Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 36

Завдання 2 Периметр

1) Р = 2 см + 2 см + 3 см + 3 см = 10 см – периметр прямокутника (чотирикутника, у якого всі кути прямі, протилежні сторони рівні)

2) Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см – периметр квадрата (прямокутника, у якого всі сторони рівні)

3) Р = 20 мм + 21 мм + 30 мм + 20 мм = 91 мм – периметр чотирикутника

 

Завдання 3  Одиниці вимірювання

З дм = 30 см   5 м > 1 м     26 см < 4 дм  (4 дм = 40 см, 26 см < 40 см)

7 дм > 64 см (7 дм = 70 см, 70 см > 64 см)  5 дм < 2 м  (2 м = 20 дм, 5 дм < 20 дм)

6 дм < 65 см  (6 дм = 60 см, 60 см < 65 см)

 

Завдання 4

а) Складена задача 

Фермер привіз на ярмарок 7 ящиків помідорів, 2 ящики перцю, а баклажанів — на 6 ящиків більше, ніж помідорів і перцю разом. Скільки ящиків бакла­жанів привіз фермер?

Короткий запис

Помідори і перець — ?, 7 ящиків і 2 ящики

Баклажани — ?, на 6 ящиків більше, ніж помідорів і перцю разом

Схема

Вираз    (7 + 2) + 6

Короткий запис №1

Помідори — 7 ящиків

Перець — 2 ящики

Всього — ?

Короткий запис №2

Помідори і перець — 9 ящиків

Баклажани — ?, на 6 ящиків більше

План розв’язування

1) Скільки ящиків помідорів і перцю разом привіз фермер?

2) Скільки ящиків бакла­жанів привіз фермер?

Розв’язання

1) 7 + 2 = 9 (ящ.) – ящиків помідорів і перцю разом привіз фермер

2) 9 + 6 = 15 (ящ.) – ящиків бакла­жанів привіз фермер

Відповідь: фермер привіз 15 ящиків баклажанів

 

� Складена задача

Фермер привіз на ярмарок 3 ящиків помідорів, 4 ящики перцю, а баклажанів — на 5 ящиків більше, ніж помідорів і перцю разом. Скільки ящиків бакла­жанів привіз фермер?

Короткий запис

Помідори і перець — ?, 3 ящиків і 4 ящики

Баклажани — ?, на 5 ящиків більше, ніж помідорів і перцю разом

Схема

Вираз    (3 + 4) + 5

Короткий запис №1

Помідори — 3 ящики

Перець — 4 ящики

Всього — ?

Короткий запис №2

Помідори і перець — 7 ящиків

Баклажани — ?, на 5 ящиків більше

План розв’язування

1) Скільки ящиків помідорів і перцю разом привіз фермер?

2) Скільки ящиків бакла­жанів привіз фермер?

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (ящ.) – ящиків помідорів і перцю разом привіз фермер

2) 7 + 5 = 12 (ящ.) – ящиків бакла­жанів привіз фермер

Відповідь: фермер привіз 12 ящиків баклажанів

 

Завдання 5

Якщо а = 12, то а – 9 = 12 – 9 = 3       Якщо а = 16, то а – 9 = 16 – 9 = 7

Якщо а = 14, то а – 9 = 14 – 9 = 5

 

Завдання 6  Продавали 6 білих і сірих кролів. Купили 2 сірих кролів, і з'ясувалося, що білих залишилося більше, ніж сірих. Скільки окремо білих і сірих кролів було спочатку?

Міркуємо так

6 – 2 = 4 (к.) – кролів залишилось

Якщо серед 4 кролів білих залишилося більше, ніж сірих, то білих залишилось 3, а сірий кріль 1, бо 3 > 1

1 + 2 = 3 (к.) – сірих кролів було спочатку

Відповідь: спочатку було 3 (троє) білих кролів і 3 сірих

 

Завдання 7

7 + 9 – 6 = 7 – 6 + 9 = 1 + 9 = 10     6 + 8 – 7 = 8 – 7 + 6 = 1 + 6 = 7

18 – 9 + 7 = 9 + 7 = 16                   16 – 7 + 8 = 8 – 7 + 16 = 1 + 16 = 17

15 – 8 + 4 = 15 + 4 – 8 = 19 – 8 = 11  13 – 6 + 5 = 13 + 5 – 6 = 18 – 6 = 12

38 – 30 + 9 = 8 + 9 = 17                   47 – 40 – 7 = 7 – 7 = 0

 

Завдання 8 Складена задача

Продали 4 мішки капусти, 2 мішки цибулі, а картоплі — на 8 мішків більше, ніж капусти й цибулі разом. Скільки продали мішків кар­топлі?

