Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Логачевська С., Логачевська Т., Комар О."

Сторінка 56

Завдання 3  Складена задача на знаходження невідомого доданку

У трьох глечиках разом 6 л води. У першому глечику – 1 л, у другому – 2 л. Скільки літрів води в перших двох глечиках? Скільки літрів води в третьому глечику?

І і ІІ глечики

ІІІ глечик

Всього

1 л і 2 л

?

6 л

Короткий запис

І і ІІ глечики — ?, 1 л і 2 л

ІІІ глечик — ?

Всього — 6 л

І глечик — 1 л

ІІ глечик — 2 л

Всього (І і ІІ глечики) — ?

ІІІ глечик — ?

Всього — 6 л

Схема

 

 

Вираз   1 + 2 

Вираз   6 – (1 + 2)

Короткий запис №1

І глечик — 1 л

ІІ глечик — 2 л

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ глечики — 3 л

ІІІ глечики — ?

Всього — 6 л

План розв’язування

1) Скільки літрів води в перших двох глечиках?

2) Скільки літрів води в третьому глечику?

Розв’язання

1) 1 + 2 = 3 (л) – літрів води в перших двох глечиках.

2) 6 – 3 = 3 (л) – літрів води в третьому глечику.

Відповідь: у перших двох глечиках 3 літри води, в третьому глечику 3 літри води.

 

Завдання 4 Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

За чашку, ложку і сільничку заплатили 30 грн. Ціна чашки 15 грн, ложки – 5 грн. Яка ціна сільнички?

Чашка і ложка

Ложка

Сільничка

Всього

15 грн

5 грн

?

30 грн

Короткий запис

Чашка і ложка — ?, 15 грн і 5 грн

Сільничка — ?

Всього — 30 грн

Чашка — 15 грн

Ложка — 5 грн

Всього (Чашка і ложка) — ?

Сільничка — ?

Всього — 30 грн

Схема

Вираз   30 – (15 + 5)

Короткий запис №1

Чашка — 15 грн

Ложка — 5 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

Чашка і ложка — 20 грн

Сільничка — ?

Всього — 30 грн

План розв’язування

1) Скільки всього гривень заплатили за чашку і ложку?

2) Яка ціна сільнички?

Розв’язання

1) 15 + 5 = 20 (грн) – всього гривень заплатили за чашку і ложку.

2) 30 – 20 = 10 (грн) – ціна сільнички.

2 спосіб

Спочатку знайдемо вартість ложки і сільнички разом, а потім вартість сільнички, тоді

Короткий запис

Ложка — 5 грн

Сільничка — ?

Всього (Ложка і сільничка) — ?

Чашка — 15 грн

Всього — 30 грн

Вираз   (30  15) – 5

Короткий запис №1

Ложка і сільничка — ?

Чашка — 15 грн

Всього — 30 грн

Короткий запис №2

Ложка — 5 грн

Сільничка — ?

Всього — 15 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за ложку і сільничку разом?

2) Яка ціна сільнички?

Розв’язання

1) 30 – 15 = 15 (грн) – гривень заплатили за ложку і сільничку разом.

2) 15 – 5 = 10 (грн) – ціна сільнички.

3 спосіб

Спочатку знайдемо вартість чашки і сільнички разом, а потім вартість сільнички, тоді

Короткий запис

Чашка — 15 грн

Сільничка — ?

Всього (Чашка і сільничка) — ?

Ложка — 5 грн

Всього — 30 грн

Вираз   (30 – 5) – 15

Короткий запис №1

Чашка і сільничка — ?

Ложка — 5 грн

Всього — 30 грн

Короткий запис №2

Чашка — 15 грн

Сільничка — ?

Всього — 25 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за чашку і сільничку разом?

2) Яка ціна сільнички?

Розв’язання

1) 30 – 5 = 25 (грн) – гривень заплатили за чашку і сільничку разом.

2) 25 – 15 = 10 (грн) – ціна сільнички.

4 спосіб (виразом)

Короткий запис

Чашка — 15 грн

Ложка — 5 грн

Сільничка — ?

