Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 961

• Суму чисел 10 і 15 зменшити в 5 разів:   (10 + 15) : 5 = 25 : 5 = 5

• Число 60 зменшити на добуток чисел 5 і 1:  60 – 5 • 1 = 60 – 5 = 55

• Добуток чисел 9 і 3 зменшити на частку цих чисел: 9 • 3 – 9 : 3 = 27 – 3 = 24

• Частку чисел 12 і 2 збільшити втричі:  12 : 2 • 3 = 6 • 3 = 18

 

Завдання 962  

Щоб число помножити на 10, достатньо до нього справа приписати один нуль:  3 • 10 = 10 • 3 = 10 + 10 + 10 = 30       3 • 10 = 30  

 

Завдання 963

Щоб число поділити на 10, достатньо від нього справа відкинути один нуль:  7 • 10 = 70       70 : 10 = 7

 

Завдання 964

40 : 10 = 4    3 • 10 = 30     2 • 10 : 4 = 20 : 4 = 5

5 • 8 : 10 = 40 : 10 = 4        (33 + 67) : 10 = 100 : 10 = 10

 

Завдання 965

Якщо с = 1, тоді c • 5 + 37 = 1 • 5 + 37 = 5 + 37 = 37 + 3 + 2 = 42

Якщо с = 0, тоді c • 5 + 37 = 0 • 5 + 37 = 0 + 37 = 37

Якщо с = 10, тоді c • 5 + 37 = 10 • 5 + 37 = 50 + 37 = 87

 

Завдання 966  Одиниці вимірювання

2 год • 10 = 20 год   2 хв • 10 = 20 хв   4 м • 10 = 40 м      4 дм • 1 = 4 дм

5л • 10 = 50 л          3 ц • 10 = 30 ц      80 см : 10 = 8 см    30 м : 10 м = 3

 

Завдання 967 Мала упаковка містить 4 паперові рушнички, а ве­лика — у 10 разів більше. Скільки всього паперових рушничків містять мала й велика упаковки?

Мала

Велика

Всього

4 рушники

у 10 разів більше

?

Короткий запис

Мала — 4 рушнички

Велика — ?, у 10 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз 4 + 4 • 10

Короткий запис №1

Мала — 4 рушнички

Велика — ?, у 10 разів більше

Короткий запис №2

Мала — 4 рушнички

Велика — 40 рушничків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки паперових рушничків містить велика упаковка?

2) Скільки всього паперових рушничків містять мала й велика упаковки?

Розв’язання

1) 4 • 10 = 40 (р.) – паперових рушничків містить велика упаковка

2) 4 + 40 = 44 (р.) – всього паперових рушничків містять мала й велика упаковки

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо мала упаковка містить 4 паперові рушнички, а ве­лика — у 10 разів більше, це також означає, що маємо 1 частину малих упаковок та 10 таких частин  великих упаковок, тоді разом 11 частини по 4 рушники

4 • 11 = 44 (р.) – всього паперових рушничків містять мала й велика упаковки

Відповідь: мала й велика упаковки містять 44 паперові рушнички

 

Завдання 968 У будинку живе 10 сімей, по 4 особи в кожній, і 6 сімей, по 3 особи в кожній. Скільки всього осіб живе в будинку?

Більші сім’ї

Менші сім’ї

Всього

10 сімей по 4 особи

6 сімей по 3 особи

?

Короткий запис

Більші сім’ї — ? ос., 10 сімей по 4  особи

Менші сім’ї — ? ос., 6 сімей по 3 особи

Всього — ?

Схема

Вираз 4 • 10 + 3 • 6

Короткий запис №1

Більші сім’ї — ? ос., 10 сімей по 4  особи

Короткий запис №2

Менші сім’ї — ? ос., 6 сімей по 3 особи

Короткий запис №3

Більші сім’ї — 40 осіб

Менші сім’ї — 18 осіб

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки осіб у великих сім’ях по 4 особи?

2) Скільки осіб у менших сім’ях по 3 особи?

3) Скільки всього осіб живе в будинку?

Розв’язання

1) 4 • 10 = 40 (ос.) – осіб у великих сім’ях по 4 особи

2) 3 • 6 = 18 (ос.) – осіб у малих сім’ях по 3 особи

3) 40 + 18 = 58 (ос.) – всього осіб живе в будинку

Відповідь: у будинку живе 58 осіб

 

Завдання 969 Обчисли периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 7 см, а ширина — на 4 см коротша, ніж довжина

Міркуємо так

7 – 4 = 3 (см) – ширина прямокутника

Р = (7 + 3) • 2 = 10 • 2 = 20 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 3 см

2 спосіб

7 – 4 = 3 (см) – ширина прямокутника

Р = 7 • 2 + 3 • 2 = 14 + 6 = 20 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 3 см

3 спосіб

7 – 4 = 3 (см) – ширина прямокутника

Р = 7 + 3 + 7 + 3 = 20 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 3 см

Відповідь: периметр прямокутника 20 см

 

Завдання 970 Подарункову коробку обмотали стрічкою. Скільки санти­метрів стрічки використали?

Міркуємо так

20 + 20 + 12 + 12 = 64 (см)

 

Завдання 971  Порядок дій

3 • 10 = 30    10 • 7 = 7 • 10 = 70      90 : 10 = 9

(45 + 15) : 10 = 60 : 10 = 6      5 • 10 – 50 : 10 = 50 – 5 = 45

 

Завдання 972 Проста задача на зменшення в декілька разів

Маса кози становить 90 кг, а козеня — у 10 разів легше. Яка маса козеняти?

