Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 13

Завдання 3

1) Учні малювали пішохідний перехід із 13 смуг. Їм залишилося домалю­вати ще 3 смуги. Скільки смуг вони вже намалювали?

1 спосіб  (задача на знаходження від’ємника)

Буде

Намалювали

Залишилось

13 смуг

?

3 смуги

Короткий запис

Буде — 13 смуг

Намалювали — ?

Залишилось — 3 смуги

Схема

Розв’язання

13 – 3 = 10 (с.) – смуг вони вже намалювали

 

2 спосіб (задача на знаходження невідомого доданка)

Намальовані

Не намальовані

Всього

?

3 смуги

13 смуг

Короткий запис

Намальовані — ?

Не намалювали — 3 смуги

Всього — 13 смуг

Схема

 

Розв’язання

13 – 3 = 10 (с.) – смуг вони вже намалювали

Відповідь: вони вже намалювали 10 смуг

 

2) Обабіч пішохідного переходу учні намалювали 10 трикутників. Залиши­лося намалювати ще 3. Скільки всьо­го трикутників треба намалювати?

1 спосіб (задача на знаходження зменшуваного)

Буде

Намалювали

Залишилось

?

10 трикутників

3 трикутники

Короткий запис

Буде (треба) — ?

Намалювали — 10 трикутників

Залишилось — 3 трикутники

Схема

Розв’язання

3 + 10 = 13 (т.) – всього трикутників треба намалювати

 

2 спосіб (задача на знаходження суми)

Намалювали

Не намалювали

Всього

10 трикутників

3 трикутники

?

Короткий запис

Намалювали — 10 трикутників

Не намалювали — 3 трикутники

Всього (треба) — ?

Схема

 

Розв’язання

3 + 10 = 13 (т.) – всього трикутників треба намалювати

Відповідь: треба намалювати 13 трикутників

 

Завдання 4  

Накреслили відрізок, довжина якого дорівнює різни­ці довжин поданих відрізків   (13 см – 4 см = 9 см)

Завдання 5 Усі двоцифрові числа, значення яких не змінюється від перестановки цифр у їхньому записі: 

11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 

Міркуємо так.  

11 = 1 дес. 1 од.     22 = 2 дес. 2 од.       33 = 3 дес. 3 од.

44 = 4 дес. 4 од.     55 = 5 дес. 5 од.       66 = 6 дес. 6 од.

77 = 7 дес. 7 од.     88 = 8 дес. 8 од.        99 = 9 дес. 9 од. 

 

Завдання б  «Круговий» приклад  

10 + 8 = 18       18 – 1 = 17      17 – 10 = 7     7 + 2 = 9

9 – 5 = 4           4 + 10 = 14      14 – 1 = 13     13 – 3 = 10

 

Завдання 7  Для лепбука учні намалювали 5 дорожніх зна­ків, а залишилося намалювати ще 4. Скільки всього дорожніх знаків треба намалювати?

1 спосіб  (задача на знаходження зменшуваного)

Було

Намалювали

Залишилось

?

5 знаків

4 знаки

Короткий запис

Було — ?

Намалювали — 5 знаків

Залишилось — 4 знаки

Схема

Розв’язання

4 + 5 = 9 (з.) – всього знаків треба намалювати

 

2 спосіб  (задача на знаходження суми)

Намалювали

Не намалювали

Всього

5 знаків

4 знаки

?

Короткий запис

Намалювали — 5 знаків

Не намалювали — 4 знаки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 5 = 9 (з.) – всього знаків треба намалювати

Відповідь: треба намалювати 9 знаків

 

СТОРІНКА 14

Завдання 1

10 = 8 + 2  (оскільки 10 – 8 = 2)      10 = 9 + 1  (оскільки 10 – 9 = 1)

18 – 8 = 10 (оскільки 18 – 10 = 8)     11 – 1 = 10 (оскільки 11 – 10 = 1)

 

Завдання 2

Додавання числа 2:

1 + 2 = 3      2 + 2 = 4     3 + 2 = 5      4 + 2 = 6     5 + 2 = 7      6 + 2 = 8

7 + 2 = 9      9 + 2 = 10    9 + 2 = 9 + (1 + 1) = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

Віднімання числа 2:

3 – 2 = 1      4 – 2 = 2      5 – 2 = 3       6 – 2 = 4     7 – 2 = 5      8 – 2 = 6

9 – 2 = 7     10 – 2 = 8     11 – 2 = 11 – (1 + 1) = 11 – 1 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 3

11 – 2 – 5 = 9 – 5 = 4         45 + 1 – 6 = 46 – 6 = 40

9 + 2 + 1 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12   (при додаванні іноді доцільно переставляти доданки)

10 – 1 + 2 = 10 + 2 – 1 = 12 – 1 = 11         12 – 1 – 2 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

19 – 10 + 2 = 9 + 2 = 11      32 – 30 + 9 = 2 + 9 = 11    11 – 2 – 9 = 11 – (2 + 9) = 0      

 

Завдання 4 

1) Проста задача на додавання

Спочатку на килимку було 9 учнів, а потім до них приєдналося ще 2. Скільки всього учнів стало на килимку?

Було

Приєдналося

Стало

9 учнів

2 учнів

?

Короткий запис

Було — 9 учнів

Приєдналося — 2 учнів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

9 + 2 = 11 (уч.) – всього учнів стало на килимку

Відповідь: на килимку стало 11 учнів 

� На скільки більше дітей було спочатку, ніж приєдналося потім?

 2 = 7 (д.)

 

� Проста задача на віднімання

Спочатку на килимку було 9 учнів. Потім пішло 2 учні. Скільки учнів залишилось на килимку? 

