Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 48

Завдання 4  Оленка зібрала 5 каштанів, 6 жолу­дів. Із 4 плодів вона зробила телятко. Скільки каштанів і жолудів залиши­лося?

Було

Використала

Залишилось

5 плодів і 6 плодів

4 плоди

?

Короткий запис

Було (зібрала) — ?, 5 плодів і 6 плодів

Використала — 4 плоди

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (5 + 6) – 4

Короткий запис №1

Каштанів — 5 плодів

Жолудів — 6 плодів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 11 плодів

Використала —  4 плоди

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього плодів зібрала Оленка?

2) Скільки каштанів і жолудів залиши­лося?

Розв’язання

1) 5 + 6 = 11 (п.) – всього плодів зібрала Оленка

2) 11 – 4 = 7 (п.) – каштанів і жолудів залиши­лося

 

2 спосіб

Припустимо, що дівчинка використала каштани, тоді

Короткий запис

Було — 5 каштанів

Використала — 4 каштани

Залишилось (Каштани) — ?

Жолуді — 6 плодів

Всього — ?

Схема

Вираз   (5 – 4) + 6

Короткий запис №1

Було — 5 каштанів

Використала — 4 каштани

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Каштани — 9

Жолуді — 6 плодів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки каштанів залишилось?

2) Скільки каштанів і жолудів залиши­лося?

Розв’язання

1) 5 – 4 = 1 (к.) – каштанів залишилось

2) 1 + 6 = 7 (п.) – каштанів і жолудів залиши­лося

 

3 спосіб

Припустимо, що дівчинка використала жолуді, тоді

Короткий запис

Було — 6 жолудів

Використала — 4 жолуді

Залишилось (Жолуді) — ?

Каштани — 5 плодів

Всього — ?

Схема

Вираз   (6 – 4) + 5

Короткий запис №1

Було — 6 жолудів

Використала — 4 жолуді

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Жолуді — 2 плоди

Жолуді — 5 плодів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки жолудів залишилось?

2) Скільки каштанів і жолудів залиши­лося?

Розв’язання

1) 6 – 4 = 2 (к.) – жолудів залишилось

2) 2 + 5 = 7 (п.) – каштанів і жолудів залиши­лося

Відповідь: залишилось 7 каштанів і жолудів

Замінили 6 на 3

1) 5 + 3 = 8 (п.) – всього плодів зібрала Оленка

2) 8 – 4 = 4 (п.) – каштанів і жолудів залиши­лося

2 спосіб

1) 5 – 4 = 1 (к.) – каштанів залишилось

2) 1 + 3 = 4 (п.) – каштанів і жолудів залиши­лося

 

Завдання 5  Порядок дій

(36 + 27) – 16 = (36 – 16) + 27 = 20 + 27 = 47

(58 – 34) – 24 = 24 – 24 = 0          (25 + 45) – 50 = 70 – 50 = 20

 

Завдання 6  Побудуйте квадрат зі стороною 2 см. Знайдіть його периметр. Побудуйте прямокутник з таким самим периметром.

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см – периметр квадрата зі стороною 2 см

Р = 3 см + 1 см + 3 см + 1 см = 8 см – периметр прямокутника довжиною 3 см і шириною 1 см

 

Завдання 7  

(56 + 38) – 18 = 56 + (38 – 18) = 56 + 20 = 76

(46 + 54) – З0 = (46 – 30) + 54 = 16 + 54 = 60 + 10 = 70

(28 + 46 ) – 16 = 28 + (46 – 16) = 28 + 30 = 58

 

Завдання 8 Для панно діти зібрали 7 бордових листочків груші й 5 червоних листочків калини. На панно вже прикріпили 3 листочки. Скільки листочків зали­шилося прикріпити?

Було

Використали

Залишилось

7 листочків і 5 листочків

3 листочки

?

Короткий запис

Було (зібрали) — ?, 7 листочків і 5 листочків

Використали — 3 листочки

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (7 + 5) – 3

Короткий запис №1

Бордові — 7 листочків

Червоні — 5 листочків

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 12 листочків

Використали — 3 листочки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього листочків зібрали діти?

2) Скільки листочків зали­шилося прикріпити?

Розв’язання

1) 7 + 5 = 12 (л.) – всього листочків зібрали діти

2) 12 – 3 = 9 (л.) – листочків залишилося прикріпити

 

2 спосіб

Припустимо, що прикріпили бордові листочки

Короткий запис

Було бордових — 7 листочків

Використали — 3 листочки

Залишилось (Бордові) — ?

Червоні — 5 листочків

Всього — ?

