Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 56

Урок 43  Завдання 1  Додавання та віднімання

27 + 7 = 27 + 3 + 4 = 30 + 4 = 34      80 – 3 = 70 + (10 – 3) = 70 + 7 = 77

62 – 8 = 52 + (10 – 8) = 52 + 2 = 54    48 + 18 = 48 + 12 + 6 = 60 + 6 = 66

60 + 34 = 94                                  45 – 37 = 5 + (40 – 37) = 5 + 3 = 8

2)  34 + 8 = 34 + 6 + 2 = 40 + 2 = 42   90 – 2 = 80 + (10 – 2) = 80 + 8 = 88

43 – 7 = 43 – (10 – 3) = 43 – 10 + 3 = 33 + 3 = 36       60 + 33 = 93

36 + 15 = 36 + 14 + 1 = 50 + 1 = 51     72 – 54 = 72 – 52 – 2 = 20 – 2 = 18

 

Завдання 2  На полиці супермаркету лежали 23 розмальовки і 15 казок. Продали 9 розмальовок, а казок – на 6 книжок менше. Скільки книжок залишилось на полиці?

1 спосіб

Короткий запис №1

Було — 23 розмальовки

Продали — 9 розмальовок

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Розмальовки продали — 9 книжок

Казки продали — ?, на 6 книжок менше

Короткий запис №3

Було — 15 казок

Продали — 3 казки

Залишилось — ?

Короткий запис №4

Розмальовки — 14 книжок

Казки — 12 книжок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки залишилось розмальовок?

2) Скільки продали казок?

3) Скільки казок залишилось?

4) Скільки книжок залишилось на прилавку?

 

2 спосіб

Короткий запис №1

Розмальовки — 23 книжки

Казки — 15 книжок

Всього — ?

Короткий запис №2

Розмальовки продали — 9 книжок

Казки продали — ?, на 6 книжок менше

Короткий запис №3

Казки продані — 9 книжок

Розмальовки продані — 3 казки

Всього — ?

Короткий запис №4

Було — 38 книжок

Продали — 12 книжок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього книжок було?

2) Скільки продали казок?

3) Скільки всього книжок продали?

4) Скільки книжок залишилось на прилавку?

 

Завдання 3  Книжка в синій палітурці та в коричневій палітурці разом коштують 68 грн, а дві книжки в синій палітурці та одна книжка в коричневій палітурці – 90 грн. Знайдіть ціну кожної книжки

Міркуємо так

90 – 68 = 22 (грн.) – ціна книжки в синій палітурці

68 – 22 = 43 (грн.) – ціна книжки в коричневій палітурці

 

Завдання 4 Накресли прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см. На скільки рівних квадратів можна його поділити? Знайди периметр одного такого квадрата

Міркуємо так. Треба накреслити прямокутник довжиною 6 см і шириною 2 см

Оскільки в квадрата усі сторони рівні, то прямокутник довжиною 6 см ділиться на 3 квадрати

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см  - периметр квадрата зі стороною 2 см

 

Завдання 5  Продовжили ряди:

1) 15, 12, 9, 6, 3

Міркуємо так

15 – 12 = 3    12 – 9 = 3   Закономірність: наступне число на 3 менше, ніж попереднє, тому 15, 12, 9, 6, 3

2) 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17

Міркуємо так

2 + 1 = 3       3 + 2 = 5   Закономірність: наступне число більше на 1, наступне число більше на 2, тому 

5 + 1 = 6       6 + 2 = 8     8 + 1 = 9         9 + 2 = 11

11 + 1 = 12    12 + 2 = 14  14 + 1 = 15    15 + 2 = 17

 

Завдання 6 На полицях книжкового магазину було 23 віммельбуки. Продали спочатку 8 таких кни­жок, а потім — ще 6. Скільки віммельбуків залишилося про­дати?

Короткий запис

Було — 23 віммельбуки

Продали — 8 віммельбуків

Залишилось (Було) — ?