Короткий запис

Капуста й цибуля — ?, 4 мішки і 2 мішки

Картопля — ?, на 8 мішків більше, ніж капусти й цибулі разом

Схема

Вираз    (4 + 2) + 8

Короткий запис №1

Капуста — 4 мішки

Цибуля — 2 мішки

Всього — ?

Короткий запис №2

Капуста і цибуля — 6 мішків

Картопля — ?, на 8 мішків більше

План розв’язування

1) Скільки продали мішків капусти й цибулі разом?

2) Скільки продали мішків картоплі?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (м.) – мішків капусти й цибулі продали разом

2) 6 + 8 = 14 (м.) – мішків картоплі продали

Відповідь: продали 14 мішків картоплі

 

Урок 27 Завдання 1  

7 + 8 – 5 = 7 – 5 + 8 = 2 + 8 = 10       12 – 2 + 1 = 10 + 1 = 11

17 – 7 – 6 = 10 – 6 = 4                    18 – 9 + 1 = 18 + 1 – 9 = 19 – 9 = 10

16 – 7 + 1 = 16 + 1 – 7 = 17 – 7 = 10   32 – 2 + 20 = 30 + 20 = 50

14 – 8 + 3 = 6 + 3 = 9                     46 – 40 + 4 = 6 + 4 = 10

Вирази зі значенням 10: 7 + 8 – 5,  18 – 9 + 1,  16 – 7 + 1,  46 – 40 + 4

 

СТОРІНКА 37

Завдання 2  Довжина прямокутника 5 см, а його ширина — 2 см. Дізнатися, на скільки сантиметрів довжи­на прямокутника більша за ширину

5 см > 2 см  на 3 см     (5 см – 2 см = 3 см)

Відповідь: на 3 см більша довжина прямокутника за ширину

 

Завдання 3   Прямокутники, у яких довжина дорівнює ширині (квадрати): 2, 3

 

Завдання 4  Периметр   Побудували квадрат зі стороною 3 см і знайшли його периметр

Р = 3 см + 3 см + 3 см + 3 см = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см

 

Завдання 5 Складена задача

З дачі привезли 15 кг слив і 25 кг персиків. Із 5 кг слив зварили варення. Частину персиків розда­ли, і їх залишилося на 10 кг більше, ніж слив. Скіль­ки кілограмів слив залишилося? Скільки — перси­ків? Скільки кілограмів персиків роздали?

Одну складену задачу треба розбити на три порості задачі: 

Короткий запис №1

Було слив — 15 кг

Зварили слив — 5 кг

Залишилось слив — ?

Схема

Короткий запис №2

Залишилось слив — 10 кг

Залишилось персиків — ?, на 10 кг більше

Схема

Короткий запис №3

Було персиків — 25 кг

Роздали персиків — ?

Залишилось персиків — 20 кг

Схема

План розв’язування

1) Скільки кілограмів слив залишилося?

2) Скільки кілограмів персиків залишилося?

3) Скільки кілограмів персиків роздали?
Розв’язання

1) 15 – 5 = 10 (кг) – кілограмів слив залишилося

2) 10 + 10 = 20 (кг) – кілограмів персиків залишилось

3) 25 – 20 = 5 (кг) – кілограмів персиків роздали

Відповідь: залишилося 10 кг слив, залишилось 20 кг персиків, роздали 5 кг персиків

 

Завдання 6  Рівняння  

10 + 5 = 15    (1 дес. – 0 дес. = 1 дес., 5 од. – 0 од. = 5 од.)

35 – 5 = 30     (3 дес. – 0 дес. = 3 дес., 5 од. – 5 од. = 0 од.)

46 – 6 = 40    (4 дес. – 0 дес. = 4 дес.,  6 од. – 0 од. = 6 од.)

 

Завдання 7

24 – 4 + 10 = 20 + 10 = 30     30 + 5 – 1 = 35 – 1 = 34     34 – 30 + 7 = 4 + 7 = 11

11 + 1 – 8 = 12 – 8 = 4       4 + 10 – 6 = 10 – 6 + 4 = 8     8 – 7 + 23 = 1 + 23 = 24

 

Завдання 8 Побудуй прямокутник, у якого ширина 2 см, а довжина — на 3 см більша. Знайди його пери­метр

2 см + 3 см = 5 см – довжина прямокутника

Р = 2 см + 2 см + 5 см + 5 см = 14 см – периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 2 см

Інші завдання дивись тут...