Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 28

Завдання 4 Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Першого дня діти виліпили 10 грибочків, а другого — на 2 грибочки менше. Скільки всьо­го грибочків виліпили діти за два дні?

І день

ІІ день

Всього

10 грибочків

на 2 грибочки менше

?

Короткий запис

І день — 10 грибочків

ІІ день — ?, на 2 грибочки менше

Всього — ?

Схема

Вираз    10 + (10 – 2)

Короткий запис №1

І день — 10 грибочків

ІІ день — ?, на 2 грибочки менше

Короткий запис  №2

І день — 10 грибочків

ІІ день — 8 грибочків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки грибочків виліпили другого дня?

2) Скільки всьо­го грибочків виліпили діти за два дні?

Розв’язання

1) 10 – 2 = 8 (г.) – грибочків виліпили другого дня

2) 10 + 8 = 18 (г.) – всього грибочків виліпили за два дні

Відповідь: за два дні виліпили 18 грибочків

 

Завдання 5  Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Довжина першої ланки ламаної 7 см, а другої — на 3 см менша. Яка довжина ламаної?

І ланка

ІІ ланка

Всього

7 см

на 3 см менше

?

Короткий запис

І ланка — 7 см

ІІ ланка — ?, на 3 см менше

Всього — ?

Схема

Вираз    7 + (7 – 3)

Короткий запис №1

І ланка — 7 см

ІІ ланка — ?, на 3 см менше

Короткий запис  №2

І ланка — 7 см

ІІ ланка — 4 см

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка довжина другої ланки ламаної?

2) Яка довжина ламаної?

Розв’язання

1) 7 – 3 = 4 (см) — довжина другої ланки ламаної

2) 7 см + 4 см = 11 см  — довжина ламаної

Завдання 6  Три многокутники такі, щоб кількість сторін у кожній наступній фігурі збільшувалася на 1: чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник

 

Завдання 7  

8 + 8 = 8 + 4 + 6 = 10 + 6 = 16    13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5    8 – 4 = 4

16 – 8 = (10 + 6) – 8 = 10 – 8 + 6 = 2 + 6 = 8    38 – 8 = 30

Вирази з від'ємником 8:  13 – 8, 16 – 8, 38 – 8

 

Завдання 8 Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

У ящику вміщається 10 кг яблук, а в корзині – на 4 кг менше. Скільки всього кілограмів яблук у ящику й корзині?

Ящик

Корзина

Всього

10 кг

на 4 кг менше

?

Короткий запис

Ящик — 10 кг

Корзина — ?, на 4 кг менше

Всього — ?

Схема

Вираз   10 + (10 – 4)

Короткий запис №1

Ящик — 10 кг

Корзина — ?, на 4 кг менше

Короткий запис №2

Ящик — 10 кг

Корзина — 6 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук уміщається в корзині?

2) Скільки всього кілограмів яблук у ящику й корзині?

Розв’язання

1) 10 – 4 = 6 (кг) – кілограмів яблук уміщається в корзині

2) 10 + 6 = 16 (кг) – всього кілограмів яблук у ящику й корзині

Відповідь: у ящику й корзині 16 кілограмів яблук

 

Урок 21  Завдання 1  Рівняння  Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомі доданки

1) 4 + 3 + 5 = 12 (оскільки 12 – 4 – 5 = 3)   4 + 2 + 6 = 12 (оскільки 12 – 4 – 6 = 2)

6 + 1 + 5 = 12    (оскільки 12 – 6 – 5 = 1)

2) 2 + 2 + 6 = 10 (оскільки 10 – 2 – 6 = 2)   2 + 7 + 1 = 10 (оскільки 10 – 2 – 1 = 7)

3) 4 + 9 + 2 = 15 (оскільки 15 – 4 – 2 = 9)   4 + 8 + 3 = 15   (оскільки 15 – 4 – 3 = 8)

2 + 10 + 3 = 15  (оскільки 15 – 2 – 3 = 10)

 

СТОРІНКА 29

Завдання 2   Додавання і віднімання числа 9

1 + 9 = 10    2 + 9 = 9 + 2 = 9 + (1 + 1) = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

3 + 9 = 9 + 3 = 9 + (1 + 2) = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

4 + 9 = 9 + 4 = 9 + (1 + 3) = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

5 + 9 = 9 + 5 = 9 + (1 + 4) = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

6 + 9 = 9 + 6 = 9 + (1 + 5) = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

7 + 9 = 9 + 7 = 9 + (1 + 6) = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

8 + 9 = 9 + 8 = 9 + (1 + 7) = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