Схема

Вираз   (7 – 3) + 5

Короткий запис №1

Було бордових — 7 листочків

Використали — 3 листочки

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Бордові — 4 листочки

Червоні — 5 листочків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки бордових листочків  залишилось прикріпити?

2) Скільки листочків зали­шилося прикріпити?

Розв’язання

1) 7 – 3 = 4 (л.) – бордових листочків залишилось прикріпити

2) 4 + 5 = 9 (л.) – листочків залишилося прикріпити

 

3 спосіб

Припустимо, що прикріпили червоні листочки

Короткий запис

Було червоних — 5 листочків

Використали червоних — 3 листочки

Залишилось червоних (Червоні) — ?

Бордові — 7 листочків

Всього — ?

Схема

Вираз   (5 – 3) + 7

Короткий запис №1

Було червоних — 5 листочків

Використали червоних — 3 листочки

Залишилось червоних — ?

Короткий запис №2

Червоні — 2 листочки

Бордові — 7 листочків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки червоних листочків залишилось прикріпити?

2) Скільки листочків зали­шилося прикріпити?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (л.) – червоних листочків залишилось прикріпити

2) 2 + 7 = 9 (л.) – листочків залишилося прикріпити

Відповідь: залишилось прикріпити 9 листочків  

 

Урок 37  Завдання 1, 2 

Зменшуване подали сумою зручних доданків (від суми відняли число)

16 – 7 = (10 + 6) – 7 = (10 – 7) + 6 = 3 + 9 = 9   

40 – 8 = (30 + 10) – 8 = 30 + (10 – 8) = 30 + 2 = 32

 

СТОРІНКА 49

Завдання 3 

60 – 8 = (50 + 10) – 8 = 50 + (10 – 8) = 50 + 2 = 52

50 – 6 = (40 + 10) – 6 = 40 + (10 – 6) = 40 + 4 = 44

70 – 7 = (60 + 10) – 7 = 60 + (10 – 7) = 60 + 3 = 63

90 – 4 = (80 + 10) – 4 = 80 + (10 – 4) = 80 + 6 = 86

100 – 5 = (90 + 10) – 5 = 90 + (10 – 5) = 90 + 5 = 95

 

Завдання 4 Віднімання

24 – 3 = (20 + 4) – 3 = 20 + (4 – 3) = 21    30 – 4 = (20 + 10) – 4 = (10 + 4) + 20 = 26

 

Завдання 5  Першого дня в саду посадили 16 яблунь, друго­го — на 4 яблуні більше. Залишилося посадити 60 яблунь. Скільки всього яблунь посадять?

Короткий запис

Буде (посадять) — ?

Посадили — ?, 16 яблунь і ?, на 4 яблуні більше

Залишилось — 60 яблунь

Схема

Вираз  60 + (16 + (16 + 4))

Короткий запис №1

І дня посадили — 16 яблунь

ІІ дня — ?, на 4 яблуні більше

Короткий запис №2

І дня посадили — 16 яблунь

ІІ дня — 20 яблунь

Всього — ?

Короткий запис №3

Буде (посадять) — ?

Посадили — 36 яблунь

Залишилось — 60 яблунь

План розв’язування

1) Скільки яблунь посадили другого дня?

2) Скільки всього яблунь посадили?

3) Скільки всього яблунь посадять?

Розв’язання

1) 16 + 4 = 20 (яб.) – яблунь посадили другого дня

2) 16 + 20 = 36 (яб.) – всього яблунь посадили

2) 60 + 36 = 96 (яб.) – всього яблунь посадять

Відповідь: посадять 96 яблунь     

 

  Першого дня в саду посадили 16 яблунь, друго­го — на 4 яблуні менше. Залишилося посадити 60 яблунь. Скільки всього яблунь посадять?

Короткий запис

Буде (посадять) — ?

Посадили — ?, 16 яблунь і ?, на 4 яблуні менше

Залишилось — 60 яблунь

Схема

 

Вираз  60 + (16 + (16 – 4))

Короткий запис №1

І дня посадили — 16 яблунь

ІІ дня — ?, на 4 яблуні менше

Короткий запис №2

І дня посадили — 16 яблунь

ІІ дня — 12 яблунь

Всього — ?

Короткий запис №3

Буде (посадять) — ?

Посадили — 28 яблунь

Залишилось — 60 яблунь

План розв’язування

1) Скільки яблунь посадили другого дня?

2) Скільки всього яблунь посадили?

3) Скільки всього яблунь посадять?

