Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 88

Завдання 5

(25 – 7) : 3 = (25 – 5 – 2) : 3 = 18 : 3 = 6       (20 – 2) : 2 = 18 : 2 = 9

2 • 8 + 54 = 16 + 54 = 60 + 10 = 70              (30 – 3) : З = 27 : 3 = 9

 

Завдання 6 Накресли квадрат, у якого периметр на 6 см більший за сторону.

Міркуємо так

Периметр квадрата – це сума чотирьох сторін. Якщо периметр на 6 см більший від сторони, тоді на 6 см припадають три інші сторони, тому  6 : 3 = 2 (см) – довжина сторони квадрата

2 спосіб (для старших класів)

Нехай а (см) – сторона квадрата, тоді 4 • а (см) – периметр квадрата, тоді складемо рівняння

4 • а – а = 6

3 • а = 6

а = 6 : 3

а = 2 (см) – сторона квадрата

Треба побудувати квадрат зі стороною 2 см

 

Завдання 7

7 • 3 + 29 = 21 + 29 = (20 + 20) + (1 + 9) = 40 + 10 = 50

15 : 3 + 55  = 5 + 55 = 50 + (5 + 5) = 50 + 10 = 60

(12 – 9) • 9 = 3 • 9 = 27

18 : 3 + 24 = 6 + 24 = 20 + (6 + 4) = 20 + 10 = 30

 

Завдання 8 Дівчинка лягла спати о 21 год, а прокинулася о 7 год ранку. Скільки годин вона спала?

До опівночі

Після опівночі

Всього

24 год без 21 год

7 год

?

Короткий запис

До опівночі — ?, 24 год без 21 год

Після опівночі — 7 год

Всього — ?

Вираз   (24 – 21) + 7

Короткий запис №1

Була (лягла) — 21 год

Спала — ?

Стала (опівніч) — 24 год

Короткий запис №2

До опівночі — 3 год

Після опівночі — 7 год

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки годин спала до опівночі?

2) Скільки годин вона спала?

Розв’язання

1) 24 – 21 = 3 (год) – годин спала до опівночі

2) 3 год + 7 год = 10 (год) – годин вона спала

Відповідь: дівчинка спала 10 годин

 

Урок 68 Завдання 1 З яких двох одноцифрових чисел складаються числа 12, 15, 18, 16?

12 = 6 + 6    12 = 7 + 5    12 = 8 + 4    12 = 9 + 3

15 = 7 + 8    15 = 9 + 6

18 = 9 + 9    

16 = 8 + 8    16 = 7 + 9 

 

Завдання 2  Прості задачі на збільшення на деяке число

1) У цирковій виставі брало участь 3 клоуни, а акро­батів — на 8 більше . Скільки акробатів брало участь у цирковій виставі?

Короткий запис

Клоуни — 3 циркачі

Акробати — ?, на 8 циркачів більше

Схема

Розв’язання

3 + 8 = 11 (ак.) – акробатів брало участь у цирковій виставі

Відповідь: у цирковій виставі брало участь 11 акробатів

 

2) У цирковій виставі брало участь 3 клоуни, це на 8 менше, ніж акробатів. Скільки акробатів брало участь у цирковій виставі?

Короткий запис

Клоуни — 3 циркачі, це на 8 циркачів менше

Акробати — ?

Схема

Розв’язання

3 + 8 = 11 (ак.) – акробатів брало участь у цирковій виставі

Відповідь: у цирковій виставі брало участь 11 акробатів

 

Завдання 3  У цирковій виставі брало участь 6 коней, це на 3 більше, ніж тигрів. Скільки тигрів брало участь у цирковій виставі?

Короткий запис

Коні — 6 тварин, це на 3 тварини більше

Тигри — ?

Схема

Розв’язання

6 – 3 = 3 (т.) – тигрів брало участь у цирковій виставі

Відповідь: у цирковій виставі брало участь 3 тигри

 

Завдання 4  Одиниці вимірювання

2 м 7 дм + 2 дм = 2 м + (7 дм + 2 дм) = 2 м 9 дм

8 дм 7 см – 4 дм = (8 дм – 4 дм) + 7 см = 4 дм 7 см

16 дм : 2 = 8 дм         12 дм : З = 4 дм

2 см • 9 = 18 см         3 дм • 5 = 15 дм

 

СТОРІНКА 89

Завдання 5 Накресли прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см. Поділи його відрізками на квадрати зі стороною 1 см. Скільки їх вийшло?

Міркуємо так

Сторона 2 см поділиться на 2 частини по 1 см, а таких рядків буде 3, тому маємо

1 • 2 • 3 = 6 (к.) – квадратів вийшло

 

Завдання  6  У жонглера було 6 факелів, це на 2 менше, ніж м'ячів. Скільки м'ячів було в жонглера?

Короткий запис

Факели — 6 штук, це на 2 штуки менше

М’ячі — ?

