Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 16

Завдання 7 Проста задача на збільшення на деяке число

За тиждень продали 9 смартфонів, а за наступ­ний — на 3 смартфони більше. Скільки смартфонів продали наступного тижня?

Короткий запис

І тиждень — 9 смартфонів

ІІ тиждень — ?, на 3 смартфони більше

Схема

Розв’язання

9 + 3 = 12 (с.) – смартфонів продали наступного тижня

Відповідь: настурного тижня прдали 12 смартфонів 

 

Завдання 8

12 – 3 + 1 = 12 + 1 – 3 = 13 – 3 = 10     18 – 10 + 3 = 8 + 3 = 11

11 – 2 + 3 = 11 + 3 – 2 = 14 – 2 = 12     10 – 2 – 8 = 10 – (2 + 8) = 0

11 – 3 – 5 = 8 – 5 = 3                         13 – 1 – 3 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

6 + 3 + 2 = 9 + 2 = 11                        9 + 3 + 1 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

 

Урок 11 Завдання 1

1) Числа збільшили на 3: 8 + 3 = 11      9 + 3 = 12     30 + 3 = 33    80 + 3 = 83

2) Числа зменшили на 3: 10 – 3 = 7     11 – 3 = 8      12 – 3 = 9      63 – 3 = 60

 

Завдання 2

Додавання числа 4:

1 + 4 = 5    2 + 4 = 6    3 + 4 = 7    4 + 4 = 8     5 + 4 = 9    6 + 4 = 10

7 + 4 = 7 + (3 + 1) = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

8 + 4 = 8 + (2 + 2) = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 4 = 9 + (1 + 3) = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

Віднімання числа 4

5 – 4 = 1      6 – 4 = 2     7 – 4 = 3    8 – 4 = 4    9 – 4 = 5      10 – 4 = 6

11 – 4 = 11 – (1 + 3) = 11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7

12 – 4 = 12 – (2 + 2) = 11 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8

13 – 4 = 13 – (3 + 1) = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 3

11 – 4 + 10 = 10 – 4 + 11 = 6 + 11 = 17     12 – 3 + 4 = 4 – 3 + 12 = 1 + 12 = 13

18 – 10 + 4 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12         9 + 3 – 4 = 9 – 4 + 3 = 5 + 3 = 8

7 + 4 – 2 = 7 – 2 + 4 = 5 + 4 = 9             8 + 3 – 4 = 8 – 4 + 3 = 4 + 3 = 7

8 + 4 – 3 = 8 – 3 + 4 = 5 + 4 = 9             9 + 2 – 3 = 9 – 3 + 2 = 5 + 2 = 8

 

Завдання 4   Порівняння чисел (спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо) 

9 + 2 > 12 – 3  (11 > 9)      5 + 4 < 14 – 4  (9 < 10)

14 – 1 > 8 + 4  (13 > 12)     12 – 4 < 7 + 4  (8 < 11) 

 

Завдання 5

1) Пооста задача на зменшення на деяке число

Для тренувань з настільного тенісу закупили 13 пластмасових м'ячиків, а ракеток — на 4 менше. Скільки ракеток закупили?

Короткий запис

М'ячиків — 13 штук

Ракеток — ?, на 4 штуки менше

Схема

Розв’язання

13 – 4 = 9 (р.) – ракеток закупили

Відповідь: закупили 9 ракеток 

� Прості задачі на різницеве порівняння

Для тренувань з великого тенісу купили 13 ракеток і 9 м'ячів. На скільки більше купили ракеток, ніж м'ячів?

Короткий запис

Ракетки — 13 штук, на ? більше

М'ячі — 9 штук

Схема

Розв’язання

13 – 9 = 4 (шт.) – на стільки більше купили ракеток, ніж м'ячів

Відповідь: на 4 ракетки більше купили, ніж м'ячів 

 

Для тренувань з великого тенісу купили 13 ракеток і 9 м'ячів. На скільки менше  купили м'ячів, ніж ракеток?

