Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 62

Завдання 5  Проста задача  

У кожний ряд лотка поклали 2 яєць. Скільки всього яєць можна покласти в лоток, якщо у ньому 5 таких рядів?

Короткий запис

Лоток — ? яєць, 5 рядів по 2 яєць

Схема

Розв’язання

2 • 5 = 10 (яєць) – всього яєць можна покласти в лоток

Відповідь: у лоток можна покласти 10 яєць

 

На сніданок приготували 9 порцій. У кожну порцію поклали 2 омлети. Скільки всього омлетів приготували?

Короткий запис

Омлети — ? ом., 9 порцій по 2 омлети

Схема

Розв’язання

2 • 9 = 18 (ом.) – всього омлетів приготували

Відповідь: приготували 18 омлетів

 

Завдання 6  12 учнів класу вивчають французьку мову, а англійську — на 5 учнів більше. Скільки всього учнів класу вивчають ці іноземні мови?

Французька

Англійська

Всього

12 учнів

на 5 учнів більше

?

Короткий запис

Французьку — 12 учнів

Англійську — ?, на 5 учнів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   12 + (12 + 5)

Короткий запис №1

Французьку — 12 учнів

Англійську — ?, на 5 учнів більше

Короткий запис №2

Французьку — 12 учнів

Англійську — 17 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів вивчають англійську мову?

2) Скільки всього учнів класу вивчають ці іноземні мови?

Розв’язання

1) 12 + 5 = 17 (уч.) – учнів вивчають англійську мову

2) 12 + 17 = 29 (уч.) – всього учнів класу вивчають ці іноземні мови

Відповідь: ці іноземні мови вивчають 29 учнів класу

�  Що зміниться в розв'язанні, коли 3 учні вивчають обидві мови?

Вираз   12 + (12 + 5) – 3

 

Завдання 7  Накресліть трикутник з прямим кутом і сторо­нами 3 см і 4 см. Знайдіть його периметр

3 см + 4 см + 5 см = 12 см

 

Завдання 8  Додавання однакових доданків можна заміни­ти множенням

25 + 52 = 77     2 + 2 + 2 + 36 = 42   2 • 8 + 2 = 16 + 2 = 18    16 + 16 + 16 + 12 = 60

Дослідимо, де додавання можна замінити множенням:

2 • 8 + 2 = 2 • 9

16 + 16 + 16 + 12 = 12 + 12 + 12 + 4 + 4 + 4 + 12 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 12 • 5   

 

Завдання 9  У класі 18 учнів зі світлим волоссям, а з темним — на 9 менше. Решта — руді. Скільки рудих учнів у класі, якщо всього в ньому 35 учнів?

Світле

Темне

Руде

Всього

18 учнів

на 9 учнів менше, ніж світлих

?

35 учнів

Короткий запис

Світловолосі — 18 учнів

Темноволосі — ?, на 9 учнів менше, ніж світловолосих

Руді — ?

Всього — 35 учнів

Схема

Вираз   35 – 18 – (18 – 9)

Короткий запис №1

Світловолосі — 18 учнів

Темноволосі — ?, на 9 учнів менше

Короткий запис №2

Світловолосі — 18 учнів

Темноволосі — 9 учнів

Руді — ?

Всього — 35 учнів

План розв’язування

1) Скільки темноволосих учнів у класі?

2) Скільки рудих учнів у класі?

Розв’язання

1) 18 – 9 = 9 (уч.) – темноволосих учнів у класі

2) 35 – 18 – 9 = 8 (уч.) – рудих учнів у класі

 

2 спосіб

Короткий запис

Світловолосі — 18 учнів

Темноволосі — ?, на 9 учнів менше, ніж світловолосих

Всього (Світловолосі й темноволосі) — ?

Руді — ?

Всього — 35 учнів

Схема

Вираз   35 – (18 + (18 – 9))

Короткий запис №1

Світловолосі — 18 учнів

Темноволосі — ?, на 9 учнів менше

Короткий запис №2

Світловолосі — 18 учнів

Темноволосі — 9 учнів менше

Всього — ?

Короткий запис №3

Світловолосі й темноволосі волосся — 27 учнів

Руді — ?

Всього — 35 учнів

План розв’язування

1) Скільки темноволосих учнів у класі?

2) Скільки всього світловолосих і темноволосих учнів у класі?

3) Скільки рудих учнів у класі?