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (м.) – м'ячів було в жонглера

Відповідь: у жонглера було 8 м’ячів

 

Завдання 7 У цирк пішло 16 учнів класу, це на 7 більше, ніж у театр ляльок. Скільки учнів пішло в театр ляльок?

Короткий запис

У цирк — 16 учнів, це на 7 учнів більше

У театр — ?

Схема

Розв’язання

16 – 7 = 9 (уч.) – учнів пішло в театр ляльок

Відповідь: у театр ляльок пішло 9 учнів

 

Завдання 8 

7 м 6 дм – 4 дм = 7 м 2 дм     1 дм 8 см – 5 см = 1 дм 3 см     14 см : 2 = 7 см

 

Урок 69 Завдання 1, 2  Таблиця множення числа 4 (у таблиці множення числа 4 наступний добуток на 4 більший за попередній, а попередній добуток на 4 менший, ніж наступний): 

4 • 2 = 4 + 4 = 8

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 8 + 4 = 12

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 12 + 4 = 16

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + 4 = 20

4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 + 4 = 24

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 + 4 = 28

4 • 8 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 + 4 = 32

4 • 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 + 4 = 36

Доведи, що 4 • 5 = 20       по 4 узяли 5 разів

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 8 + 8 + 4 = 20

 

Завдання 3

4 • 3 + 68 = 12 + 68 = 12 + 8 + 60 = 30 + 60 = 90

4 • (32 – 24) = 4 • (32 – 22 – 2) = 4 • 8 = 32

(23 – 19) • 5 = (23 – 13 – 6) • 5 = 4 • 5 = 20

(12 – 8) • 7 = 4 • 7 = 28

 

Завдання 4 На гастролях музичний гурт мав дати по 4 кон­церти у трьох великих містах. Скільки концертів ще залишилося дати, якщо вже пройшло 8 концертів?

Було

Пройшло

Залишилось

у 3 містах по 4 концерти

8 концертів

?

Короткий запис

Було (мав дати) — ?, 3 міста по 4 концерти

Пройшло — 8 концертів

Залишилось — ?

Схема

Вираз   4 • 3 – 8

Короткий запис №1

Було (мав дати) — ?, 3 міста по 4 концерти

Короткий запис №2

Було — 12 концертів

Пройшло — 8 концертів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки концертів мав дати музичний гурт на гастролях?

2) Скільки концертів ще залишилося дати?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (к.) – концертів мав дати музичний гурт на гастролях

2) 12 – 8 = 4 (к.) – концертів ще залишилося дати

Відповідь: ще залишилось дати 4 концерти

 

Завдання 5 У розважальному центрі під час зимових канікул перших 3 дні відбувалося по 4 вистави, а наступних 5 днів — по одній виставі. Скільки всього вистав відбулося в центрі протягом зимових канікул?

Перші дні

Наступні дні

Всього

3 дні по 4 вистави

5 днів по 1 виставі

?

Короткий запис

Перші дні — ? в., 3 дні по 4 вистави

Наступні дні — ? в., 5 днів по 1 виставі

Всього — ?

Схема

Вираз  4 • 3 + 1 • 5

Короткий запис №1

Перші дні — ? в., 3 дні по 4 вистави

Короткий запис №2

Наступні дні — ? в., 5 днів по 1 виставі

Короткий запис №3

Перші дні — 12 вистав

Наступні дні — 5 вистав

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки вистав відбулося протягом перших трьох днів?

2) Скільки вистав відбулося протягом наступних п’яти днів?

3) Скільки всього вистав відбулося в центрі протягом зимових канікул?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (в.) – вистав відбулося протягом перших трьох днів

2) 1 • 5 = 5 (в.) – вистав відбулося протягом наступних п’яти днів

3) 12 + 5 = 17 (в.) – всього вистав відбулося в центрі протягом зимових канікул

 

2 спосіб

Врахуємо, що у наступні п’ять днів відбувалося по 1 виставі, тому

Перші дні

Наступні дні

Всього

3 дні по 4 вистави

5 вистав

?

Короткий запис

Перші дні — ? в., 3 дні по 4 вистави

Наступні дні — 5 вистав

Всього — ?

Схема

Вираз  4 • 3 + 5

Короткий запис №1

Перші дні — ? в., 3 дні по 4 вистави

Короткий запис №2

Перші дні — 12 вистав

Наступні дні — 5 вистав

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки вистав відбулося протягом перших трьох днів?

2) Скільки всього вистав відбулося в центрі протягом зимових канікул?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (в.) – вистав відбулося протягом перших трьох днів

2) 12 + 5 = 17 (в.) – всього вистав відбулося в центрі протягом зимових канікул

 

3 спосіб

Короткий запис

Перші дні — ? в., 3 дні по 4 вистави та ще 5 вистав

Схема

Розв’язання

4 • 3 + 5 = 17 (в.) – всього вистав відбулося в центрі протягом зимових канікул

Відповідь: у центрі протягом зимових канікул відбулося 17 вистав

Інші завдання дивись тут...