Продали — 6 віммельбуків

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (23 – 8) – 6

Короткий запис №1

Було — 23 віммельбуки

Продали — 8 віммельбуків

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 15 віммельбуків

Продали — 6 віммельбуків

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки віммельбуків залишилось, коли продали 8 таких книжок?

2) Скільки віммельбуків залишилося про­дати?

Розв’язання

1) 23 – 8 = 15 (в.) – віммельбуків залишилось, коли продали 8 таких книжок

2) 15 – 6 = 9 (в.) – віммельбуків залишилося про­дати

 

2  спосіб

Було

Продали

Залишилось

23 віммельбухи

8 вімельбухів і 6 віммельбухів

?

Короткий запис

Було — 23 віммельбуки

Продали — ?, 8 віммельбуків і 6 віммельбуків

Залишилось — ?

Схема

Вираз   23 – (8 + 6)

Короткий запис №1

Спочатку — 8 віммельбуків

Потім — 6 віммельбуків

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 23 віммельбуків

Продали — 14 віммельбуків

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього віммельбуків продали?

2) Скільки віммельбуків залишилося про­дати?

Розв’язання

1) 8 + 6 = 14 (в.) – всього віммельбуків продали

2) 23 – 14 = 9 (в.) – віммельбуків залишилося про­дати

Відповідь: залишилось продати 9 віммельбуків

 

Завдання 7

70 – 4 = 66            92 – 56 = 92 – 52 – 4 = 40 – 4 = 36

37 + 6 = 37 + 3 + 3 = 40 + 3 = 43   

65 + 19 – 38 =  46

1) 65 + 19 = 65 + 15 + 4 = 80 + 4 = 84

2) 84 – 38 = 44 + (40 – 38) = 44 + 2 = 46

 

СТОРІНКА 57

Урок 44  Завдання 1   Спільне у виразах: однакові доданки

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3     8 + 8 + 8 + 8     12 + 12 + 12

 

Завдання 2  У саду росли 4 кущі троянд. На кожному з них розцвіли 3 квітки. Скільки всього квіток розцвіло? 3 + 3 + 3 + 3 = 12

 

Завдання 3  Множення

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10    По 2 узяли 5 разів

1) 2 + 2 = 4

2) 4 + 2 = 6

3) 6 + 2 = 8

4) 8 + 2 = 10

3 • 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15   По 3 узяли 5 разів

1) 3 + 3 = 6

2) 6 + 3 = 9

3) 9 + 3 = 12

4) 12 + 3 = 15

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 12    По 4 узяли 3 рази

1) 4 + 4 = 8

2) 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 18   По 6 узяли 3 рази

1) 6 + 6 = 12

2) 12 + 6 = 18

5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15    По 5 узяли 3 рази

1) 5 + 5 = 10

2) 10 + 5 = 15

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21    По 7 узяли 3 рази

1) 7 + 7 = 14

2) 14 + 7 = 14 + 6 + 1 = 21

 

Завдання 4

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24   По 6 узяли 4 рази

1) 6 + 6 = 12

2) 12 + 6 = 18

3) 18 + 6 = 24

3 • 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18   По 3 узяли 6 разів

1) 3 + 3 = 6

2) 6 + 3 = 9

3) 9 + 3 = 12

4) 12 + 3 = 15

5) 15 + 3 = 18

9 • 3 = 9 + 9 + 9 = 27   По 9 узяли 3 рази

1) 9 + 9 = 18

2) 18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20    По 4 узяли 5 разів

1) 4 + 4 = 8

2) 8 + 4 = 12

3) 12 + 4 = 16

4) 16 + 4 = 20

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32    По 8 узяли 4 рази

1) 8 + 8 = 16

2) 16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 24

3) 24 + 8 = 24 + 6 + 2 = 32

12 • 2 = 12 + 12 = 24       По 12 узяли 2 рази

1) 12 + 12 = 24

10 • 4 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40   По 10 узяли 4 рази

1) 10 + 10 = 20

2) 20 + 10 = 30

3) 30 + 10 = 40

Інші завдання дивись тут...