Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 881 Взаємозв’язок дій множення і ділення (до кожної рівності на  множення можна скласти рівності на ділення)

«Родина» чисел 5, 6, 30 при множенні:

6 • 5 = 30     5 • 6 = 30     30 : 5 = 6     30 : 6 = 5

«Родина» чисел 4, 7, 28 при множенні:

4 • 7 = 28     7 • 4 = 28     28 : 7 = 4     28 : 4 = 7

«Родина» чисел 5, 8, 40 при множенні:

8 • 5 = 40     5 • 8 = 40     40 : 5 = 8     40 : 8 = 5

«Родина» чисел 3, 9, 27 при множенні:

9 • 3 = 27     3 • 9 = 27     27 : 3 = 9     27 : 9 = 3

«Родина» чисел 5, 7, 35 при множенні:

7 • 5 = 35     5 • 7 = 35     35 : 5 = 7     35 : 7 = 5

«Родина» чисел 2, 8, 16 при множенні:

8 • 2 = 16     2 • 8 = 16     16 : 2 = 8     16 : 8 = 2

 

Завдання 882 Множення на число 8 (додавання восьми однакових доданків) і ділення на число 8:

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16     16 : 8 = 2

3 • 8 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24     16 : 8 = 3

4 • 8 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32     32 : 8 = 4

5 • 8 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40     40 : 8 = 5

6 • 8 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 48     48 : 8 = 6

7 • 8 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 56     56 : 8 = 7

8 • 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 64     64 : 8 = 8

9 • 8 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 72     72 : 8 = 9

 

Завдання 883   

72 : 8 = 9   40 : 8 = 5     56 : 8 = 7   24 : 8 • 6 = 3 • 6 = 18

4 • 4 : 8 = 16 : 8 = 2      64 : 8 : 4 = 8 : 4 = 2

 

Завдання 884  Рівняння

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник:

4 • 8 = 32 (оскільки 32 : 8 = 4)        5 • 9 = 45 (оскільки 45 : 5 = 9)

8 • 9 = 72 (оскільки 72 : 8 = 9)        6 • 8 = 48 (оскільки 48 : 6 = 8)

 

Завдання 885 На присадибній ділянці росте 7 кущів малини, а кущів смородини — утричі більше. Скільки всього кущів малини й смородини росте на присадибній ділянці?

Малина

Смородина

Всього

7 кущів

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Малина — 7 кущів

Смородина — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз    7 + 7 • 3

Короткий запис №1

Малина — 7 кущів

Смородина — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Малина — 7 кущів

Смородина — 21 кущ

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кущів смородини росте на присадибній ділянці?

2) Скільки всього кущів малини й смородини росте на присадибній ділянці?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (к.) – кущів смородини росте на присадибній ділянці

3) 7 + 21 = 28 (к.) – всього кущів малини й смородини росте на присадибній ділянці

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо на присадибній ділянці росте 7 кущів малини, а кущів смородини — утричі більше, це також означає, що взяли 1 частину малини і 3 таких частин смородини, тоді разом 4 частини по 7 кущів

7 • 4 = 28 (к.) – всього кущів малини й смородини росте на присадибній ділянці

Відповідь: на присадибній ділянці росте всього 28 кущів малини і смородини

 

Завдання 886 У зоопарку макаки живуть у двох вольєрах. У пер­шому вольєрі живе 9 макак, а в другому — на 6 макак більше. Орангутангів у зоопарку в 4 рази менше, ніж макак. Скільки орангутангів живе в зоопарку?

Короткий запис

І вольєр — 9 макак

ІІ вольєр — ?, на 6 макак більше, ніж у І вольєрі

Всього (Макак) — ?

Орангутангів — ?, у 4 рази менше, ніж макак

Схема

Вираз   (9 + (9 + 6)) : 4

Короткий запис №1

І вольєр — 9 макак

ІІ вольєр — ?, на 6 макак більше

Короткий запис №2

І вольєр — 9 макак

ІІ вольєр — 15 макак

Всього — ?