Всього — 30 грн

Розв’язання

30 – 15 – 5 = 10 (грн) – ціна сільнички.

Відповідь: ціна сільнички 10 гривень.

 

Завдання 5 Складені задачі на знаходження невідомого доданка

1) У книжці 90 сторінок. Першого дня дівчинка прочитала 50 сторінок, другого – 30 сторінок. Скільки сторінок прочитала третього дня?

Короткий запис

І день — 50 сторінок

ІІ день — 30 сторінок

Всього (І і ІІ день) — ?

ІІІ день — ?

Всього — 90 сторінок

Вираз  90 – (50 + 30)

Розв’язання

1) 50 + 30 = 80 (стор.) – всього сторінок прочитала за перших два дні.

2) 90 – 80 = 10 (стор.) – сторінок прочитала третього дня.

Відповідь: третього дня прочитала 10 сторінок.

Рівність 90 – (50 + 30) = 10

1) За три дні дітям прочитали 80 сторінок. Першого дня 10 сторінок, другого – 40 сторінок. Скільки сторінок прочитали третього дня?

Короткий запис

І день — 10 сторінок

ІІ день — 40 сторінок

Всього (І і ІІ день) — ?

ІІІ день — ?

Всього — 80 сторінок

Вираз  80 – (10 + 40)

Розв’язання

1) 10 + 40 = 50 (стор.) – всього сторінок прочитали за перших два дні.

2) 80 – 50 = 30 (стор.) – сторінок прочитали третього дня.

Відповідь: третього дня прочитали 30 сторінок.

Рівність 80 – (10 + 40) = 30

2) За три Софійка прочитала 90  сторінок. Першого дня 40 сторінок, другого – 20 сторінок. Скільки сторінок прочитала Софійка третього дня?

Короткий запис

І день — 40 сторінок

ІІ день — 20 сторінок

Всього (І і ІІ день) — ?

ІІІ день — ?

Всього — 90 сторінок

Вираз  90 – (40 + 20)

Розв’язання

1) 40 + 20 = 60 (стор.) – всього сторінок прочитала за перших два дні.

2) 90 – 60 = 30 (стор.) – сторінок прочитала Софійка третього дня.

Відповідь: третього дня Софійка  прочитала 30 сторінок.

Рівність 90 – (40 + 20) = 30

2) За три Андрійко прочитав 80 сторінок. Першого дня 20 сторінок, другого – 40 сторінок. Скільки сторінок прочитав Андрійко третього дня?

Короткий запис

І день — 20 сторінок

ІІ день — 40 сторінок

Всього (І і ІІ день) — ?

ІІІ день — ?

Всього — 80 сторінок

Вираз  80 – (20 + 40)

Розв’язання

1) 20 + 40 = 60 (стор.) – всього сторінок прочитав за перших два дні.

2) 80 – 60 = 20 (стор.) – сторінок прочитав Андрійко третього дня.

Відповідь: третього дня Андрійко прочитав 20 сторінок.

Рівність 80 – (20 + 40) = 20

Завдання 6  Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Дитяча бібліотека отримала 70 книжок. Серед них 10 енциклопедій і 20 словників. Решта книжок — збірки казок. Скільки збірок казок отримала дитяча бібліотека?

Енциклопедії

Словники

Збірки казок

Всього

10 книжок

20 книжок

?

70 книжок

Короткий запис

Енциклопедії і словники — ?, 10 книжок і 20 книжок

Збірки казок — ?

Всього — 70 кнмжок

Вираз  70 – (10 + 20)

Короткий запис №1

Енциклопедії — 10 книжок

Збірки казок — 20 книжок

Всього — ?

Короткий запис №2

Енциклопедії і словники — 30  книжок

Збірки казок — ?

Всього — 70 книжок

План розв’язування

1) Скільки всього енциклопедій і словників отримала дитяча бібліотека?

2) Скільки збірок казок отримала дитяча бібліотека?

Розв’язання

1) 10 + 20 = 30 (кн.) – всього енциклопедій і словників отримала дитяча бібліотека.

2) 70 – 30 = 40 (зб.) – збірок казок отримала дитяча бібліотека.