Короткий запис

Ракетки — 13 штук

М'ячі — 9 штук, на ? менше

Схема

Розв’язання

13 – 9 = 4 (шт.) – на стільки менше купили м'ячів, ніж ракеток

Відповідь: на 4 м'ячі менше купили, ніж ракеток 

 

Завдання 6 Обчислили довжину ламаної

3 см + 4 см + 5 см = 12 см

 

СТОРІНКА 17

Завдання 7 Запиши число 10 не менше ніж чотирма однако­вими цифрами і знаками дій

Міркуємо так

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10       1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10  

 

Завдання 8

13 – 4 + 3 = 13 + 3 – 4 = 16 – 4 = 12      8 + 4 – 1 = 12 – 1 = 11

9 + 2 – 4 = 9 – 4 + 2 = 5 + 2 = 7           9 + 4 – 10 = 13 – 10 = 3

7 + 4 – 3 = 7 – 3 + 4 = 4 + 4 = 8           5 + 4 + 4 = 5 + 4 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

12 – 4 + 3 = 12 + 3 – 4 = 15 – 4 = 11     18 – 10 + 4 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

 

Завдання 9 Проста задача на зменшення на деяке число

На майданчику 12 дітей грало у квача, а в настільний теніс — на 4 менше. Скільки дітей грало в настільний теніс?

Короткий запис

У квача — 12 дітей

У настільний теніс — ?, на 4 дітей менше

Короткий запис

У квача — 12 дітей

У настільний теніс — ?, стільки ж, але без 4 дітей

Схема

Розв’язання

12 – 4 = 8 (д.) – дітей грало в настільний теніс

Відповідь: у настільний теніс грало 8 дітей 

 

Урок 12  Завдання 1

10 + 2 = 12                  12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 8     8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7    7 + 3 = 10                    10 + 2 = 12

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 9    9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13 

 

Завдання 2,3

  А●    Е●    Р●

 

-----К●----С●----В●-----

   М●     D●

Точки лежать на прямій: К, С, В

Точки лежать нижче прямої: М, D

Точки лежать вище прямої: А, Е, Р

 

Завдання 4

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9          7 + 4 – 3 = 7 – 3 + 4 = 4 + 4 = 8

39 – 30 + 4 = 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13    8 + 4 – 12 = 12 – 12 = 0 

 

� Прості задачі за виразом 12 – 3

Проста задача на знаходження невідомого доданка

У садку посадили 12 слив і яблунь. З них слив було 3 дерева. Скільки посадили яблунь?

Сливи

Яблуні

Всього

3 дерева

?

12 дерев

Короткий запис

Сливи — 3 дерева

Яблуні — ?

Всього — 12 дерев

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (д.) – яблунь посадили

Відповідь: посадили 9 яблунь

 

Проста задача на віднімання

У садку було 12 слив. 3 старі сливи висохли. Скільки слив залишилося в садку?

Було

Висохли

Залишилось

12 слив

3 сливи

?

Короткий запис

Було — 12 слив

Висохли — 3 сливи

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (с.) – слив залишилось

Відповідь: залишилось 9 слив 

 

Проста задача на різницеве порівняння

У садку посадили 12 яблунь і 3 сливи. На скільки більше яблунь посадили, ніж слив?

Короткий запис

Яблунь — 12 дерев, на ? більше

Слив — 3 дерева

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (д.) – на стільки більше посадили яблунь, ніж слив

Відповідь: посадили на 9 яблунь більше, ніж слив

 

Проста задача на різницеве порівняння

У садку посадили 12 яблунь і 3 сливи. На скільки менше слив посадили, ніж яблунь?

Короткий запис

Яблунь — 12 дерев

Слив — 3 дерева, на ? менше

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (д.) – на стільки менше посадили слив, ніж яблунь

Відповідь: на 9 слив менше, ніж яблунь

 

Проста задача на зменшення на деяке число

У садку посадили 12 яблунь, а слив – на 3 дерева менше. Скільки слив посадили?

Короткий запис

Яблунь — 12 дерев

Слив — ?, на 3 дерева менше

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (с.) – слив посадили

Відповідь: посадили 9 слив 

 

Завдання 5  Запиши число другого десятка, у якому кількість десятків на 6 менша від кількості одиниць

Міркуємо так

1 спосіб

Числа другого десятка: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Серед них число, в якому кількість десятків на 6 менша від кількості одиниць

17 = 1 дес. 7 од.      1 < 7   на 6      (оскільки 7 – 1 = 6)

2 спосіб

Числа другого десятка: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Серед них знайдемо число, в якому кількість десятків на 6 менша від кількості одиниць, тобто кількість одиниць на 6 більша від кількості десятків, маємо 1 + 6 = 7

Шукане число 17 = 1 дес. 7 од.   Відповідь: 17

Інші завдання дивись тут..