Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 701 Порядок дій

45 – 3 9 = 45 – 27 = 18

1) 3 • 9 = 27        2) 45 – 27 = 45 – 25 – 2 = 20 – 2 = 18

56 + 27 : 3 = 56 – 9 = 65

1) 27 : 3 = 9       2) 56 + 9 = 56 + 4 + 5 = 60 + 5 = 65

78 – 3 5 + 5 = 78 – 15 + 5 = 63 + 5 = 68

1) 3 • 5 = 15    2) 78 – 15 = 63     3) 63 + 5 = 68

23 + (34 – 10) : 3 = 23 + 24 : 3 = 23 + 8 = 31

1) 34 – 10 = 24    2) 24 : 3 = 8     3) 23 + 8 = 23 + 7 + 1 = 30 + 1 = 31

 

Завдання 702  При обчисленні виразів множення замінили додаванням однакових доданків:

32 • 2 + 15 = 32 + 32 + 15 = 64 + 15 = 79

1) 32 • 2 = 32 + 32 = 64      2) 64 + 15 = 79

15 • 3 – 5 = 15 + 15 + 15 – 5 = 45 – 5 = 40

1) 15 • 3 = 15 + 15 + 15 = 30 + 15 = 45   2) 45 – 5 = 40

4 • 6 – 15 = 24 – 15 = 9

1) 4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24   2) 24 – 15 = 24 – 14 – 1 = 9

4 • 4 + 25 = 4 + 4 + 4 + 4 + 25 = 16 + 25 = 41

1) 4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16     2) 16 + 25 = 16 + 4 + 21 = 41

 

Завдання 703  Множення числа 4 (у таблиці множення числа 4 наступний добуток на 4 більший від попереднього, а попередній добуток на 4 менший, ніж наступний):

4 • 2 = 4 + 4 = 8

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 8 + 4 = 12

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 12 + 4 = 16

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + 4 = 20

4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 + 4 = 24

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 + 4 = 28

4 • 8 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 + 4 = 32

4 • 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 + 4 = 36

 

Завдання 704

4 • 5 = 20   4 • 2 = 8   4 • 3 = 12    4 • 6 = 24  4 • 9 = 36  4 • 7 = 28

 

Завдання 705 Накресли відрізок, у 2 рази довший за смужку довжиною 4 см

4 см • 2 = 8 см – довжина відрізка

 

Завдання 706  Одне яблуко коштує 4 грн. Яка вартість чотирьох таких яблук?

Короткий запис

Вартість — ? грн, 4 яблука по 4 грн

Схема

Розв’язання

4 • 4 = 16 (грн) – вартість чотирьох таких яблук

Відповідь: вартість чотирьох таких яблук 16 гривень

 

Завдання 707 Один олівець коштує 6 грн. Яка вартість чотирьох таких олівців?

Короткий запис

Вартість — ? грн, 4 олівці по 6 грн

Схема

Розв’язання

6 • 4 = 24 (грн) – вартість чотирьох таких олівців

Відповідь: вартість чотирьох таких олівців 24 гривні

 

2) Один олівець коштує 4 грн. Яка вартість шести таких олівців?

Короткий запис

Вартість — ? грн, 6 олівців по 4 грн

Схема

Розв’язання

4 • 6 = 24 (грн) – вартість шести таких олівців

Відповідь: вартість шести таких олівців 24 гривні

 

Завдання 708 Рибалка впіймав 4 щуки, а карасів — у 3 рази більше. Скільки всього щук і карасів упіймав рибалка?

Щуки

Карасі

Всього

4 риби

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Щуки — 4 риби

Карасі — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   4 + 4 • 3

Короткий запис №1

Щуки — 4 риби

Карасі — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Щуки — 4 риби

Карасі — 12 риб

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки карасів упіймав рибалка?

2) Скільки всього щук і карасів упіймав рибалка?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (к.) – карасів упіймав рибалка

2) 4 + 12 = 16 (р.) – всього риб упіймав рибалка

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо рибалка впіймав 4 щуки, а карасів — у 3 рази більше, це також означає, що в улові 1 частина щук і 3 таких частини карасів, тоді разом 4 частини по 3 риби

4 • 4 = 16 (р.) – всього риб упіймав рибалка

Відповідь: всього рибалка упіймав 16 щук і карасів

 

Завдання 709

(21 – 17) • 4 = (21 – 11 – 6) • 4 = 4 • 4 = 16

56 + 4 • 7 = 56 + 28 = 56 + 4 + 24 = 60 + 24 = 84

77 + 7 • 3 = 77 + 21 = 98    12 + 4 • 9 = 12 + 36 = 48

 

Завдання 710 Майстриня розписала 2 глечики, а кухлів — у 4 рази більше. Скільки всього глечиків і кухлів розписала майстриня?

Глечики

Кухлі

Всього

2 штуки

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Глечики — 2 штуки

Кухлі — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   2 + 2 • 4

Короткий запис №1

Глечики — 2 штуки

Кухлі — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Глечики — 2 штуки

Кухлі — 8 штук

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кухлів розписала майстриня?

