Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 934  Замінили множення додаванням однакових доданків:

12 • 4 = 12 + 12 + 12 + 12 = 48   47 • 2 = 47 + 47 = 47 + 3 + 44 = 50 + 44 = 94

33 • 3 = 33 + 33 + 33 = 99           50 • 2 = 50 + 50 = 100

25 • 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 50 + 50 = 100   10 • 4 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

 

Завдання 935

1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5      1 • 3 = 1 + 1 + 1 = 3

1 • 10 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10

1 • a = a   (при множенні 1 на будь-яке число в добутку дістаємо те число)

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0       0 • 6 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0  

0 • 2 = 0 + 0 = 0

0 • a = 0   (при множенні числа 0 на будь-яке число у добутку дістаємо нуль)

 

Завдання 936  Добутки 5 • 1 та 3 • 0 не можна замінити сумою, проте, застосовуючи переставний закон множення, отримуємо:

5 • 1 = 1 •  5 = 5       а • 1 = 1  (при множенні будь-якого числа на 1 в добутку дістаємо те саме число)

3 • 0 = 0 • 3 = 0       а • 0 = 0  (при множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо нуль)

 

Завдання 937

6 • 1 = 6    10 • 1 = 10    20 • 1 = 20    1 • 1 = 1    5 • 0 = 0     0 • 15 =0      0 • 9 = 0

 

Завдання 938

45 – 13 • 1 = 45 – 13 = 32         (32 + 15) • 1 = 47 • 1 = 47

12 • 0 + 30 = 0 + 30 = 30    2 • 3 • 0 = 6 • 0 = 0     9 : 3 • 1 = 3 • 1 = 3

 

Завдання 939 Обчисли периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 1 см

Р = (8 + 1) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника

2 спосіб

Р = 8 • 2 + 1 • 2 = 16 + 2 = 18 (см) – периметр прямокутника

3 спосіб

Р = 8 + 1 + 8 + 1 = 18 (см) – периметр прямокутника 

 

Завдання 940 У 2-А класі навчається 27 учнів, у 2-Б — 30 учнів, у 2-В — на 5 учнів менше, ніж у 2-Б. Скільки всього учнів навчається в цих класах?

2-А клас

2-Б клас

2-В клас

Всього

27 учнів

30 учнів

на 5 учнів менше, ніж у 2-Б

?

Короткий запис

2-А клас — 27 учнів

2-Б клас — 30 учнів

2-Г клас — ?, на 5 учнів менше, ніж у 2-Б класі

Всього — ?

Схема

Вираз   27 + 30 + (30 – 5)

Короткий запис №1

2-Б клас — 30 учнів

2-Г клас — ?, на 5 учнів менше

Короткий запис №2

2-А клас — 27 учнів

2-Б клас — 30 учнів

2-Г клас — 25 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів навчається в 2-Г класі?

2) Скільки всього учнів навчається в цих класах?

Розв’язання

1) 30 – 5 = 25 (уч.) – учнів навчається в 2-Г класі

2) 27 + 30 + 25 = 83 (уч.) – всього учнів навчається в цих класах

Відповідь: у цих класах навчається 83 учнів

 

Завдання 941

6 • 0 = 0    8 • 1 = 8       (34 – 25) • 0 = 0 • (34 – 25) = 0

5 + 5 • 1 = 5 + 5 = 10    7 • 1 – 9 • 0 = 7 – 0 = 7

(67 – 59) : 4 = (67 – 57 – 2) : 4 = 8 : 4 = 2

 

Завдання 942 На першій полиці стоїть З0 книжок, на другій — 32 книжки, а на третій — на 7 книжок менше, ніж на другій. Скільки всього книжок стоїть на трьох полицях?

Перша полиця

Друга полиця

Третя полиця

Всього

30 книжок

32 книжки

на 7 книжок менше, ніж на другій

?

Короткий запис

І полиця — 30 книжок

ІІ полиця — 32 книжки

ІІІ полиця — ?, на 7 книжок менше, ніж на другій полиці

Всього — ?

Схема

Вираз   30 + 32 + (32 – 7)

Короткий запис №1

ІІ полиця — 32 книжки

ІІІ полиця — ?, на 7 книжок менше

Короткий запис №2

І полиця — 30 книжок

ІІ полиця — 32 книжки

ІІІ полиця — 25 книжок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки книжок стоїть на третій полиці?

2) Скільки всього книжок стоїть на трьох полицях?

Розв’язання

1) 32 – 7 = 25 (к.) – книжок стоїть на третій полиці

2) 30 + 32 + 25 = 87 (к.) – всього книжок стоїть на трьох полицях

Відповідь: на трьох полицях стоїть 87 книжок

 

Завдання 943 «Круговий» приклад

4 • 2 = 8   8 • 3 = 24   24 : 4 = 6   6 : 3 = 2   2 • 8 = 16   16 : 4 = 4

 

Завдання 944

При діленні будь-якого числа на 1 в частці дістаємо те саме число.

