Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 826 Множення замінили множення додаванням однакових доданків:

21 • 4 = 21 + 21 + 21 + 21 = 84      11 • 5 = 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 55

17 • 3 = 17 + 17 + 17 = (10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7) = 30 + 21 = 51

49 • 2 = 49 + 49 = 49 + 1 + 48 = 50 + 48 = 98    32 • 3 = 32 + 32 + 32 = 96

 

Завдання 827  Множення числа 7 (у таблиці множення числа 7 наступний добуток на 7 більший від попереднього, а попередній добуток на 7 менший, ніж наступний):

7 • 2 = 7 + 7 = 14

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 14 + 7 = 21

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 21 + 7 = 28

7 • 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 28 + 7 = 35

7 • 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 + 7 = 42

7 • 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 + 7 = 49

7 • 8 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49 + 7 = 56

7 • 9 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 56 + 7 = 63

 

Завдання 828

7 • 3 = 21    7 • 5 = 35     7 • 7 = 49    7 • 4 = 28   

7 • 6 – 25 = 56 – 25 = 31   7 • 9 – 5 • 9 = 63 – 45 = 13 + (50 – 45) = 18

 

Завдання 829 Проста задача на множення

Цукерка коштує 7 грн. Скільки коштують 5 таких цукерок?

Короткий запис

Вартість — ? грн, 5 цукерок по 7 грн

Схема

Розв’язання

7 • 5 = 35 (грн) – гривень коштує 5 таких цукерок

Відповідь: 5 таких цукерок коштує 35 гривень

 

Завдання 830 Льодяник коштує 5 грн. Скільки коштує 7 таких льодяників?

Короткий запис

Вартість — ? грн, 7 льодяників по 5 грн

Схема

Розв’язання

5 • 7 = 35 (грн) – гривень коштує 7 таких льодяників

Відповідь: 7 таких льодяників коштує 35 гривень

 

Завдання 831  Купили 6 круглих льодяників, по ціні 7 грн за штуку, а потім ще 7 довгих льодяників, по ціні 6 грн за штуку. Яка вартість покупки?

Круглий

Довгий

Всього

6 штук по 7 грн

7 штук по 6 грн

?

Короткий запис

Круглі — ? грн, 6 штук по 7 грн   

Довгі — ? грн, 7 штук по 6 грн

Всього — ?

Схема

Вираз  7 • 6 + 6 • 7

Короткий запис №1

Круглі — ? грн, 6 штук по 7 грн

Короткий запис №2

Довгі — ? грн, 7 штук по 6 грн

Короткий запис №3

Круглі — 18 грн

Довгі — 10 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість круглих льодяників?

2) Яка вартість довгих льодяників?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання 

1) 6 • 7 = 56 (грн) – вартість круглих льодяників

2) 7 • 6 = 56 (грн) – вартість довгих льодяників

3) 56 + 56 = 112 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 112 гривень

 

Завдання 832  Периметр

1) Периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 2 см

Р = (5 см + 2 см) 2 = 7 см 2 = 14 см

2 спосіб

Р = 5 см • 2 + 2 см • 2 = 10 см + 4 см = 14 см

3 спосіб

Р = 5 см + 2 см + 5 см + 2 см = 14 см

2) Периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 1 см

Р = (5 см + 1 см) 2 = 6 см 2 = 12 см

2 спосіб

Р = 5 см • 2 + 1 см • 2 = 10 см + 2 см = 12 см

3 спосіб

Р = 5 см + 1 см + 5 см + 1 см = 12 см

3) Периметр прямокутника довжиною 3 см і шириною 2 см

Р = (3 см + 2 см) 2 = 5 см 2 = 10 см

2 спосіб

Р = 3 см • 2 + 2 см • 2 = 6 см + 4 см = 10 см

3 спосіб

Р = 3 см + 2 см + 3 см + 2 см = 10 см

 

Завдання 833

7 • 8 = 56     7 • 7 = 49    4 • 7 = 28     3 • 7 = 21

7 • (34 – 25) = 7 • (34 – 24 – 1) = 7 • 9 = 63

(42 – 37) • 7 = (42 – 32 – 5) • 7 = 5 • 7 = 35

 

Завдання 834 Посадили 4 ряди помідорів, по 7 кущів у кожному ряду, і 2 ряди баклажанів, по 5 кущів у кожному ряду. Скільки всього кущів помідорів і баклажанів посадили?

Помідори

Баклажани

Всього

4 ряди по 7 кущів

2 ряди по 5 кущів

?

Короткий запис

Помідори — ? к., 4 ряди по 7 кущів

Баклажани — ? к., 2 ряди по 5 кущів

Всього — ?