2 спосіб

Спочатку знайдемо кількість збірок казок і енциклопедій, а потім кількість збірок казок, тоді

Короткий запис

Збірки казок — ?

Енциклопедії — 10 книжок

Всього (Збірки казок і енциклопедії) — ?

Словники — 20 книжок

Всього — 70 книжок

Вираз   (70 – 20) – 10

Короткий запис №1

Збірки казок і енциклопедії — ?

Словники — 20 книжок

Всього — 70 книжок

Короткий запис №2

Збірки казок — ?

Енциклопедії — 10 книжок

Всього — 50 книжок

План розв’язування

1) Скільки збірок казок і енциклопедій разом отримала бібліотека?

2) Скільки збірок казок отримала дитяча бібліотека?

Розв’язання

1) 70 – 20 = 50 (кн.) – збірок казок і енциклопедій отримала бібліотека.

2) 50 – 10 = 40 (зб.) – збірок казок отримала дитяча бібліотека.

3 спосіб

Спочатку знайдемо кількість збірок казок і словників, а потім кількість збірок казок, тоді

Короткий запис

Збірки казок — ?

Словники — 20 книжок

Всього (Збірки казок і словники) — ?

Енциклопедії — 10 книжок

Всього — 70 книжок

Вираз   (70 – 10) – 20

Короткий запис №1

Збірки казок і словники — ?

Енциклопедії — 10 книжок

Всього — 70 книжок

Короткий запис №2

Збірки казок — ?

Словники — 20 книжок

Всього — 60 книжок

План розв’язування

1) Скільки збірок казок і словників разом отримала бібліотека?

2) Скільки збірок казок отримала дитяча бібліотека?

Розв’язання

1) 70 – 10 = 60 (кн.) – збірок казок і словників отримала бібліотека.

2) 60 – 20 = 40 (зб.) – збірок казок отримала дитяча бібліотека.

Відповідь: бібліотека отримала 40 збірок казок.

 

Сторінка 57

Завдання 7 Ознайомлення з дробами

Всього частин

Замальовано частин

Читаємо

2

1

Одна з двох

4

2

Дві з чотирьох

8

4

Чотири з восьми

16

8

Вісім зі шістнадцяти

Висновок: 1/2 = 2/4 = 4/8 = 8 /16 (замальована однакова довжина смужки).

 

Завдання 1 Сума розрядних доданків

68 = 60 + 8        72 = 70 + 2      95 = 90 + 5

46 = 40 + 6        84 = 80 + 4      57 = 50 + 7

 

Завдання 2  Порозрядне додавання круглих чисел

50 + 40 = 90       30 + 50 = 80       30 + 40 = 70     20 + 20 = 40

60 + 20 = 80       20 + 30 = 50       70 + 20 = 90     40 + 40 = 80

Виписали вираз зі значенням 70:  30 + 40

30 + 40 = 3 дес. + 4 дес. = 7 дес. = 70

 

Завдання 3 Порозрядне додавання з переходом через десяток

67 + 3 = (60 + 7) + 3 = 60 + (7 + 3) = 60 + 10 = 70

54 + 6 = (50 + 4) + 6 = 50 + (4 + 6) = 50 + 10 = 60

27 + 43 = (20 + 40) + (7 + 3) = 60 + 10 = 70

54 + 26 = (50 + 20) + (4 + 6) = 70 + 10 = 80

 

Завдання 4

1) 58 + 2 = 50 + 10 = 60      42 + 8 = 40 + 10 = 50

58 + 42 = 90 + 10 = 100      42 + 18 = 50 + 10 = 60

2) 38 + 2 = 40          41 + 9 = 50

    67 + 3 = 70          36 + 4 = 40

1) 57 + 3 = 50 + 10 = 60       21 + 9 = 20 + 10 = 30

  57 + 23 = 70 + 10 = 80      21 + 19 = 30 + 10 = 40

2) 32 + 6 = 38                43 + 27 = 60 + 10 = 70

Інші завдання дивись тут...

  • Тетяна
    Класний сайт
    12 листопада 2022 18:59