Короткий запис №3

Макак — 24 тварини

Орангутангів — ?, у 4 рази менше

План розв’язування

1) Скільки макак живе у другому вольєрі?

2) Скільки всього макак живе в зоопарку?

3) Скільки орангутангів живе в зоопарку?

Розв’язання

1) 9 + 6 = 15 (м.) – макак живе у другому вольєрі

2) 9 + 15 = 24 (м.) – всього макак живе в зоопарку

3) 24 : 4 = 6 (ор.) – орангутангів живе в зоопарку

Відповідь: у зоопарку живе 6 орангутангів

 

Завдання 887 Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3 см, а довжина — удвічі більша

Міркуємо так

3 • 2 = 6 (см) – довжина прямокутника, тому побудуємо прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см

Завдання 888  Порядок дій

16 : 8 = 2    56 : 8 = 7      6 • 4 : 8 = 24 : 8 = 3     48 : 8 : 3 = 6 : 3 = 2

(50 – 2) : 8 = 48 : 8 = 6    36 – 32 : 8 = 36 – 4 = 32

 

Завдання 889 У зоопарку живе 15 фламінго, 12 пеліканів, а гагар — утричі менше, ніж фламінго й пеліканів. Скільки гагар живе в зоопарку?

Короткий запис

Фламінго — 15 птахів

Пелікани — 12 птахів

Всього (Фламінго і пелікани) — ?

Гагари — ?, у 3 рази менше, ніж фламінго і пеліканів

Схема

 

Вираз   (15 + 12) : 3

Короткий запис №1

Фламінго — 15 птахів

Пелікани — 12 птахів

Всього — ?

Короткий запис №2

Фламінго і пелікани — 27 птахів

Гагари — ?, у 3 рази менше

План розв’язування

1) Скільки всього фламінго і пеліканів живе в зоопарку?

2) Скільки гагар живе в зоопарку?

Розв’язання

1) 15 + 12 = 27 (п.) – всього фламінго і пеліканів живе в зоопарку

2) 27 : 3 = 9 (г.) – гагар живе в зоопарку

Відповідь: в зоопарку живе 9 гагар

 

Завдання 890 

«Родина» чисел 5,  9, 45 при множенні:

45 : 5 = 9     5 • 9 = 45    45 : 9 = 5     9 • 5 = 45

«Родина» чисел 5, 8, 40 при множенні:

40 : 8 = 5     5 • 8 = 40    40 : 5 = 8     8 • 5 = 40

«Родина» чисел 4, 8, 32 при множенні:

32 : 4 = 8     4 • 8 = 32    32 : 8 = 4     8 • 4 = 32

«Родина» чисел 3, 9, 27 при множенні:

27 : 3 = 9     3 • 9 = 27    27 : 9 = 3     9 • 3 = 27

«Родина» чисел 6, 9, 54 при множенні:

54 : 6 = 9     6 • 9 = 54    54 : 9 = 6     9 • 6 = 54

«Родина» чисел 6, 8, 48 при множенні:

48 : 8 = 6     8 • 6 = 48    48 : 6 = 8     6 • 8 = 48

 

Завдання 891  Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

32 : 8 = 4 (оскільки 32 : 4 = 8)       48 : 6 = 8 (оскільки 48 : 8 = 6)

40 : 8 = 5 (оскільки 40 : 5 = 8)       56 : 7 = 8 (оскільки 56 : 8 = 7)

72 : 9 = 8 (оскільки 72 : 8 = 9)       24 : 8 = 3 (оскільки 24 : 3 = 8)

56 : 8 = 7 (оскільки 56 : 7 = 8)       16 : 2 = 8 (оскільки 16 : 8 = 2)

 

Завдання 892

1) Данилко задумав число, поділив на нього число 30 — і отримав у відповіді 5. Яке число задумав Данилко?   30 : 6 = 5   (оскільки 30 : 5 = 6)

2) Аліна поділила число 18 на задумане число — і отримала 2. Яке число задумала Аліна?   18 : 9 = 2  (оскільки 18 : 2 = 9)