2) Скільки всього глечиків і кухлів розписала майстриня?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (к.) – кухлів розписала майстриня

2) 2 + 8 = 10 (шт.) – всього глечиків і кухлів розписала майстриня

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо майстриня розписала 2 глечики, а кухлів — у 4 рази більше, це також означає, що розписала 1 частину глечиків і 4 таких частини кухлів, тоді разом 5 частин по 2 штуки

2 • 5 = 10 (шт.) – всього глечиків і кухлів розписала майстриня

Відповідь: майстриня розписала 10 глечиків і кухлів

 

Завдання 711  Вирази схожі однаковою кількістю доданків, а відрізняються доданками

23 + 23 + 23 + 23 = (20 + 20 + 20 + 20) + (3 + 3 + 3 + 3) = 80 + 12 = 92

7 + 7 + 7 + 7 = 14 + 14 = 28      15 + 15 + 15 + 15 = 30 + 30 = 60

 

Завдання 712  Таблиця множення на число 4 (суми чотирьох одна­кових доданків)

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 4 + 4 = 8

3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 6 + 6 = 12

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 8 + 8 = 16

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 10 + 10 = 20

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 12 + 12 = 24

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 14 + 14 = 28

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 16 + 16 = 32

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 18 + 18 = 36

 

Завдання 713 Зі скількох квадратів складається кожний прямокутник?

5 • 4 = 20   читаємо 4 рядки по 5 квадратів або по 5 квадратів 4 рядки

4 • 5 = 20    читаємо 5 рядків по 4 квадрати або по 4 квадрати 5 рядків

 

Завдання 714 Переставний закон множення

8 • 4 = 4 • 8 = 32    4 • 9 = 9 • 4 = 36    7 • 4 = 4 • 7 = 28 

2 • 4 = 4 • 2 = 8     4 • 6 = 6 • 4 = 24     3 • 4 = 4 • 3 = 12

 

Завдання 715

72 – 4 • 9 = 72 – 36 = 72 – 32 – 4 = 40 – 4 = 36

8 • 4 + 29 = 32 + 29 = 32 + 8 + 21 = 40 + 21 = 61

(98 – 90) • 2 = 8 • 2 = 16    (18 + 6) : 3 = (18 + 2 + 4) : 3 = 24 : 3 = 8

 

Завдання 716 Проста задача на збільшення у декілька разів

Бабуся спекла 5 пиріжків із грибами, а з капустою — у 4 рази більше. Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся?

Короткий запис

Із грибами — 5 пиріжків

З капустою — ?, у 4 рази більше

Схема

Розв’язання

5 • 4 = 20 (п.) – пиріжків з капустою спекла бабуся

Відповідь: з капустою бабуся спекла 20 пиріжків

 

Завдання 717  Купили 4 лимони, по 9 грн кожний, та 1 ананас за 55 грн. Яка вартість покупки?

Лимони

Ананас

Всього

4 штуки по 9 грн

55 грн

?

Короткий запис

Лимони — ? грн, 4 штуки по 9 грн

Ананас — 55 грн

Всього — ?

Схема

Вираз   9 • 4 + 55  

Короткий запис №1

Лимони — ? грн, 4 штуки по 9 грн

Короткий запис №2

Лимони — 36 грн

Ананас — 55 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість лимонів?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 9 • 4 = 36 (грн) – вартість лимонів

2) 36 + 55 = 91 (грн) – вартість покупки

2 спосіб

Короткий запис

Покупка — ? грн, 4 лимони по 9 грн та ще 55 грн

Схема

Розв’язання

9 • 4 + 55 = 91 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 91 гривня

 

Завдання 718

4 • (11 – 2) = 4 • 9 = 36

56 + 7 • 4 = 56 + 28 = 56 + 4 + 24 = 60 + 24 = 84

73 – 4 • 4 = 73 – 16 = 53 + (20 – 16) = 53 + 4 = 57

(60 – 42) : З = (60 – 40 – 2) : 3 = 18 : 3 = 6

 

Завдання 719 Для приготування компоту взяли 6 яблук, а слив — у 4 рази більше. Скільки всього яблук і слив взяли для компоту?

Яблука

Сливи

Всього

6 фруктів

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Яблука — 6 фруктів

Сливи — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Схема

 

Вираз   6 + 6 • 4

Короткий запис №1

Яблука — 6 фруктів

Сливи — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Яблука — 6 фруктів

Сливи — 24 фрукти

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки слив взяли для компоту?

2) Скільки всього яблук і слив взяли для компоту?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (с.) – слив взяли для компоту

2) 6 + 24 = 30 (ф.) – всього фруктів взяли для компоту

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо для приготування компоту взяли 6 яблук, а слив — у 4 рази більше, це також означає, що взяли 1 частину яблук і 4 таких частини слив, тоді разом 5 частин по 6 фруктів

6 • 5 = 30 (ф.) – всього фруктів взяли для компоту

Відповідь: для компоту взяли 30 яблук і слив

Інші завдання дивись тут...