Короткий запис

Коза — 90 кг

Козеня — ?, у 10 разів менше

Схема

Розв’язання

90 : 10 = 9 (кг) – маса козеняти

Відповідь: маса козеняти 9 кілограмів

 

Завдання 973

• Добуток чисел 2 і 4 збільшити в 10 разів:  (2 4) • 10 = 8 • 10 = 80

• Різницю чисел 50 і 30 зменшити в 10 разів: (50 – 30) : 10 = 20 : 10 = 2

• Частку чисел 40 і 10 збільшити на 6: (40 : 10) + 6 = 4 + 6 = 10

• Суму чисел 13 і 27 поділити на 10: (13 + 27) : 10 = 40 : 10 = 4

 

Завдання 974

Якщо а = 10, тоді 7 • a + a = 7 • 10 + 10 = 70 + 10 = 80

Якщо а = 1, тоді 7 • a + a = 7 • 1 + 1 = 7 + 1 = 8

Якщо а = 0, тоді 7 • a + a = 7 • 0 + 0 = 0 + 0 = 0

2 спосіб

Якщо а = 10, тоді 7 • a + a = 8 • а = 8 • 10 = 80

Якщо а = 1, тоді 7 • a + a = 8 • а = 8 • 1 = 8

Якщо а = 0, тоді 7 • a + a = 8 • а = 8 • 0 = 0

 

Завдання 975

67 – 60 : 10 = 67 – 6 = 61         35 : 7 : 1 = 5 : 1 = 5

90 : 1 – 90 • 1 = 90 – 90 = 0      4 • 10 • 0 = 0   (коли один із множників дорівнює 0, тоді добуток дорівнює нулю)

3 • 4 • 0 • 5 = 0               60 : 10 + 30 : 1 = 6 + 30 = 36

 

Завдання 976

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Булочка з корицею

7 грн

6

? грн

Булочка з родзинками

10 грн

5

Булочка з корицею коштує 7 грн, а булочка з родзинками – 10 грн. Мама купила 6 булочок з корицею і 5 булочок з родзинками. Яка вартість покупки?

З корицею

З родзинками

Всього

6 булочок по 7  грн

5 булочок по 10 грн

?

 Короткий запис

З корицею — ? грн, 6 булочок по 7 грн

З родзинками — ? грн, 5 булочок по 10 грн

Всього — ?

Схема

Вираз   7 • 6 + 10 • 5

Короткий запис №1

З корицею — ? грн, 6 булочок по 7 грн

Короткий запис №2

З родзинками — ? грн, 5 булочок по 10 грн

Короткий запис №3

З корицею — 42 грн

З родзинками — 50 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість булочок з корицею?

2) Яка вартість булочок з родзинками?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 7 • 6 = 42 (грн) – вартість булочок з корицею

2) 10 • 5 = 50 (грн) – вартість булочок з родзинками

3) 42 + 50 = 92 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 92 гривні

  

Завдання 977

Продукт

Маса 1 коробки

Кількість коробок

Загальна маса

Зефір

3 кг

10

? кг

Мармелад

5 кг

8

Маса коробки зефіру 3 кг, а мармеладу – 5 кг. Привезли 10 коробок зефіру і 8 коробок мармеладу. Яка загальна маса продукту?

Зефір

Мармелад

Всього

10 коробок по 3 кг

8 коробок по 5 кг

?

Короткий запис

Зефір — ? кг, 10 коробок по 3 кг

Мармелад — ? кг, 8 коробок по 5 кг               

Всього — ?

Схема

Вираз   3 • 10 + 5 • 8

Короткий запис №1

Зефір — ? кг, 10 коробок по 3 кг

Короткий запис №2

Мармелад — ? кг, 8 коробок по 5 кг

Короткий запис №3

Зефір — 30 кг

Мармелад — 40 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка маса зефіру?

2) Яка маса мармеладу?

3) Яка загальна маса продукту?

Розв’язання

1) 3 • 10 = 30 (кг) – маса зефіру

2) 8 • 5 = 40 (кг) – маса мармеладу

3) 30 + 40 = 70 (кг) – загальна маса продукту

Відповідь: загальна маса продукту 70 кілограмів

 

Завдання 978 Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3 см, а довжина — удвічі більша.

Міркуємо так

3 • 2 = 6 (см) – довжина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см

Завдання 979

45 : 9 : 1 = 5 : 1 = 5    72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1     10 • (56 : 7) = 10 • 8 = 80

2 • 5 • 3 = 10 • 3 = 30     70 – 7 : 7 = 70 – 1 = 69

 

Завдання  980 Купили 3 упаковки тістечок, по 10 штук у кожній, і 5 упаковок тістечок, по 6 штук у кожній. Скільки всього тістечок купили?

Великі упаковки

Малі упаковки

Всього

3 упаковки по 10 тістечок

5 упаковок по 6 тістечок

?

Короткий запис

Великі упаковки — ? т., 3 упаковки по 10 тістечок

Малі упаковки — ? т., 5 упаковок по 6 тістечок

Всього — ?

Схема

Вираз   10 • 3 + 6 • 5

Короткий запис №1

Великі упаковки — ? т., 3 упаковки по 10 тістечок

Короткий запис №2

Малі упаковки — ? т., 5 упаковок по 6 тістечок

Короткий запис №3

Великі упаковки — 30 тістечок

Малі упаковки — 30 тістечок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки тістечок у великих упаковках?

2) Скільки тістечок у малих упаковках?

3) Скільки всього тістечок купили?

Розв’язання

1) 10 • 3 = 30 (т.) – тістечок у великих упаковках

2) 6 • 5 = 30 (т.) – тістечок у малих упаковках

3) 30 + 30 = 60 (т.) – всього тістечок купили

Відповідь: всього купили 60 тістечок

Інші завдання дивись тут...