Схема

Вираз  7 • 4 + 5 • 2

Короткий запис №1

Помідори — ? к., 4 ряди по 7 кущів

Короткий запис №2

Баклажани — ? к., 2 ряди по 5 кущів

Короткий запис №3

Помідори — 28 кущів

Баклажани — 10  кущів

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки кущів помідорів посадили?

2) Скільки кущів баклажанів посадили?

3) Скільки всього кущів помідорів і баклажанів посадили?

Розв’язання 

1) 7 • 4 = 28 (к.) – кущів помідорів посадили

2) 5 • 2  = 10 (к.) – кущів баклажанів посадили

3) 28 + 10 = 38 (т.) – всього кущів помідорів і баклажанів посадили

Відповідь: посадили всього 38 кущів помідорів і баклажанів

 

Завдання 835

 

2

3

4

5

6

7

8

9

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

14

21

28

35

42

49

56

63

1) Добутки, значення яких дорівнює 12:  4 • 3, 3 • 4

2) Добутки, значення яких дорівнює 20: 5 • 4, 4 • 5

3) Добутки двох однакових множників та їх значення:  2 • 2 = 4      3 • 3 = 9     4 • 4 = 16   5 • 5 = 25    6 • 6 = 36    7 • 7 = 49   

4) Усі добутки, у яких другий множник дорівнює 7:  2 • 7, 3 • 7, 4 • 7, 5 • 7, 6 • 7, 7 • 7

 

Завдання 836  Порядок дій

24 : 6 • 7 = 4 • 7 = 28    7 • (28 : 4) = 7 • 7 = 49   8 • 3 : 6 = 24 : 6 = 4

7 • 2 – 42 : 6 = 14 – 7 = 7    6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8

 

Завдання 837  Дії з іменованими числами

7 м • 5 = 35 м   4 ц • 3 = 12 ц    42 кг : 6 = 7 кг   30 см : 5 см = 6  16 л : 4 л = 4

 

Завдання 838  Ширина прямокутника дорівнює 5 см, а довжина — 20 см. На скільки сантиметрів довжина прямокут­ника більша, ніж ширина? У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина?

Міркуємо так

20 > 5   на 15   20 – 5 = 15 (см) – на стільки сантиметрів більша довжина прямокутника, ніж ширина

20 > 5  у 4 рази  20 : 5 = 4 (рази) – у стільки разів більша довжина прямокутника, ніж ширина

 

Завдання 839 Проста задача на кратне порівняння

1 кг моркви коштує 9 грн, а 1 кг цибулі — 18 грн. У скільки разів морква дешевша (менше коштує), ніж цибуля?

Короткий запис

Морква — 9 грн, у ? разів менше

Цибуля — 18 грн

Схема

Розв’язання

18 : 9 = 2 (рази) – у стільки разів дешевша морква, ніж цибуля

Відповідь: морква у 2 рази дешевша, ніж цибуля

 

Завдання 840  Периметр прямокутника довжиною 4 см і шириною 2 см:

1 спосіб: 2 см + 4 см + 2 см + 4 см = 12 см (знайшли суму всіх сторін)

2 спосіб: 2 см • 2 + 4 см • 2 = 4 см + 8 см = 12 см (ширину й довжину помножили на 2 і знайшли суму цих добутків).

3 спосіб: (4 см + 2 см) • 2 = 6 см • 2 = 12 см (суму довжини й ширини помножили на 2)

 

Завдання 841 Периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 2 см:

Р = (5 см + 2 см) • 2 = 7 см • 2 = 14 см

2 спосіб

Р = 5 см • 2 + 2 см • 2 = 10 см + 4 см = 14 см

3 спосіб

Р = 5 см + 2 см + 5 см + 2 см = 14 см

 

Завдання 842. Периметр прямокутника довжиною 4 см і шириною 3 см:

Р = (4 см + 3 см) • 2 = 7 см • 2 = 14 см

2 спосіб

Р = 4 см • 2 + 3 см • 2 = 8 см + 6 см = 14 см

3 спосіб

Р = 4 см + 3 см + 4 см + 3 см = 14 см

 

Завдання 843 Місткість бочки становить 40 л, а місткість бутля — 5 л. У скільки разів місткість бочки більша, ніж місткість бутля?

Короткий запис

Бочка — 40 л, у ? разів більша

Бутель — 5 л

Схема

Розв’язання

40 : 5 = 8 (разів) – у стільки разів більша місткість бочки, ніж бутля 

Відповідь: місткість бочки у 8 разів більша, ніж бутля

Інші завдання дивись тут...

  • Валентина
    А що з відповіддю , до чого тут цибуля та морква? --------------- Виправили.
    17 квітня 2024 20:40