Розв’язання

1) 16 – 4 = 12 (яб.) – яблунь посадили другого дня

2) 16 + 12 = 28 (яб.) – всього яблунь посадили

2) 60 + 28 = 88 (яб.) – всього яблунь посадять

Відповідь: посадять 88 яблунь

 

Завдання 6  Задачі про посадку кущів малини за вира­зом (6 + 9) + 15

1) Першого дня посадили 6 кущів, а другого – 9 кущів. Залишилось посадити 15 кущів. Скільки всього кущів малини посадять?

 

Буде

Посадили

Залишилось

?

6 кущів і 9 кущів

15 кущів

 

Короткий запис №1

І день — 6 кущів

ІІ день — 9 кущів

Всього — ?

Короткий запис №2

Буде (посадять) — ? кущів

Посадили — 15 кущів

Залишилось — 15 кущів

План розв’язування

1) Скільки всього кущів малини посадили?

2) Скільки всього кущів малини посадять?

2) Першого дня посадили 6 кущів, другого 9 кущів. А третього дня посадили 15 кущів. Скільки всього кущів посадили?

 

Два дні

ІІІ день

Всього

6 кущів і 9 кущів

15 кущів

?

 

Короткий запис №1

І день — 6 кущів

ІІ день — 9 кущів

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ день — 15 кущів

ІІІ день — 15 кущів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кущів малини посадили за два дні?

2) Скільки всього кущів малини посадили?

3) Першого дня посадили 6 кущів, другого – на 9 кущів більше. Третього дня посадили на 15 кущів більше, ніж другого дня. Скільки кущів посадили третього дня?

Короткий запис №1

І день — 6 кущів

ІІ день — ?, на 9 кущів більше

Короткий запис №2

ІІ день — 15 кущів

ІІІ день — ?, на 15 кущів більше

План розв’язування

1) Скільки кущів малини посадили другого дня?

2) Скільки кущів малини посадили третього дня?

4) Першого дня посадили 6 кущів, другого – 9 кущів. Третього дня посадили на 15 кущів більше, ніж разом першого і другого дня. Скільки кущів посадили третього дня?

Короткий запис №1

І день— 6 кущів

ІІ день — 9 кущів

Разом — ?

Короткий запис №2

І і ІІ день — 15 кущів

ІІІ день — ?, на 15 кущів більше

План розв’язування

1) Скільки кущів малини посадили за два дні?

2) Скільки кущів малини посадили третього дня?

Завдання 7  Довжини сторін прямокутного трикутника 3 см і 4 см. Накресли такий трикутник і знайди його пери­метр

Р = 4 см + 3 см + 4 см + 3 см = 14 см

 

Завдання 8  

Віднімання числа від суми

30 – 6 = (20 + 10) – 6 = 20 + (10 – 6) = 20 + 4 = 24

70 – 6 = (60 + 10) – 6 = 60 + (10 – 6) = 60 + 4 = 64

50 – 6 = (40 + 10) – 6 = 40 + (10 – 6) = 40 + 4 = 44

90 – 6 = (80 + 10) – 6 = 80 + (10 – 6) = 80 + 4 = 84    10 – 6 = 4

Порозрядне додавання:  

30 + 6 = 36    70 + 6 = 76    50 + 6 = 56    90 + 6 = 96    10 + 6 = 16

 

Завдання 9  У саду обкопали 24 кущі смородини та 16 кущів порічок. Залишилося обкопати 35 кущів. Скіль­ки всього кущів обкопають?

Буде

Обкопали

Залишилось

?

24 кущі і 16 кущів

35 кущів

Короткий запис

Буде (обкопають) — ?

Обкопали — ?, 24 кущів і 16 кущів

Залишилось — 35 кущів

Схема

Вираз  35 + (16 + 24)

Короткий запис №1

Смородина — 24 кущі

Порічка — 16 кущів

Всього — ?

Короткий запис №2

Буде (обкопають) — ?

Обкопали — 40 кущів

Залишилось — 35 кущів

План розв’язування

1) Скільки всього кущів обкопали?

2) Скільки всього кущів обкопають?

Розв’язання

1) 24 + 16 = 40 (к.) – всього кущів обкопали

2) 35 + 40 = 75 (к.) – всього кущів обкопають

Відповідь: обкопають 75 кущів    

 

Урок 38 Завдання 1

20 – 6 = (10 + 10) – 6 = 10 + (10 – 6) = 10 + 4 = 14    60 – 7 = 50 + (10 – 7) = 50 + 3 = 53

40 – 6 = (30 + 10) – 6 = 30 + (10 – 6) = 30 + 4 = 34    50 – 7 = 40 + (10 – 7) = 40 + 3 = 43

70 – 6 = (60 + 10) – 6 = 60 + (10 – 6) = 60 + 4 = 64    30 – 7 = 20 + (10 – 7) = 20 + 3 = 23

Інші завдання дивись тут...