Розв’язання

1) 18 – 9 = 9 (уч.) – темноволосих учнів у класі

2) 18 + 9 = 27 (уч.) – всього світловолосих і темноволосих учнів у класі

3) 35 – 27 = 8 (уч.) – рудих учнів у класі

Відповідь: у класі 8 рудих учнів

 

Урок 48  Завдання 1

2 • 3 = 6    2 • 5 = 10   2 • 7 = 14   2 • 9 = 18  2 • 4 = 8   2 • 6 = 12   2 • 8 = 16    2 • 2 = 4

 

Завдання 2

1) Дівчинка дала п'ятьом подругам по 2 цукерки. Скільки всього цукерок дівчинка дала подругам?

Короткий запис

Цукерки — ? ц., 5 подруг по 2 цукерки

Схема

Розв’язання

2 • 5 = 10 (ц.) – всього цукерок дала подругам

Відповідь: подругам дала 10 цукерок

 

2) У подарунку 6 видів цукерок, по 2 цукерки кожно­го виду. Скільки всього цукерок у подарунку?

Короткий запис

Цукерки — ? ц., 6 видів по 2 цукерки

Схема

Розв’язання

2 • 6 = 12 (ц.) – всього цукерок у подарунку

Відповідь: у подарунку 12 цукерок

 

СТОРІНКА 63

Завдання 3 Множення

2 • 4 + 7 = 8 + 7 = 15          2 • 8 + 12 = 16 + 12 = 28

 

Завдання 4   Додавання однакових доданків замінили множенням

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 27 = 2 • 7 + 27

2 + 2 + 2 + 7 = 2 • 3 + 7

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 12 = 2 • 5 + 12

 

Завдання 5  До свята купили по 2 кг карамельних і шоколадних цукерок та 3 кг печива. Скіль­ки всього кілограмів солодощів купили?

Цукерки

Печиво

Всього

2 види по 2 кг

3 кг

?

Короткий запис

Цукерки — ? кг, 2 види по 2 кг

Печиво — 3 кг

Всього — ?

Схема

Вираз   2 • 2 + 3

Короткий запис №1

Цукерки — ? кг, 2 види по 2 кг

Короткий запис №2

Цукерки — кг

Печиво — 3 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів цукерок купили?

2) Скіль­ки всього кілограмів солодощів купили?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (кг) – кілограмів цукерок купили

2) 4 + 3 = 7 (кг) – всього кілограмів солодощів купили

 

2 спосіб

Короткий запис

Солодощі — ? кг, 2 види по 2 кг та ще 3 кг

Схема

 

Розв’язання

2 • 2 + 3 = 7 (кг) – всього кілограмів солодощів купили

Відповідь: купили 7 кілограмів солодощів

 

Завдання 6  Тато купив 3 сітки апельсинів, по 2 кг у кожній сітці, потім ще 3 кг яблук. Скільки всього кілограмів фруктів купив тато?

Апельсини

Яблука

Всього

3 сітки по 2 кг

3 кг

?

Короткий запис

Апельсини — ? кг, 3 сітки по 2 кг

Яблука — 3 кг

Всього — ?

Схема

Вираз   2 • 3 + 3

Короткий запис №1

Апельсини — ? кг, 3 сітки по 2 кг

Короткий запис №2

Апельсини — кг

Яблука — 3 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів апельсинів купили?

2) Скіль­ки всього кілограмів фруктів купив тато?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (кг) – кілограмів апельсинів купили

2) 6 + 3 = 9 (кг) – всього кілограмів фруктів купив тато

 

2 спосіб

Короткий запис

Фрукти — ? кг, 3 сітки по 2 кг та ще 3 кг

Схема

Розв’язання

2 • 3 + 3 = 9 (кг) – всього кілограмів фруктів купив тато

Відповідь: тато купив 9 кілограмів фруктів

 

Завдання 7  У п'ятикутнику 4 сторони по 2 см та одна — 5 см. Знайди периметр цього п'ятикутника

Короткий запис

Сторони чотири — ? см, 4 сторони по 2 см

Сторона п’ята — 5 см

Всього (периметр) — ?

Вираз   2 • 4 + 5

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (см) – довжина чотирьох сторін

2) 8 + 5 = 13 (см) – периметр п’ятикутника

 

2 спосіб

Короткий запис

Периметр — ? см, 4 сторони по 2 см та ще 5 см

Розв’язання

2 • 4 + 5 = 13 (см) – периметр п’ятикутника

Відповідь: периметр п’ятикутника 13 сантиметрів

 

Завдання 8. За плитку шоколаду діти заплатили 3 купюри по 2 грн та ще 25 грн. Яка вартість плитки шоко­ладу?

Короткий запис

Вартість — ? грн., 3 купюри по 2 грн і ще 25 грн.

Схема

Розв’язання

1) 2 • 3 + 25 = 31 (грн) – вартість плитки шоколаду 

Відповідь: вартість плитки шоколаду 31 грн.

 

Інші завдання дивись тут...