 

Завдання 893 Рівняння  «Відновили» рівності (щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку):

35 : 5 = 7 (оскільки 35 : 7 = 5)      24 : 3 = 8 (оскільки 24 : 8 = 3)

56 : 7 = 8 (оскільки 56 : 8 = 7)      27 : 9 = 3 (оскільки 27 : 3 = 9)

42 : 6 = 7 (оскільки 42 : 7 = 6)      20 : 4 = 5 (оскільки 20 : 5 = 4)

 

Завдання 894 Засолили кілька банок огірків, по 3 кг в кожній банці. Після того як з'їли 9 кг огірків, залишилося ще 12 кг. Скільки банок огірків засолили?

Було

З’їли

Залишилось

? банок по 3 кг

9 кг

12 кг

Короткий запис

Було (засолили) — ? кг, ? банок по 3 кг

З'їли — 9 кг

Залишилось — 12 кг

Схема

Вираз   (12 + 9) : 3

Короткий запис №1

Було (засолили) — ?

З'їли — 9 кг

Залишилось — 12 кг

Короткий запис №2

21 кг — це ? банок по 3 кг

Було — ? б., 21 кг уміщує по 3 кг

План розв'язування

1) Скільки кілограмів огірків засолили?

2) Скільки банок огірків засолили?

Розв’язання

1) 12 + 9 = 21 (кг) – кілограмів огірків засолили

2) 21 : 3 = 7 (б.) – банок огірків засолили

Відповідь: засолили 7 банок огірків

 

Завдання 895 У Дмитрика було кілька пачок печива, по 8 штук у кожній пачці. Після того як він роздав друзям 20 штук печива, у нього залишилося 4 штуки. Скільки пачок печива було в Дмитрика?

Було

Роздав

Залишилось

? пачок по 8 штук

20 штук

4 штуки

Короткий запис

Було — ? шт. , ? пачок по 8 штук

Роздав — 20 штук

Залишилось — 4 штуки

Схема

Вираз   (4 + 20) : 8

Короткий запис №1

Було — ?

Роздав — 20 штук

Залишилось — 4 штуки

Короткий запис №2

24 штуки — це ? пачок по 8 штук

Було — ? п., 24 штуки уміщує по 8 штук

План розв'язування

1) Скільки штук печива було в Дмитрика?

2) Скільки пачок печива було в Дмитрика?

Розв’язання

1)  4 + 20 = 24 (шт.) – штук печива було в Дмитрика

2) 24 : 8 = 3 (п.) – пачок печива було в Дмитрика

Відповідь: у Дмитрика було 3 пачки печива

 

Завдання 896 

36 : 6 = 6      8 • 5 = 40       56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2

35 : 7 • 4 = 5 • 4 = 20      67 – 24 : 3 = 67 – 8 = 57 + (10 – 8) = 59

(90 – 42) : 8 = (90 – 40 – 2) : 8 = 48 : 8 = 6

 

Завдання 897 Купили кілька упаковок тістечок, по 6 штук у кожній. Після того як з'їли 13 тістечок, залишилося ще 5. Скільки упаковок тістечок купили?

Було

З’їли

Залишилось

? упаковок по 6 тістечок

13 тістечок

5 тістечок

Короткий запис

Було (купили) — ? т. , ? упаковок по 6 тістечок

З'їли  — 13 тістечок

Залишилось — 5 тістечок

Схема

Вираз   (5 + 13) : 6

Короткий запис №1

Було — ?

З'їли — 13 тістечок

Залишилось — 5 тістечок

Короткий запис №2

18 тістечок — це ? упаковок по 6 тістечок

Було — ? уп., 18 тістечок уміщує по 6 тістечок

План розв'язування

1) Скільки тістечок купили?

2) Скільки упаковок тістечок купили?

Розв’язання

1) 5 + 13 = 18 (т.) – тістечок купили

2) 18 : 6 = 3 (уп.) – упаковок тістечок купили

Відповідь: купили 3 упаковки тістечок

 Інші завдання дивись тут...