких пакетах 18 кілограмів груш.

 

Завдання 7 День Конституції українці святкують 28 червня, а День Незалеж­ності України — 24 серпня. На які дні тижня припадають ці свята цього року? (див. календар).

Інші завдання дивись тут...