9 + 9 = 9 + (1 + 8) = 9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

10 – 9 = 1     11 – 9 = 11 – (1 + 8) = 11 – 1 – 8 = 10 – 8 = 2

12 – 9 = 12 – (2 + 7) = 12 – 2 – 7 = 10 – 7 = 3

13 – 9 = 13 – (3 + 6) = 13 – 3 – 6 = 10 – 6 = 4

14 – 9 = 14 – (4 + 5) = 14 – 4 – 5 = 10 – 5 = 5

15 – 9 = 15 – (5 + 4) = 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6

16 – 9 = 16 – (6 + 3) = 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

17 – 9 = 17 – (7 + 2) = 17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8

18 – 9 = 18 – (8 + 1) = 18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 3  «Круговий» приклад

13 – 9 + 8 = 4 + 8 = 12        12 – 9 + 4 = 3 + 4 = 7

7 + 9 – 10 = 16 – 10 = 6        6 + 9 – 5 = 6 – 5 + 9 = 1 + 9 = 10

10 + 4 – 9 = 10 – 9 + 4 = 1 + 4 = 5    5 + 9 – 1 = 5 – 1 + 9 = 4 + 9 = 13

 

Завдання 4 Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Для перемелювання на борошно при­везли 10 мішків зерна пшениці, а жита — на 6 мішків менше. Скільки всього мішків зерна привезли?

Пшениця

Жито

Всього

10 мішків

на 6 мішків менше

?

Короткий запис

Пшениця — 10 мішків

Жито — ?, на 6 мішків менше

Всього — ?

Схема

Вираз    10 + (10 – 6)

Короткий запис №1

Пшениця — 10 мішків

Жито — ?, на 6 мішків менше

Короткий запис №2

Пшениця — 10 мішків

Жито — 4 мішки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки мішків жита привезли?

2) Скільки всього мішків зерна привезли?

Розв’язання

1) 10 – 6 = 4 (м.) – мішків жита привезли

2) 10 + 4 = 14 (м.) – всього мішків зерна привезли

Відповідь: привезли 14 мішків зерна

 

Завдання 5  Які фігури не є многокутниками?

Міркуємо так.  Многокутники – це замкнені ламані лінії, тому не є многокутниками:  3, 7, 8

 

Завдання 6 Поділили трикутник двома від­різками на 3 трикутні частини

СТОРІНКА 30

Завдання 7 Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

З поля привезли 8 мішків гречки, а проса — на 2 мішки менше. Скільки всього мішків зерна привезли з поля?

Гречка

Просо

Всього

8 мішків

на 2 мішки менше

?

Короткий запис

Гречка — 8 мішків

Просо — ?, на 2 мішки менше

Всього — ?

Схема

Вираз   8 + (8 – 2)

Короткий запис №1

Гречка — 8 мішків

Просо — ?, на 2 мішки менше

Короткий запис №2

Гречка — 8 мішків

Просо — 6 мішків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки мішків проса привезли?

2) Скільки всього мішків зерна привезли з поля?

Розв’язання

1) 8 – 2 = 6 (м.) – мішків проса привезли

2) 8 + 6 = 14 (м.) – всього мішків зерна привезли з поля

Відповідь: з поля привезли 14 мішків зерна

 

Завдання 8  

М   5 + 9 – 7 = 9 – 7 + 5 = 2 + 5 = 7       Е   13 – 9 + 8 = 4 + 8 = 8 + 2 + 2 = 12

Р    3 + 9 – 8 = 9 – 8 + 3 = 1 + 3 = 4       Ф   17 – 9 + 5 = 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13

Е    6 + 8 – 9 = 5 + 9 – 9 = 5                  Р    15 – 9 + 5 = 15 + 5 – 9 = 20 – 9 = 11

Значення в порядку зменшення: 13, 12, 11, 7, 5, 4   (ФЕРМЕР)

 

Урок 22  Завдання 1

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 17   17 – 1 = 16    16 – 9 = 10 – 9 + 6 = 7    7 + 1 = 8

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 17   17 – 6 = 11     11 – 9 = 10 – 9 + 1 = 2   2 + 7 = 9

 

Завдання 2   Довжина ламаної з трьох ланок 4 см, 9 см і 2 см: 

4 см + 9 см + 2 см = 15 см

 

Завдання 3 Периметр

2 см + 4 см + 1 см + 5 см = 12 см     (периметр чотирикутника)

3 см + 4 см + 5 см = 12 см     (периметр трикутника)

Інші завдання дивись тут...