При діленні будь-якого числа, відмінного від нуля, на те саме число в частці дістаємо число 1

1 • 8 = 8   8 : 1 = 8   8 : 8 = 1   1 • 20 = 20  20 : 1 = 20  20 : 20 = 1

1 • 5 = 5   5 : 1 = 5   5 : 5 = 1   1 • 15 = 15  15 : 1 = 15  15 : 15 = 1

7 • 1 = 7   7 : 1 = 7   7 : 7 = 1   1 • а = а     a : 1 = a     a : a = 1

 

Завдання 945  Порядок дій

5 : 1 = 5   8 : 8 = 1    (45 – 39) : 6 = (45 – 35 – 4) : 6 = 6 : 6 = 1

3 • 9 : 1 = 27 : 1 = 27     3 : 1 + 1 = 3 + 1 = 4     4 • 2 : 8 = 8 : 8 = 1

 

Завдання 946

Якщо b = 4, тоді b • 5 + 17 = 4 • 5 + 17 = 20 + 17 = 37

Якщо b = 1, тоді b • 5 + 17 = 1 • 5 + 17 = 5 + 17 = 17 + 3 + 2 = 22

Якщо b = 0, тоді b • 5 + 17 = 0 • 5 + 17 = 0 + 17 = 17

Якщо b = 8, тоді b • 5 + 17 = 8 • 5 + 17 = 40 + 17 = 57

 

Завдання 947 Під час змагань 17 хлопчиків і 19 дівчаток поділили порівну на 4 команди. Скільки учасників у кожній команді?

Короткий запис

(17 учасників і 19 учасників) — це 4 команди по ? учасників

Команда — ? уч., ? (17 учасників і 19 учасників) розділити на 4 порівну

Схема

Вираз   (17 + 19) : 4

Короткий запис №1

Хлопчики — 17 учасників

Дівчатка — 19 учасників

Всього — ?

Короткий запис №2

Команда — ? уч., 36 учасників розділити на 4 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього учасників на змаганнях?

2) Скільки учасників у кожній команді?

Розв’язання

1) 17 + 19 = 36 (уч.) – всього учасників на змаганнях

2) 36 : 4 = 9 (уч.) – учасників у кожній команді

Відповідь: у кожній команді 9 учасників

 

Завдання 948 В одному сервізі 12 чашок, а в іншому — 6 чашок. Усі чашки розставили порівну на двох столах. Скільки чашок поставили на кожний стіл?

Короткий запис

(12 чашок і 6 чашок) — це 2 столи по ? чашок

Стіл — ? ч., ? (12 чашок і 6 чашок) розділити на 2 порівну

Схема

Вираз   (12 + 6) : 2

Короткий запис №1

І сервіз — 12 чашок

ІІ сервіз — 6 чашок

Всього — ?

Короткий запис №2

Стіл — ? ч., 18 чашок розділити на 2 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього чашок у двох сервізах?

2) Скільки чашок поставили на кожний стіл?

Розв’язання

1) 12 + 6 = 18 (ч.) – всього чашок у двох сервізах

2) 18 : 2 = 9 (ч.) – чашок поставили на кожний стіл

 

2 спосіб

Спочатку можна дізнатися скільки окремо чашок кожного сервізу на кожному столі, а потім додати знайдені результати, тоді

Перший сервіз

Другий сервіз

Всього

12 чашок розділити на 2 порівну

6 чашок розділити на 2 порівну

?

12 чашок — це 2 столи по ? чашок

6 чашок — це 2 столи по ? чашок

Короткий запис

І сервіз — ? ч., 12 чашок розділити на 2 порівну

ІІ сервіз — ? ч., 6 чашок розділити на 2 порівну

Всього — ?

Схема                                                                            

Вираз  12 : 2 + 6 : 2

Короткий запис №1

І сервіз — ? ч., 12 чашок розділити на 2 порівну

Короткий запис №2

ІІ сервіз — ? ч., 6 чашок розділити на 2 порівну

Короткий запис №3

І сервіз — 6 чашок

ІІ сервіз — 3 чашки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чашок з першого сервізу поклали на кожний стіл?

2) Скільки чашок з другого сервізу поклали на кожний стіл?

3) Скільки чашок поставили на кожний стіл?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (ч.) – чашок з першого сервізу поставили на кожний стіл

2) 6 : 2 = 3 (ч.) – чашок з другого сервізу поставили на кожний стіл

3) 6 + 3 = 9 (ч.) – чашок поставили на кожний стіл

Відповідь: на кожний стіл поставили 9 чашок

 

Завдання 949  Обчисли периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 7 см, а ширина — 2 см

Р = (7 + 2) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 2 см

2 спосіб

Р = 7 • 2 + 2 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 2 см

3 спосіб

Р = 7 + 2 + 7 + 2 = 18 (см) – периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 2 см

Відповідь: периметр прямокутника 18 сантиметрів

 

Завдання 950

3 : 1 = 3    9 : 9 = 1     16 : 8 : 2 = 2 : 2 = 1     63 : 9 : 1 = 7 : 1 = 7

(42 – 7) : 7 = (42 – 2 – 5) : 7 = 35 : 7 = 5      57 + 3 : 3 = 57 + 1 = 58

 

Завдання 951  15 червоних і 9 зелених яблук розклали порівну на 6 тарілок. Скільки яблук поклали на кожну тарілку?

Короткий запис

(15 яблук і 9 яблук) — це 6 тарілок по ? яблук

Тарілка — ? яб., ? (15 яблук і 9 яблук) розділити на 6 порівну

Схема

Вираз   (15 + 9) : 6

Короткий запис №1

Червоні — 15 яблук

Зелені — 9 яблук

Всього — ?

Короткий запис №2

Стіл — ? ч., 24 яблука розділити на 6 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього яблук?

2) Скільки яблук поклали на кожну тарілку?

Розв’язання

1) 15 + 9 = 24 (яб.) – яблук на кожній тарілці

2) 24 : 6 = 4 (яб.) – яблук поклали на кожну тарілку

Відповідь: на кожну тарілку поклали 4 яблука

Інші завдання дивись тут...