Було

Пішло

Залишилось

9 учнів

2 учнів

?

Короткий запис

Було — 9 учнів

Пішло — 2 учнів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

9 – 2 = 7 (уч.) – учнів залишилось на килимку

Відповідь: на килимку залишилось 7 учнів

 

Завдання 5

1) Проста задача на зменшення на деяке число 

На столі лежало 9 кубиків конструктора, а в коробці – на 2 кубики  менше. Скільки кубиків конструктора лежало в коробці?

Короткий запис

Стіл — 9 кубиків

Коробка — ?, на 2 кубики менше

Короткий запис

Стіл — 9 кубиків

Коробка — ?, стільки ж, але без 2 кубиків

Схема

Розв’язання

9 – 2 = 7 (к.) – кубиків конструктора лежало в коробці

Відповідь: у коробці лежало 7 кубиків конструктора

 

2) Проста задача на різницеве порівняння

У пачці лежало 11 олівців, а на столі – 2 олівці. На скільки більше олівців лежало в пачці, ніж на столі?

Короткий запис

Пачка — 11 олівців, на ? більше

Стіл — 2 олівці

Схема

Розв’язання

11 – 2 = 9 (ол.) – на стільки більше олівців лежало в пачці,ніж на столі

Відповідь: на 9 олівців більше лежало в пачці, ніж на столі 

 

Завдання 6  Накреслили відрізок, на 2 см коротший від поданого

11 см – 2 см = 9 см

Завдання 7 Усі двоцифрові числа, у яких одиниць на 3 більше за кількість десятків

Міркуємо так

14 = 1 дес. 4 од. (4 > 1 на 3)     25 = 2 дес. 5 од.  (5 > 2 на 3)

36 = 3 дес. 6 од. (6 > 3 на 3)     47 = 4 дес. 7 од.  (7 > 4 на 3)

58 = 5 дес. 8 од. (8 > 5 на 3)     69 = 6 дес. 9 од.  (9 > 6 на 3)

Відповідь: 14, 25, 36, 47, 58, 69 

 

Завдання 8

10 – 1 + 2 = 10 + 2 – 1 = 11    12 – 10 + 9 = 2 + 9 = 11     6 + 3 + 2 = 9 + 2 = 11

59 – 50 + 2 = 9 + 2 = 11         19 – 10 + 2 = 9 + 2 = 11     11 – 2 – 9 = 9 – 9 = 0

11 – 2 – 6 = 9 – 6 = 3             9 + 2 – 11 = 11 – 11 = 0

 

СТОІРНКА 15

Завдання 9 Проста задача на збільшення на деяке число

У класі 9 учнів малюють листочки, а вирізують — на 2 більше. Скільки учнів вирізують листочки?

Короткий запис

Малюють — 9 учнів

Вирізують — ?, на 2 учнів більше

Короткий запис

Малюють — 9 учнів

Вирізують — ?, стільки ж і ще 2 учнів

Схема

Розв’язання

9 + 2 = 11 (уч.) – учнів вирізують листочки

Відповідь: листочки вирізують 11 учнів 

 

Завдання 1

Додавання числа 3:

1 + 3 = 4     2 + 3 = 5    3 + 3 = 6      4 + 3 = 7     5 + 3 = 8     6 + 3 = 9

7 + 3 = 10    8 + 3 = 8 + (2 + 1) = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

9 + 3 = 9 + (1 + 2) = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

Віднімання числа 3:

4 – 3 = 1      5 – 3 = 2      6 – 3 = 3     7 – 3 = 4     8 – 3 = 5      9 – 3 = 6

10 – 3 = 7     11 – 3 = 11 – (1 + 2) = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 3 = 12 – (2 + 1) = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 2  «Круговий» приклад

10 + 2 – 3 = 10 – 3 + 2 = 7 + 2 = 9         9 + 2 + 1 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

12 – 3 + 6 = 6 – 3 + 12 = 3 + 12 = 15      15 – 6 + 5 = 15 + 5 – 6 = 20 – 6 = 14

14 – 4 + 20 = 10 + 20 = 30                     30 + 20 – 40 = 50 – 40 = 10

 

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Для комп’ютерного класу купили 3 мишки і декілька килимків. Всього 11 штук товару. Скільки килимків купили?

Мишки

Килимки

Всього

3 штуки

?

11 штук

Короткий запис

Мишки — 3 штуки

Килимки — ?

Всього — 11 штук

Схема

Розв’язання

11 – 3 = 9 (к.) – килимків купили

Відповідь: купили 9 килимків 

 

2) Проста задача на різницеве порівняння

У коробці було 12 смартфонів, а на столі – 3 смартфони. На скільки більше смартфонів було у коробці, ніж на столі?

Короткий запис

У коробці — 12 смартфонів, на ? більше

На столі — 3 смартфони  

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (с.) – на стільки більше смартфонів було в коробці, ніж на столі

Відповідь: на 9 смартфонів більше було в коробці, ніж на столі 

 

Завдання 4 Накреслили відрізок, на 3 см довший за поданий

11 см + 3 см = 14 см

Завдання 5  Одиниці вимірювання  

3 м > 12 дм   (30 дм > 12 дм)   15 см = 1 дм 5 см (15 см = 15 см)

87 см < 9 дм  (87 см < 90 см) 

 

Завдання 6 Записали число 5 сімома однаковими цифрами і знаками дій

Міркуємо так

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 – 1 = 5      1 + 1 + 1 + 1 + 1 – 1 + 1 = 5

1 + 1 + 1 + 1 – 1 + 1 + 1 = 5        1 + 1 + 1 – 1 + 1 + 1 + 1 = 5

1 + 1 – 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5        1 – 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

Інші завдання дивись тут...