Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 70

Завдання 2

Квітів — ? к., 3 ряди по 2 квітки    2 • 3 = 6    2 + 2 + 2 = 6

Квітів — ? к., 2 стовпці по 3 квітки    3 • 2 = 6  3 + 3 = 6

Переставний закон множення: 2 • 3 = 3 • 2 

 

Завдання 3  Взаємозв’язок дій множення і ділення

2 • 5 = 10     10 : 2 = 5       10 : 5 = 2

2 • 8 = 16     16 : 2 = 8       16 : 8 = 2

2 • 9 = 18     18 : 2 = 9       18 : 9 = 2

2 • 3 = 6         6 : 2 = 3        6 : 3 = 2   

 

Завдання 4 З куща калини 5 дітей зірвали по 2 кетяги. На кущі залишилося 12 кетягів. Скільки кетягів калини було на кущі спочатку?

Було

Зірвали

Залишилось

?

у 5 дітей по 2 кетяги

12 кетягів

Короткий запис

Було — ?

Зірвали — ? к., 5 дітей по 2 кетяги

Залишилось — 12 кетягів

Схема

Вираз   12 + 2 • 5

Короткий запис №1

Зірвали — ? к., 5 дітей по 2 кетяги

Короткий запис №2

Було — ?

Зірвали — 10 кетягів

Залишилось — 12 кетягів

План розв’язування

1) Скільки кетягів калини зірвали діти?

2) Скільки кетягів калини було на кущі спочатку?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (к.) – кетягів калини зірвали діти

2) 12 + 10 = 22 (к.) – кетягів калини було на кущі спочатку

Відповідь: спочатку на кущі калини було 22 кетяги

� Зміни запитання, щоб змі­нилася друга дія в розв'язанні

На скільки більше залишилось кетягів на кущі, ніж зірвали діти?

На скільки менше кетягів зірвали діти, ніж залишилось на кущі?

 

СТОРІНКА 71

Завдання 5  З одного куща ліщини зібрали 9 кг горіхів, з дру­гого 4 кг, а з третього — на 5 кг менше, ніж з пер­ших двох разом. Скільки кілограмів горіхів зібрали з третього куща?

Короткий запис

І і ІІ кущ — ?, 9 кг і 4 кг

ІІІ кущ — ?, на 5 кг менше, ніж з перших двох

Схема

Вираз  (9 + 4) – 5

Короткий запис №1

І кущ — 9 кг

ІІ кущ — 4 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ кущ — 13 кг

ІІІ кущ — ?, на 5 кг менше

План розв’язування

1) Скільки кілограмів горіхів зібрали з перших двох кущів разом?

2) Скільки кілограмів горіхів зібрали з третього куща?

Розв’язання

1) 9 + 4 = 13 (кг) – кілограмів горіхів зібрали з перших двох кущів разом

2) 13 – 5 = 8 (кг) – кілограмів горіхів зібрали з третього куща

Відповідь: з третього куща зібрали 8 кілограмів горіхів

� Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія

Скільки кілограмів горіхів зібрали з трьох кущів разом?

На скільки менше кілограмів горіхів зібрали з третього куща, ніж з перших двох разом?

На скільки більше кілограмів горіхів зібрали з перших двох кущів разом, ніж з третього куща?

 

Завдання 6  На першій груші росло 32 груші, а на другій — на 29 груш менше. На вербі — на 61 грушу менше, ніж на другій груші. Скільки груш росло на вербі?

На вербі не ростуть груші

 

Завдання 7 З кожної рівності на множення можна скласти рів­ності на ділення:

2 • 7 = 14      14 : 2 = 7     14 : 7 = 2

2 • 4 = 8        8 : 2 = 4       8 : 4 = 2

2 • 6 = 12      12 : 2 = 6      12 : 6 = 2

2 • 2 = 4        4 : 2 = 2

 

Завдання 8  Зібрали 3 кошики чорноплідної горобини по 2 кг і у відро — 4 кг. Скільки всього кілограмів чорноплідної горобини зібрали?

Кошики

Відро

Всього

у 3 кошиках по 2 кг

4 кг

?

Короткий запис

Кошики — ? кг, 3 кошики по 2 кг

Відро — 4 кг

Всього — ?

Схема

Вираз   (2 • 3) + 4

Короткий запис №1

Кошики — ? кг, 3 кошики по 2 кг

Короткий запис №2

Кошики — 6 кг

Відро — 4 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів горобини зібрали в кошики?

2) Скільки всього кілограмів чорноплідної горобини зібрали?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (кг) – кілограмів горобини зібрали в кошики

2) 6 + 4 = 10 (кг) – всього кілограмів чорноплідної горобини зібрали

 

2 спосіб

Короткий запис

Горобина — ? кг, 3 кошики по 2 кг і ще 4 кг

Схема

Розв’язання

1) 2 • 3 + 4 = 10 (кг) – всього кілограмів чорноплідної горобини зібрали

Відповідь: зібрали 10 кг чорноплідної горобини

 

Урок  54  Завдання 1  Порядок дій

При обчисленні у виразі іноді доцільно переставляти компоненти

14 – 7 + 4 = 14 + 4 – 7 = 18 – 7 = 11

14 – 7 – 4 = 14 – 4 – 7 = 10 – 7 = 3

23 + 8 = 23 + 7 + 1 = 30 + 1 = 31

23 + 48 = 48 + 2 + 21 = 50 + 21 = 71

13 – 6 = 3 + (10 – 6) = 3 + 4 = 7

53 – 6 = 43 + (10 – 6) = 43 + 4 = 7

2 • 8 – 6 = 16 – 6 = 10

2 • 8 + 6 = 16 + 6 = 16 + 4 + 2 = 22

 

Завдання 2, 3   Множення числа 2 (у таблиці множення числа 2 наступний добуток на 2 більший за попередній, а попередній добуток на 2 менший, ніж наступний) і ділення на число 2

2 • 2 = 2 + 2 = 4                     4 : 2 = 2

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6         6 : 2 = 3

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8          8 : 2 = 4

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10        10 : 2 = 5

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12        12 : 2 = 6

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 + 2 = 14       14 : 2 = 7

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 + 2 = 16      16 : 2 = 8

 

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 + 2 = 18      18 : 2 = 9

Інші завдання дивись тут...